Reproducirano in prirejeno po izdajah Tezavra Eurovoc (izdaja 4.3) v izvirnem jeziku.

© Evropske skupnosti, 2009

Za reprodukcijo in prilagoditev v celoti odgovarja
Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije.

Reproduced and adapted from the original language editions of the Eurovoc Thesaurus (Edition 4.3).

© European Communities, 2009

Responsibility for the reproduction and adaptation lies entirely with the
Secretariat General of the Government of the Republic of Slovenia.