Slovenska terminologija v pomorstvu

Slovenščina v pomorstvu obstaja že stoletja, vendar kljub temu vse doslej besedilni korpus s področja pomorske slovenščine ni bila zbran na enem mestu v digitalni obliki in torej na voljo strokovni in drugim javnostim. Zaradi skrbi za razvoj pomorske terminologije v slovenskem jeziku kot dela slovenskega jezika je bilo potrebno najprej zbrati in digitalizirati ter v korpus besedil urediti čim več dostopnih besedil v slovenščini s področja pomorstva, kar je pomembno tudi s stališča varovanja in dokumentiranja predmetno-specifičnega slovenskega jezika. Zaradi razvoja standardnega jezika je bilo potrebno zbrati terminologijo v sedanjem času, jo ustrezno obravnavati, urediti in digitalizirati ter tako ohraniti tudi za prihodnje rodove slovenske družbe.

V sklopu projekta Slovenska terminologija v pomorstvu, ki sta ga sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, smo zbrali, uredili in digitalizirali besedila, ki vsebujejo besedje, ki se ali se je uporabljalo v slovenski pomorski terminologiji, in tako postavili temelj za dvojezičen (ali večjezičen) slovar pomorske terminologije s stališča slovenskega uporabnika ter besedilni korpus, ki obsega okoli 1,6 milijona pojavnic, dali na voljo širši slovenski javnosti.