Statistični pregledi o vnosu podatkov v Evroterm po času

Na naslednjem grafu je pregled števila vnesenih in popravljenih terminov v terminološki zbirki Evroterm po dnevih v tednu (od prvega vnosa leta 1997 do zadnje osvežitve podatkov). Modra barva in število na njej označujeta nove termine, ki so bili vneseni v zbirko na določen dan v tednu. Zelena barva (in število na zeleni podlagi) označujeta število popravljenih terminov v istem dnevu. Število na desni (v črni barvi na beli podlagi) je vsota novih in popravljenih terminov. Če je bilo malo vnesenih ali popravljenih terminov, podatek ni napisan na grafu, vedno pa je napisan skupni podatek.

ponedeljek
17877
12938
30815
torek
20827
15630
36457
sreda
26822
10647
37469
četrtek
40114
10713
50827
petek
29233
9736
38969
sobota
 
 
151
nedelja
 
 
10


Na naslednjem grafu je pregled števila vnesenih in popravljenih terminov v terminološki zbirki Evroterm po mesecih (od prvega vnosa leta 1997 do zadnje osvežitve podatkov). Modra barva in število na njej označujeta nove termine, ki so bili vneseni v zbirko na določen mesec. Zelena barva (in število na zeleni podlagi) označujeta število popravljenih terminov v istem mesecu. Število na desni (v črni barvi na beli podlagi) je vsota novih in popravljenih terminov. Če je bilo malo vnesenih ali popravljenih terminov, podatek ni napisan na grafu, vedno pa je napisan skupni podatek.

01
18014
6026
24040
02
15362
4963
20325
03
8810
5055
13865
04
7011
4190
11201
05
5232
4616
9848
06
21805
4795
26600
07
10334
5898
16232
08
14625
6458
21083
09
11368
5191
16559
10
5398
4045
9443
11
9587
4559
14146
12
7411
3945
11356


Na naslednjem grafu je pregled števila vnesenih in popravljenih terminov v terminološki zbirki Evroterm po dnevih v mesecu (od prvega vnosa leta 1997 do zadnje osvežitve podatkov). Modra barva in število na njej označujeta nove termine, ki so bili vneseni v zbirko na določen dan. Zelena barva (in število na zeleni podlagi) označujeta število popravljenih terminov v istem dnevu. Število na desni (v črni barvi na beli podlagi) je vsota novih in popravljenih terminov. Če je bilo malo vnesenih ali popravljenih terminov, podatek ni napisan na grafu, vedno pa je napisan skupni podatek.

01
3355
1391
4746
02
2452
1529
3981
03
19829
1885
21714
04
6927
2613
9540
05
3747
2495
6242
06
4745
1903
6648
07
3057
1768
4825
08
3467
2002
5469
09
2914
2211
5125
10
3968
2144
6112
11
3784
1840
5624
12
2136
2016
4152
13
3100
2613
5713
14
5791
1907
7698
15
5214
1790
7004
16
10575
2029
12604
17
2664
1497
4161
18
2229
1633
3862
19
3683
2521
6204
20
2719
2069
4788
21
3777
1671
5448
22
4875
2540
7415
23
2842
2019
4861
24
4204
1911
6115
25
3423
2002
5425
26
4563
2070
6633
27
2183
1659
3842
28
2360
1737
4097
29
4260
1658
5918
30
4439
1608
6047
31
1675
1010
2685