Iskanje izrazov v terminološki zbirki Evroterm

V terminološki zbirki lahko izraz iščete na dva načina: na začetni strani je okence za preprosto iskanje, pod njim pa kazalec na izpopolnjeno iskanje. Ker je le pri tem mogoče videti in nastaviti vse parametre, ki vplivajo na rezultat iskanja, si bomo najprej ogledali izpopolnjeno iskanje.
Izpopolnjeno iskanje
Iskani izraz vpišemo v iskalno okence. Izbiramo lahko med šestimi vrstami iskanja:
  1. program išče natanko tisti izraz, ki smo ga vpisali v iskalno okence,
  2. program išče pojme, ki se začnejo na izraz, vpisan v okence (to je začetna nastavitev),
  3. program išče pojme, ki se končajo na vpisani izraz,
  4. program išče pojme, ki vsebujejo vpisani izraz,
  5. program išče pojme, ki so podobni vpisanemu izrazu,
  6. program išče pojme, ki imajo iskani izraz v opisnih poljih.
Če ne vemo natančno, kako se iskana beseda napiše, lahko izberemo možnost iskanja podobnih besed. Program tako najde iskano besedo, tudi če naredimo manjšo napako. Na primer, če iščemo besedo company, jo bo program našel, tudi če kakšno črko napišemo narobe (npr. campany), jo izpustimo (npr. compny) ali napišemo kakšno črko preveč (npr. companny). Iskanje podobnih besed je prirejeno za angleščino, zato pri slovenskih besedah včasih dobimo neobičajne zadetke.
Če želimo iskati vpisani izraz tudi v drugih poljih (npr. definicija, opomba, reference itd.), označimo izbiro Išči pojme, ki imajo iskani izraz v opisnih poljih.

Lahko izberemo en jezik izvirnika in enega ali več jezikov prevoda. Če jih želimo izbrati več, pritisnemo tipko Control in kliknemo izbrani jezik, lahko pa preprosto izberemo vse jezike.

Podobno lahko izberemo eno ali več področij.

Možna sta dva izpisa: Pri glosarskem izpisu lahko s klikom na posamezen izraz vidimo vse podatke o izbranem izrazu (obširni izpis).

V obširnem izpisu so nekatere besede pobarvane in podčrtane – s klikom nanje dobimo na zaslonu primere rabe izbrane besede iz Evrokorpusa. Včasih je podčrtana tudi oznaka Celex – če kliknemo nanjo, dobimo celotno besedilo izbranega predpisa.

Pri iskanju lahko uporabimo tudi nekaj nadomestnih znakov: Če program iskanega pojma ne najde, preveri, ali obstaja v Evrokorpusu, in izpiše ustrezno sporočilo.
Preprosto iskanje
Tu je možnosti iskalnih parametrov bistveno manj: vpišemo lahko iskani izraz (v enem od naslednjih jezikov: angleščina, francoščina, italijanščina, latinščina, nemščina, slovenščina ali španščina) in program nam izpiše seznam zadetkov.

Druga možnost je, da vpišemo znak # in številko – s tem dobimo v desnem delu zaslona podatke o zapisu, katerega identifikacijska številka je enaka vpisani številki. (Npr.: če v iskalno okence vpišemo #1, dobimo prvi zapis v zbirki.)

Slovenski izrazi so lematizirani, kar pomeni, da lahko vpišemo osnovno obliko, pa dobimo tudi izraze v sklonih. Če npr. kot iskano besedo vpišemo radioaktiven, dobimo med rezultati (med drugim) tudi: radioaktivna snov, radioaktivne padavine, radioaktivni element, radioaktivno onesnaženje. Evroterm za lematizacijo uporablja
oblikoslovni označevalnik, ki ga je razvil Miha Grčar s sodelavci.

S klikom na znak + pred izbranim izrazom dobimo na zaslon prevod izraza v angleščini, francoščini, italijanščini, nemščini in slovenščini (če ti prevodi obstajajo). Z uporabo te funkcije laže medsebojno primerjamo podobne izraze.
Klik na znak - deluje nasprotno: s klikom na znak - pred izbranim izrazom se prevodi tega izraza skrijejo.

S klikom na enega od zadetkov na seznamu dobimo na zaslon podrobnosti o tem izrazu, povezave z Evrokorpusom pa so take kakor pri izpopolnjenem iskanju.

Če želimo omejiti iskanje glede na položaj iskanega niza znakov v končnem zadetku (kakor je to mogoče pri izpopolnjenem iskanju), lahko uporabimo nekaj posebnih znakov. Na primer, iščemo besedne zveze s "company":
  1. Če želimo dobiti med zadetki samo company, v iskalno okence vpišemo company$ (znak $ pomeni konec besede).
  2. Če želimo dobiti besedne zveze, ki se začnejo na "company", vpišemo samo to besedo in poleg "company" dobimo še "company accounts", "company being acquired" itn.
  3. Če želimo dobiti besedne zveze, ki se končajo na "company", vpišemo *company$ in med zadetki dobimo tudi "acquired company", "acquiring company" itn. (* pomeni poljubno število kakršnihkoli znakov).
  4. Če želimo dobiti vse besedne zveze, ki vsebujejo besedo "company", vpišemo *company in dobimo "abusive company behaviour", "accompanying document" itd.
Če pri pisanju naredimo napako oziroma iskano besedo napišemo pravilno, vendar je ni v terminološki zbirki, program sam preišče podobne besede in nas na to opozori z izpisom.
Če iskanega izraza ne najde, preveri, ali obstaja v Evrokorpusu, in izpiše ustrezno sporočilo.
Če iskanega izraza ni niti v Evrokorpusu, program preišče terminološko zbirko IATE.

Enako kakor pri izpopolnjenem iskanju lahko uporabljamo nadomestne znake za eno črko (_ ali . ali ?).

Pri preprostem iskanju začne program sam iskati, če uporabnik vpiše enega ali več znakov in potem določen čas (trenutna nastavitev je 1,5 sekunde) ne pritisne nobene tipke. Tako iskanje je hitrejše, saj dobite samo do 10 zadetkov, poleg tega program ne išče podobnih besed in ne preišče Evrokorpusa, če v Evrotermu ne najde iskanega izraza. Če pritisnete tipko Enter, deluje iskanje, kot je bilo opisano prej.

Če na tipkovnici ne najdete kake črke, ki jo vsebuje iskani izraz, lahko uporabite zaslonsko tipkovnico: . Če kliknete na sliko tipkovnice ob vpisnem okencu, se pod njim prikaže slika tipkovnice. Jezik izberete na spustnem meniju. Črke, ki jih kliknete na tipkovnici, se bodo prikazale v iskalnem okencu.

V nastavitvah lahko določite, katere jezike in katere podatke želite imeti v izpisu (velja za preprosto in podrobno iskanje ter za terminološki analizator).

Če želite v daljšem besedilu videti, katere izraze iz njega je mogoče najti v Evrotermu, lahko uporabite program Terminator (terminološki analizator).
Hitro iskanje med prevajanjem
Za hitrejše delo z Evrotermom in Evrokorpusom si lahko na vaš računalnik skopirate program evroterm.exe (lahko ga shranite kar na namizje). Ko ga poženete, dobite kratka navodila in možnost spremembe nastavitev.

Ko je program naložen, je iskanje bistveno hitrejše: iskani izraz v Wordu (ali v kateremkoli drugem programu) le označite (pobarvate) in pritisnete kombinacijo tipk Ctrl Alt T, pa dobite v okecu izpis prevoda iz Evroterma (program torej deluje brez spletnega brskalnika). Prevod je že shranjen na odložišču in ga lahko prenesete v Word z ukazom prilepi (Ctrl V). Če v okecu z rezultati kliknete modro pobarvano iskano besedo, dobite rezultat iz Evroterma v spletnem brskalniku. Če v okecu z rezultati kliknete modro pobarvano besedo "Evrokorpus", dobite rezultat iz Evrokorpusa v spletnem brskalniku. Lahko pa že v nastavitvah označite, da želite imeti poleg osnovnega izpisa še izpis iz Evroterma in/ali Evrokorpusa in/ali kombiniran izpis iz Evroterma in Evrokorpusa.

Program je bil preizkušen na računalnikih z operacijskim sistemom Windows XP. Za delovanje mora biti računalnik povezan s spletom. Če delate prek strežnika proxy, mora biti ta vpisan v Internet Explorerju (MSIE). Poleg tega MSIE ne sme biti v načinu delovanja brez povezave ("work offline").


Alternativna rešitev: uporabite brezplačen program IntelliWebSearch (IWS), ki vam omogoča, da si naredite bližnjice do spletnih strani, po katerih pogosto iščete (npr. Google, Najdi.si – lahko pa seveda tudi Evroterm, Evrokorpus in drugi slovarji ali terminološki viri), lahko si naredite bližnjice tudi do slovarjev, ki jih imate nameščene na računalniku (npr. Amebisovi slovarji). Namestitev programa IWS je preprosta, v nastavitve programa pa je treba vpisati naslednji niz (navodila veljajo za različico 3 programa IWS):

Za Evroterm:

Start: https://evroterm.vlada.si/index.php?beseda=
Finish:  
Shortcut key: Karkoli, npr.: Ctrl + Shift + Alt + E (hkrati pritisnite tipke: Ctrl Shift Alt E)


Za Evrokorpus:

Start: https://evroterm.vlada.si/evrokorpus/svez_slovar4.php?drugi=OZNAKA&beseda=
Finish:  
Shortcut key: Karkoli, npr.: Ctrl + Shift + Alt + K (hkrati pritisnite tipke: Ctrl Shift Alt K)

Namesto parametra OZNAKA napišite jezikovno kombinacijo korpusa; možnosti so navedene na začetni strani Evrokorpusa: Primer: če želite iskati po angleško-slovenskem korpusu, mora biti niz Start napisan takole:
https://evroterm.vlada.si/evrokorpus/svez_slovar4.php?drugi=EN-SL&beseda=
Vse parametre je treba napisati s takimi črkami, kot je navedeno zgoraj.

Koristno je tudi, da v nastavitvah programa IWS (okno Archive) pri Evrotermu (po želji tudi pri Evrokorpusu) označite polje Pluri.

Delo z Evrotermom in Evrokorpusom bo potem bistveno hitrejše: iskani izraz v Wordu (ali v kateremkoli drugem programu) le pobarvate in pritisnete ustrezno kombinacijo tipk za priklic programa ali pa na seznamu izberete želeni iskalnik. Če izberete vzporedno iskanje (Pluri search v IWS), program hkrati sproži iskanje po tistih spletnih straneh in/ali slovarjih na vašem računalniku, ki ste jih ustrezno označili. S tem se hitrost iskanja bistveno poveča.
Vtičnik ("plug-in") za Evroterm
Če uporabljate spletni brskalnik Mozilla Firefox 2 (ali novejšega) ali Microsoft Internet Explorer 7 (ali novejšega), lahko Evroterm dodate v meni z iskalniki. Namestiti morate le vtičnik za Evroterm: na omenjeni spletni strani kliknite na črko "I" levo od besede Evroterm, program pa vas nato vpraša, ali želite dodati iskalnik Evroterm v iskalno vrstico; preden kliknete na besedo Dodaj, kliknite še na kvadratek pred stavkom Takoj ga začni uporabljati. S tem se vam okence za iskanje izrazov v Evrotermu pojavi desno od vrstice z lokacijo strani (URL) in lahko iskane izraze vpišete kar tja.


Če v Evrotermu ne najdete prevoda želenega pojma, ga boste morda našli v enem od spletnih slovarjev.

Komentarje o vsebini zbirke, prevodih, izrazih ipd. lahko pošljete terminologinji ali če imate druge pripombe, pa pišite glavni pisarni GSV.