Iskani izraz: "Personal Data Protection Act"

Prevod iz Evroterma:
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • ZVOP
 • Glejte tudi:   Gigafida        
  Nova beseda        
  Linguee        
  Glosbe        
  My Memory        
  EUR+Lex        
  2lingual        

  Število zadetkov: 2

  1. Ureditev EU Prevajalska redakcija ID: 32003D0490
  General rules are laid down in the Constitution, the Personal Data Protection Act No 25.326 and the Regulation approved by Decree No 1558/2001 (hereinafter "Argentine Law"). Splošna pravila so določena v Ustavi, Zakonu o varstvu osebnih podatkov št. 25.326 in Uredbi, potrjeni z Odlokom št. 1558/2001 (v nadaljevanju "argentinski zakon").

  2. Ureditev EU Prevajalska redakcija ID: 32003D0490
  The Personal Data Protection Act No 25.326 of 4 October 2000 (hereinafter "the Act") develops and widens the Constitutional provisions. Zakon o varstvu osebnih podatkov št. 25.326 z dne 4. oktobra 2000 (v nadaljevanju "Zakon") razvija in širi ustavne določbe.


  Čas iskanja: 0.3 sekund