Statistični pregledi o vnosu podatkov v Evroterm po času

Na naslednjem grafu je pregled števila vnesenih in popravljenih terminov v terminološki zbirki Evroterm po dnevih v tednu (od prvega vnosa leta 1997 do zadnje osvežitve podatkov). Modra barva in število na njej označujeta nove termine, ki so bili vneseni v zbirko na določen dan v tednu. Zelena barva (in število na zeleni podlagi) označujeta število popravljenih terminov v istem dnevu. Število na desni (v črni barvi na beli podlagi) je vsota novih in popravljenih terminov. Če je bilo malo vnesenih ali popravljenih terminov, podatek ni napisan na grafu, vedno pa je napisan skupni podatek.

ponedeljek
17855
12909
30764
torek
20805
15599
36404
sreda
26779
10609
37388
četrtek
40108
10707
50815
petek
29198
9733
38931
sobota
 
 
151
nedelja
 
 
10


Na naslednjem grafu je pregled števila vnesenih in popravljenih terminov v terminološki zbirki Evroterm po mesecih (od prvega vnosa leta 1997 do zadnje osvežitve podatkov). Modra barva in število na njej označujeta nove termine, ki so bili vneseni v zbirko na določen mesec. Zelena barva (in število na zeleni podlagi) označujeta število popravljenih terminov v istem mesecu. Število na desni (v črni barvi na beli podlagi) je vsota novih in popravljenih terminov. Če je bilo malo vnesenih ali popravljenih terminov, podatek ni napisan na grafu, vedno pa je napisan skupni podatek.

01
18020
6044
24064
02
15367
4978
20345
03
8761
4974
13735
04
6955
4103
11058
05
5218
4577
9795
06
21771
4755
26526
07
10337
5917
16254
08
14630
6478
21108
09
11368
5210
16578
10
5400
4067
9467
11
9588
4576
14164
12
7414
3955
11369


Na naslednjem grafu je pregled števila vnesenih in popravljenih terminov v terminološki zbirki Evroterm po dnevih v mesecu (od prvega vnosa leta 1997 do zadnje osvežitve podatkov). Modra barva in število na njej označujeta nove termine, ki so bili vneseni v zbirko na določen dan. Zelena barva (in število na zeleni podlagi) označujeta število popravljenih terminov v istem dnevu. Število na desni (v črni barvi na beli podlagi) je vsota novih in popravljenih terminov. Če je bilo malo vnesenih ali popravljenih terminov, podatek ni napisan na grafu, vedno pa je napisan skupni podatek.

01
3355
1394
4749
02
2453
1530
3983
03
19827
1878
21705
04
6920
2598
9518
05
3740
2490
6230
06
4738
1903
6641
07
3056
1770
4826
08
3468
2002
5470
09
2915
2219
5134
10
3965
2147
6112
11
3776
1835
5611
12
2128
1999
4127
13
3096
2613
5709
14
5785
1904
7689
15
5209
1787
6996
16
10573
2022
12595
17
2652
1492
4144
18
2229
1619
3848
19
3659
2517
6176
20
2716
2067
4783
21
3776
1660
5436
22
4868
2533
7401
23
2841
2022
4863
24
4201
1902
6103
25
3415
1994
5409
26
4557
2072
6629
27
2177
1656
3833
28
2360
1739
4099
29
4258
1648
5906
30
4442
1612
6054
31
1674
1010
2684