API za Evroterm

API (application program interface – programski vmesnik) omogoča, da iz vašega programa dostopate do podatkov v Evrotermovi zbirki in rezultate prikažete po svoje.

Api je dostopen na naslovu: https://evroterm.vlada.si/api.php

Uporabite lahko naslednje parametre: Prvi parameter je naveden za znakom ?, posamezni parametri so med sabo ločeni z znakom &. Vrstni red parametrov ni pomemben. Nekaj primerov: Rezultati so izpisani v obliki XML. Struktura izpisa je taka: Primer: url je bil takle: https://evroterm.vlada.si/api.php?q=letališče&n=1
Iščemo torej angleški prevod slovenskega izraza letališče in želimo, da nam program izpiše samo en zadetek.
Kot rezultat obdelave dobimo naslednji izpis:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<Evroterm>
<Hits>5</Hits>
<Entry>
<Header>
<ID>84180</ID>
<Subj>transport</Subj>
<Subject>transport TR</Subject>
</Header>
<Term>
<SL>letališče</SL>
<Korpus>1</Korpus>
</Term>
<Term>
<SL>vzletišče</SL>
<TermRef>Državni načrt za zaščito in reševanje v primeru letalske nesreče</TermRef>
<Equivalence>ožji pojem</Equivalence>
<Korpus>1</Korpus>
</Term>
<Term>
<EN>aerodrome</EN>
<Definition>Zemljišče, ki je namenjeno shranjevanju (vključno s poslopji, napravami in opremo), pristajanju in vzletanju zrakoplovov. Glej tudi advanced aerodrome; air strip; alternate aerodrome; diversion aerodrome; landing area; landing site; main aerodrome; redeployment aerodrome. Tudi "airfield".</Definition>
<DefRef>Angleško-slovenski vojaški terminološki slovar, MORS, 2006</DefRef>
<Korpus>1</Korpus>
</Term>
<Term>
<EN>landing field</EN>
<Note>vojaška terminologija</Note>
<TermRef>Temporary English-Slovene Military Dictionary Handbook, Branimir Furlan, Marjan Mahnič</TermRef>
<Korpus>0</Korpus>
</Term>
<Term>
<EN>aerial port</EN>
<TermRef>Temporary English-Slovene Military Dictionary Handbook, Branimir Furlan, Marjan Mahnič</TermRef>
<Korpus>0</Korpus>
</Term>
<Term>
<EN>airport</EN>
<UsageLabel>pogostejša raba</UsageLabel>
<Note>običajno angleško poimenovanje za civilno letališče</Note>
<Definition>A landing and taking-off area for civil aircraft, usually with surfaced runways and aircraft maintenance and passenger facilities.</Definition>
<DefRef>CED</DefRef>
<Korpus>1</Korpus>
</Term>
<Term>
<EN>airfield</EN>
<Note>PREVOD IZ SLOVENŠČINE</Note>
<TermRef>National protection and rescue plan in the event of aircraft accident</TermRef>
<TermSource>Služba za prevajanje in lektoriranje Generalnega sekretariata Vlade RS</TermSource>
<Korpus>1</Korpus>
</Term>
</Entry>
</Evroterm>
Pripombe glede delovanja programa pošljite glavni pisarni GSV.