Statistični pregledi o vnosu podatkov v Evroterm po času

Na naslednjem grafu je pregled števila vnesenih in popravljenih terminov v terminološki zbirki Evroterm po dnevih v tednu (od prvega vnosa leta 1997 do zadnje osvežitve podatkov). Modra barva in število na njej označujeta nove termine, ki so bili vneseni v zbirko na določen dan v tednu. Zelena barva (in število na zeleni podlagi) označujeta število popravljenih terminov v istem dnevu. Število na desni (v črni barvi na beli podlagi) je vsota novih in popravljenih terminov. Če je bilo malo vnesenih ali popravljenih terminov, podatek ni napisan na grafu, vedno pa je napisan skupni podatek.

ponedeljek
17871
12934
30805
torek
20821
15619
36440
sreda
26804
10626
37430
četrtek
40112
10716
50828
petek
29225
9727
38952
sobota
 
 
151
nedelja
 
 
10


Na naslednjem grafu je pregled števila vnesenih in popravljenih terminov v terminološki zbirki Evroterm po mesecih (od prvega vnosa leta 1997 do zadnje osvežitve podatkov). Modra barva in število na njej označujeta nove termine, ki so bili vneseni v zbirko na določen mesec. Zelena barva (in število na zeleni podlagi) označujeta število popravljenih terminov v istem mesecu. Število na desni (v črni barvi na beli podlagi) je vsota novih in popravljenih terminov. Če je bilo malo vnesenih ali popravljenih terminov, podatek ni napisan na grafu, vedno pa je napisan skupni podatek.

01
18015
6032
24047
02
15366
4969
20335
03
8811
5067
13878
04
7012
4196
11208
05
5218
4569
9787
06
21769
4748
26517
07
10335
5901
16236
08
14626
6463
21089
09
11368
5196
16564
10
5398
4053
9451
11
9587
4560
14147
12
7412
3945
11357


Na naslednjem grafu je pregled števila vnesenih in popravljenih terminov v terminološki zbirki Evroterm po dnevih v mesecu (od prvega vnosa leta 1997 do zadnje osvežitve podatkov). Modra barva in število na njej označujeta nove termine, ki so bili vneseni v zbirko na določen dan. Zelena barva (in število na zeleni podlagi) označujeta število popravljenih terminov v istem dnevu. Število na desni (v črni barvi na beli podlagi) je vsota novih in popravljenih terminov. Če je bilo malo vnesenih ali popravljenih terminov, podatek ni napisan na grafu, vedno pa je napisan skupni podatek.

01
3355
1393
4748
02
2452
1532
3984
03
19828
1883
21711
04
6924
2610
9534
05
3741
2492
6233
06
4741
1900
6641
07
3058
1769
4827
08
3468
2001
5469
09
2915
2216
5131
10
3968
2141
6109
11
3780
1844
5624
12
2134
2011
4145
13
3098
2614
5712
14
5788
1903
7691
15
5215
1786
7001
16
10573
2024
12597
17
2658
1494
4152
18
2229
1630
3859
19
3682
2522
6204
20
2718
2064
4782
21
3777
1663
5440
22
4868
2530
7398
23
2842
2019
4861
24
4203
1906
6109
25
3425
2004
5429
26
4563
2074
6637
27
2183
1662
3845
28
2359
1738
4097
29
4258
1656
5914
30
4440
1608
6048
31
1674
1010
2684