Navodila za iskanje

Iskalnik iskani izraz privzeto išče v slovenščini, prevod najdenih korpusnih zapisov pa prikaže v angleščini. Iskalnik poišče zapise, ki vsebujejo vse besede v iskanem izrazu.

Tako npr. za iskani izraz 'dizelsko gorivo' poišče zapise, ki vsebujejo besedi 'dizelsko' in 'gorivo', pa tudi tiste, ki vsebujejo npr. 'dizelskega' in 'goriva' ali 'dizelskih' in 'goriv'.

Iskalnik pri tem uporablja krnjenje, ki je nadomestek lematizacije oz. iskanja po pravih besednih oblikah. Krnjenje deluje tako, da v iskanem izrazu vsaki besedi dolžine 4 ali več znakov (npr. 'dizelsko gorivo') odbije zadnji znak in ga nadomesti z * ('dizelsk* goriv*'), ki predstavlja poljuben niz dolžine 0 ali več znakov.

Iščete lahko tudi brez razločevalnih znamenj. To npr. pomeni, da lahko namesto á, é ali ü uporabite tudi a, e ali u.

Zvezdica

V iskanem izrazu lahko * na koncu besede uporabite tudi sami. * pomeni razširitev iskanja na besede, ki se nadaljujejo s katerim koli nizom. Iskalnik ignorira *, ki je na začetku besede, upošteva pa * med dvema presledkoma. Tako bo iskani izraz 'dizelsko * gorivo' našel tudi termine, ki vsebujejo npr. niz 'dizelsko in bencinsko gorivo'.

Če v iskanem izrazu uporabimo *, iskalnik ne bo izvedel krnjenja. Iskalnik torej ne bo sam iskal različnih končnic za daljše besede, temveč bo končnice iskal samo na mestih, kjer je *. Tako bo za iskani izraz 'navodilo za del*' našel 'navodilo za delo' in 'navodilo za delovanje', ne pa tudi 'navodila za delo', medtem ko bi iskani izraz 'navodilo za delo' našel vse tri.

Dvojni narekovaj

Poleg operatorja * si lahko pri osnovnem iskanju pomagate tudi z dvojnima narekovajema. "Iskani izraz" v dvojnih narekovajih zoži nabor zadetkov na tiste, pri katerih si iskane besede sledijo v istem vrstnem redu ena za drugo. Ločila v iskalnem nizu se pri iskanju ne upoštevajo.

Pri uporabi dvojnih narekovajev se krnjenje ne izvaja.

Nastavitve iskanja

V nastavitvah lahko izberemo drug izvorni in ciljni jezik, eno ali več iskanih področij, minimalno stanje prevoda in število zadetkov na stran. Če vključite izbiro 'Zapomni si' (prikaže se kljukica), se bodo zadnje izbrane nastavitve iskanja shranile tudi po končani uporabi portala Evroterm.

Če po spremembi nastavitev naprednega iskanja želite iskati s pomočjo privzetih nastavitev, izberite 'Ponastavi nastavitve'.