V okviru rednih Evropskih sred vas Urad vlade za informiranje in Center Evropa vljudno vabita na predstavitev z naslovom

Evroterm – večjezična terminološka baza izrazov Evropske unije,

ki bo 6. aprila ob 16. uri potekala v Avditoriju Centra Evropa na Dalmatinovi 4 v Ljubljani.

Priprava slovenske različice pravnih aktov Evropske unije predstavlja doslej najobsežnejši pravno-jezikovni projekt Republike Slovenije, pri katerem je sodelovalo približno 1.000 prevajalcev, lektorjev, strokovnih in pravnih redaktorjev ter strokovnjakov s področja jezikovnih in informacijskih tehnologij. V projektu, ki je obsegal približno 100.000 strani Uradnega lista EU predpisov EU, je ključnega pomena usklajenost prevodov v pravno- in strokovno-terminološkem smislu. Z namenom doseganja čim višje stopnje medsebojne sklajenosti je Služba Vlade RS za evropske zadeve oblikovala terminološko zbirko izrazja Evropske unije, ki se ureja in dopolnjuje dnevno ter vsebuje že preko 64.000 izrazov z različnih področij iz pristojnosti EU: upravnih zadev, ekonomije, financ, okolja, prometa, kmetijstva, socialnih zadev, statistike itd. Izrazi so zbrani iz prevodov primarne in sekundarne zakonodaje EU, pa tudi drugih dokumentov, nastalih z vključevanjem Republike Slovenije v Evropsko unijo, npr. Evropskega sporazuma o pridružitvi, Bele knjige o pridruženih članicah EU itd. Poleg tega zbirka vsebuje izrazje iz prevodov slovenskih zakonov v angleški jezik, iz Državnega programa za prevzem pravnega reda EU, prevode naslovov slovenskih zakonov in nazivov slovenskih državnih ustanov. S pomočjo programa Evroterm lahko vsa zainteresirana javnost prek interneta prosto dostopa do zbirke, ki ob odsotnosti primerljivega orodja s področja strokovne terminologije za slovenski jezik predstavlja nepogrešljiv pripomoček pri delu prevajalcev, pravnikov in drugih uslužbencev tako institucij RS kot tudi EU. Terminološka zbirka se odlično dopolnjuje z dvojezičnim korpusom prevodov (Evrokorpus), ki omogoča vpogled v celotno besedilo oziroma vsebinski kontekst, v katerem se pojavlja iskani termin v izvirnem jeziku in prevodu.

Na Evropski sredi bodo sodelovali naslednji strokovnjaki Službe za prevajanje, redakcijo in terminologijo SVEZ: mag. Jerneja Lipičnik, ki bo predstavila razsežnosti, pomen in organizacijske elemente projekta priprave slovenske različice pravnih aktov EU; mag. Adriana Krstič Sedej, ki bo opisala način zbiranja, usklajevanja in terminološke obdelave izrazja s področja EU s praktičnimi primeri, ter Miran Željko, avtor programa Evroterm, ki bo predstavil dosedanji razvoj in praktično uporabo terminološke zbirke. Predstavitev je namenjena vsem, ki se pri svojem delu redno srečujejo s strokovnimi izrazi v zvezi z delovanjem institucij EU in zato bolj ali manj redno uporabljajo slovarje in terminološke zbirke: prevajalci, lektorji, jezikoslovci, študenti, novinarji in drugi stalni ali občasni uporabniki.

Udeležba na dogodku je brezplačna vendar vas prosimo, da svojo prisotnost potrdite na telefonski številki (01) 438 22 70 ali na info (at) center-evropa.si.