Iskani izraz: "Obrtna zbornica Slovenije"

Prevod iz Evroterma:
 • Chamber of Craft of Slovenia
 • Chamber of Craft and Small Business of Slovenia
 • Glejte tudi:   Gigafida        
  Nova beseda        
  Linguee        
  Glosbe        
  My Memory        
  EUR+Lex        
  2lingual        

  Število zadetkov: 5

  1. Delo in sociala Objava ID: Ur. l. RS, št. 40/2003
  OBRTNA ZBORNICA SLOVENIJE CHAMBER OF CRAFT OF SLOVENIA

  2. Zdravje Objava ID: Ur. l. RS, št. 39
  Gospodarska in Obrtna zbornica Slovenije Chamber of Commerce and Chamber of Crafts of Slovenia

  3. Zdravje Objava ID: Ur. l. RS, št. 39
  Obrtna zbornica Slovenije in njene interesne sekcije Chamber of Crafts of Slovenia and its interest sections

  4. Ureditev RS Finalizirano ID: Trans
  (1) Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtna zbornica Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zbornica) na podlagi javnega poziva pripravita seznam zainteresiranih izvajalcev gradenj, pri čemer morata upoštevati določila tega zakona o izpolnjevanju pogojev, določenih v 1., 2., 3. in 5. točki drugega odstavka 41. člena tega zakona in določila predpisov, ki veljajo za graditev objektov v Republiki Sloveniji. Na seznam se lahko vpišejo, ob izpolnjevanju enakih pogojev, tudi izvajalci iz drugih držav, če ima o tem Republika Slovenija sklenjen poseben sporazum. Če zbornica na kakršen koli način ugotovi, da na seznam vpisani izvajalec ne izpolnjuje več zahtevanih pogojev, ga mora najkasneje v osmih dneh od te ugotovitve pisno pozvati, da ponovno dokaže izpolnjevanje pogojev. (1) The Chamber of Commerce and Industry of Slovenia and the Chamber of Small Business of Slovenia (hereinafter: the Chamber) shall draw up on the basis of a public call, a list of the interested suppliers of works. In so doing they shall take account of the provisions laid down in this Act relating to the fulfilment of conditions under Article 41 (2), points 1., 2., 3. and 5, and the provisions of rules applying to the construction of premises in the Republic of Slovenia. Upon fulfilment of the same conditions, suppliers from other countries may also be included in the list, provided that the Republic of Slovenia has concluded a specific agreement to this effect. If the Chamber establishes in any way that the listed supplier no more fulfils the required conditions, the Chamber shall invite such supplier in writing, not later than 8 days after having established this fact, to prove again that the required conditions are fulfilled.

  5. Ureditev RS Finalizirano ID: Trans
  (3) Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtna zbornica Slovenije pripravita seznam zainteresiranih izvajalcev gradenj na podlagi 92. člena tega zakona najkasneje v enem letu od uveljavitve tega zakona. (3) Based on Article 92 of this Act, the Chamber of Commerce and Industry of Slovenia and the Chamber of Small Business of Slovenia shall draw up a list of interested suppliers of the construction works not later than one year after the enforcement of this Act.


  Čas iskanja: 0.1 sekund