O TERMINATORJU

Program Terminator (TERMINološki analizATOR) pregleda celotno besedilo in označi tiste izraze, ki so v terminološki zbirki Evroterm. Ti izrazi so v obdelanem besedilu pretvorjeni v hipertekstne kazalce, ki vas vodijo do zapisa v Evrotermu. Program Terminator je dober pripomoček pri luščenju terminologije oziroma izdelavi glosarja (prikaže, kateri izrazi so že v Evrotermu). Prevajalci ga lahko uporabijo za obdelavo besedila, ki ga prevajajo. Označeni izrazi so v Evrotermu, zato prevajalcem ustreznih prevodov (verjetno) ne bo treba iskati v drugih virih.