Statistični pregledi o vnosu podatkov v Evroterm po času

Na naslednjem grafu je pregled števila vnesenih in popravljenih terminov v terminološki zbirki Evroterm po dnevih v tednu (od prvega vnosa leta 1997 do zadnje osvežitve podatkov). Modra barva in število na njej označujeta nove termine, ki so bili vneseni v zbirko na določen dan v tednu. Zelena barva (in število na zeleni podlagi) označujeta število popravljenih terminov v istem dnevu. Število na desni (v črni barvi na beli podlagi) je vsota novih in popravljenih terminov. Če je bilo malo vnesenih ali popravljenih terminov, podatek ni napisan na grafu, vedno pa je napisan skupni podatek.

ponedeljek
17846
12903
30749
torek
20801
15594
36395
sreda
26763
10583
37346
četrtek
40094
10712
50806
petek
28969
9732
38701
sobota
 
 
151
nedelja
 
 
10


Na naslednjem grafu je pregled števila vnesenih in popravljenih terminov v terminološki zbirki Evroterm po mesecih (od prvega vnosa leta 1997 do zadnje osvežitve podatkov). Modra barva in število na njej označujeta nove termine, ki so bili vneseni v zbirko na določen mesec. Zelena barva (in število na zeleni podlagi) označujeta število popravljenih terminov v istem mesecu. Število na desni (v črni barvi na beli podlagi) je vsota novih in popravljenih terminov. Če je bilo malo vnesenih ali popravljenih terminov, podatek ni napisan na grafu, vedno pa je napisan skupni podatek.

01
17996
6020
24016
02
15104
4897
20001
03
8762
4971
13733
04
6957
4111
11068
05
5218
4587
9805
06
21772
4766
26538
07
10341
5923
16264
08
14633
6486
21119
09
11370
5220
16590
10
5401
4080
9481
11
9589
4579
14168
12
7414
3961
11375


Na naslednjem grafu je pregled števila vnesenih in popravljenih terminov v terminološki zbirki Evroterm po dnevih v mesecu (od prvega vnosa leta 1997 do zadnje osvežitve podatkov). Modra barva in število na njej označujeta nove termine, ki so bili vneseni v zbirko na določen dan. Zelena barva (in število na zeleni podlagi) označujeta število popravljenih terminov v istem dnevu. Število na desni (v črni barvi na beli podlagi) je vsota novih in popravljenih terminov. Če je bilo malo vnesenih ali popravljenih terminov, podatek ni napisan na grafu, vedno pa je napisan skupni podatek.

01
3350
1381
4731
02
2453
1533
3986
03
19828
1879
21707
04
6921
2601
9522
05
3740
2490
6230
06
4737
1905
6642
07
3054
1769
4823
08
3470
2007
5477
09
2916
2221
5137
10
3966
2150
6116
11
3777
1833
5610
12
2126
1997
4123
13
3092
2599
5691
14
5788
1903
7691
15
5210
1789
6999
16
10573
2025
12598
17
2653
1493
4146
18
2226
1616
3842
19
3659
2520
6179
20
2710
2058
4768
21
3764
1652
5416
22
4644
2537
7181
23
2837
2024
4861
24
4198
1901
6099
25
3409
1991
5400
26
4555
2077
6632
27
2173
1649
3822
28
2357
1737
4094
29
4257
1643
5900
30
4442
1614
6056
31
1672
1007
2679