O EVROKORPUSU

Evrokorpus je zbirka vzporednih dvojezičnih korpusov prevodov. Enako kot Evroterm je začel nastajati v predpristopnem obdobju, in sicer iz pomnilnikov prevodov pravnih aktov EU. Korpus se je nato dopolnjeval z besedili, ki smo jih dobili iz drugih virov (Evropska komisija, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani itd.), z besedili mednarodnih aktov, objavljenih v Uradnem listu Republike Slovenije, in z drugimi, ki smo jih prevajali v Sektorju za prevajanje.

Glede na opravljeno vrsto redakcije imajo prikazani zadetki oznake: