O Evrokorpusu

Evrokorpus je zbirka vzporednih dvojezičnih korpusov prevodov. Angleško-slovenski korpus je bil leta 2002 narejen iz pomnilnikov prevodov, ki so nastali v Sektorju za prevajanje Službe Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve (SVEZ) z uporabo Tradosovega prevajalskega pripomočka Translator's Workbench. Leta 2006 smo naredili nemško-slovenski korpus, leta 2007 francosko-slovenski korpus, leta 2008 pa še italijansko-slovenski in špansko-slovenski korpus.
V letu 2008 smo korpus razširili s podatki, ki jih je v javno uporabo dala Komisija EU.
Leta 2010 smo v Evrokorpus vključili podatke iz korpusa Trans, ki so ga naredili študenti Oddelka za prevajalstvo Filozofske fakultete v Ljubljani pod mentorstvom dr. Špele Vintar.
Tega leta smo v Evrokorpus vključili tudi podatke iz angleško-slovenskega dela korpusa EMEA.
Marca 2012 smo lematizirali slovenski del Evrokorpusa.
Od maja do julija 2017 ter v avgustu in septembru 2018 smo v Evrokorpus vključili korpus slovenske terminologije v pomorstvu.

Večjezični korpus vsebuje besedila v 22 jezikih držav, ki so bile leta 2007 članice EU.

Maja 2012 je bil narejen program EUR+Lex, ki vam bo pomagal, če nekega izraza ne najdete v Evrokorpusu.

Zbirka Evrokorpus je nastala, da bi zagotovili čim bolj poenoteno uporabo izrazja pri pripravi slovenske različice pravnih aktov EU, prevodih slovenskih predpisov ter v drugih dokumentih in prevodih. Na spletu je dostopna od januarja 2002. Junija 2005 je skrbništvo nad zbirko prevzel Sektor za prevajanje pri Generalnem sekretariatu Vlade RS.

Zbirka dvojezičnih besedil Evrokorpus je namenjena zlasti prevajalcem strokovnih besedil. Interni pomnilniki prevodov v SVEZ so začeli nastajati leta 1999. Korpusno gradivo se zbira, dopolnjuje in izboljšuje z redakcijo prevedenih besedil. Glede na opravljeno fazo redakcije imajo prikazani zadetki oznake stanja: prevod, prevajalska redakcija, jezikovna redakcija, strokovna redakcija, pravna redakcija ali finalizirano.

Podatki v Evrokorpusu:

korpusštevilo besedšt. prevodnih enot
angleško-slovenski82 milijonov2.030.000
francosko-slovenski26 milijonov570.000
italijansko-slovenski11 milijonov270.000
nemško-slovenski13 milijonov340.000
špansko-slovenski10 milijonov240.000
večjezični98 milijonov610.000
pomorstvo1,6 milijona32.000

Besedne nize (konkordance) lahko iščemo po celotni zbirki ali pa omejimo število zadetkov s posameznimi merili (omejitev iskanja na eno ali več področij, fazo redakcije, oznako dokumenta).

Kako je narejen izpis iskalnika? Poleg stavka ali besedne zveze, ki vsebuje ustrezen iskani niz, se pojavijo še trije atributi: Več o možnostih iskanja preberite v navodilih za uporabo iskalnika.

Zbirka je bila zadnjič posodobljena septembra 2018.

Komentarje o zbirki Evrokorpus pošljite glavni pisarni GSV.