Statistični pregledi o vnosu podatkov v Evroterm po času

Na naslednjem grafu je pregled števila vnesenih in popravljenih terminov v terminološki zbirki Evroterm po dnevih v tednu (od prvega vnosa leta 1997 do zadnje osvežitve podatkov). Modra barva in število na njej označujeta nove termine, ki so bili vneseni v zbirko na določen dan v tednu. Zelena barva (in število na zeleni podlagi) označujeta število popravljenih terminov v istem dnevu. Število na desni (v črni barvi na beli podlagi) je vsota novih in popravljenih terminov. Če je bilo malo vnesenih ali popravljenih terminov, podatek ni napisan na grafu, vedno pa je napisan skupni podatek.

ponedeljek
17848
12903
30751
torek
20797
15585
36382
sreda
26717
10581
37298
četrtek
40093
10703
50796
petek
28968
9733
38701
sobota
 
 
151
nedelja
 
 
10


Na naslednjem grafu je pregled števila vnesenih in popravljenih terminov v terminološki zbirki Evroterm po mesecih (od prvega vnosa leta 1997 do zadnje osvežitve podatkov). Modra barva in število na njej označujeta nove termine, ki so bili vneseni v zbirko na določen mesec. Zelena barva (in število na zeleni podlagi) označujeta število popravljenih terminov v istem mesecu. Število na desni (v črni barvi na beli podlagi) je vsota novih in popravljenih terminov. Če je bilo malo vnesenih ali popravljenih terminov, podatek ni napisan na grafu, vedno pa je napisan skupni podatek.

01
17943
5972
23915
02
15105
4898
20003
03
8762
4977
13739
04
6958
4114
11072
05
5220
4594
9814
06
21772
4770
26542
07
10344
5928
16272
08
14633
6489
21122
09
11372
5224
16596
10
5402
4084
9486
11
9589
4590
14179
12
7407
3942
11349


Na naslednjem grafu je pregled števila vnesenih in popravljenih terminov v terminološki zbirki Evroterm po dnevih v mesecu (od prvega vnosa leta 1997 do zadnje osvežitve podatkov). Modra barva in število na njej označujeta nove termine, ki so bili vneseni v zbirko na določen dan. Zelena barva (in število na zeleni podlagi) označujeta število popravljenih terminov v istem dnevu. Število na desni (v črni barvi na beli podlagi) je vsota novih in popravljenih terminov. Če je bilo malo vnesenih ali popravljenih terminov, podatek ni napisan na grafu, vedno pa je napisan skupni podatek.

01
3350
1381
4731
02
2453
1536
3989
03
19828
1876
21704
04
6922
2602
9524
05
3740
2492
6232
06
4739
1905
6644
07
3054
1769
4823
08
3470
2007
5477
09
2879
2200
5079
10
3966
2150
6116
11
3775
1823
5598
12
2124
2000
4124
13
3091
2600
5691
14
5789
1902
7691
15
5207
1785
6992
16
10564
2028
12592
17
2652
1485
4137
18
2225
1612
3837
19
3660
2525
6185
20
2710
2060
4770
21
3764
1654
5418
22
4644
2538
7182
23
2837
2025
4862
24
4196
1901
6097
25
3409
1993
5402
26
4557
2078
6635
27
2172
1648
3820
28
2358
1738
4096
29
4257
1645
5902
30
4442
1617
6059
31
1673
1007
2680