Nastavitev parametrov za izpis iz Evroterma

Če ne želite, da se piškotki shranjujejo na vašem računalniku, ne spreminjajte parametrov na tej strani.

V Evrotermu je vedno več podatkov. Verjetno vseh ne potrebujete, zato jih lahko izključite iz prikaza, če na spodnjem seznamu odstranite kljukico pred parametrom. Nastavitve bodo delovale, če imate v brskalniku vključeno shranjevanje piškotkov. (Kako vključim piškotke?)

Če boste pustili, da piškotki ostanejo v vašem računalniku, dokler jim ne poteče veljavnost, si bo brskalnik zapomnil nastavitve tudi po izklopu računalnika. Če izključite prikaz vseh parametrov, to nima smisla, zato bo Evroterm prikazal vse.
Začetne nastavitve so izbrane tako, da ustrezajo čim večjemu številu uporabnikov.
Jeziki:

angleščina
češčina
danščina
finščina
francoščina
hrvaščina
italijanščina
latinščina
nemščina
nizozemščina
poljščina
portugalščina
slovaščina
slovenščina
španščina
švedščina
Podatki:

datum prvega vnosa izraza
datum zadnje spremembe
definicija
vir definicije
dokumentni vir prevoda
informacije v drugih virih
institucija, ki je priporočila prevod
naslov prevedenega dokumenta
opomba
vir opombe
opomba glede rabe
področje
primer uporabe v sobesedilu
prikaz slik
projekt
številka vnosa
zanesljivost prevoda
 

Imate težave z nastavitvami?.