Iskani izraz: "Zakon o varstvu osebnih podatkov"

Prevod iz Evroterma:
 • Personal Data Protection Act
 • Glejte tudi:   Gigafida        
  Nova beseda        
  Linguee        
  Glosbe        
  My Memory        
  EUR+Lex        
  2lingual        

  Število zadetkov: 6

  1. Drugo Pravna redakcija ID:
  Pogodbenice so seznanjene, da je Portugalska republika 29. aprila 1991 objavila zakon o varstvu osebnih podatkov, katerih obdelava je avtomatska. The Contracting Parties take note that a law on the protection of personal data subject to automatic processing was published by the Portuguese Republic on 29 April 1991.

  2. Ureditev EU Prevajalska redakcija ID: 22002D0087
  Odločba Komisije št. 2002/2/ES z dne 20. decembra 2001 v skladu z Direktivo 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta o primerni ravni varstva osebnih podatkov, ki jo zagotavlja kanadski Zakon o varstvu osebnih podatkov in elektronskih dokumentov (UL L 2, 4.1.2002, str. 13). Commission Decision 2002/2/EC of 20 December 2001 pursuant to Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council on the adequate protection of personal data provided by the Canadian Personal Information Protection and Electronic Documents Act (OJ L 2, 4.1.2002, p. 13).

  3. Ureditev EU Prevajalska redakcija ID: 22002D0087
  Odločbo Komisije 2002/2/ES z dne 20. decembra 2001 v skladu z Direktivo 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta o primerni ravni varstva osebnih podatkov, ki jo zagotavlja kanadski Zakon o varstvu osebnih podatkov in elektronskih dokumentov [2], je treba vključiti v Sporazum. Commission Decision 2002/2/EC of 20 December 2001 pursuant to Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council on the adequate protection of personal data provided by the Canadian Personal Information Protection and Electronic Documents Act(2) is to be incorporated into the Agreement.

  4. Ureditev EU Prevajalska redakcija ID: 32002D0002
  Odločba Komisije z dne 20. decembra 2001 na podlagi Direktive 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta o ustreznem varstvu osebnih podatkov, ki ga zagotavlja kanadski Zakon o varstvu osebnih podatkov in elektronskih dokumentih Commission Decision of 20 December 2001 pursuant to Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council on the adequate protection of personal data provided by the Canadian Personal Information Protection and Electronic Documents Act

  5. Ureditev EU Prevajalska redakcija ID: 32002D0002
  Kanadski Zakon o varstvu osebnih podatkov in elektronskih dokumentih (Personal Information and Electronic Documents Act) z dne 13. aprila 2000 [3] ("kanadski zakon") velja za organizacije zasebnega sektorja, ki zbirajo, uporabljajo ali posredujejo osebne informacije v okviru tržnih dejavnosti. The Canadian Personal Information Protection and Electronic Documents Act ("the Canadian Act") of 13 April 2000(3) applies to private sector organisations that collect, use or disclose personal information in the course of commercial activities.

  6. Ureditev EU Prevajalska redakcija ID: 32003D0490
  Zakon o varstvu osebnih podatkov št. 25.326 z dne 4. oktobra 2000 (v nadaljevanju "Zakon") razvija in širi ustavne določbe. The Personal Data Protection Act No 25.326 of 4 October 2000 (hereinafter "the Act") develops and widens the Constitutional provisions.


  Čas iskanja: 0.2 sekund