Odgovori na vprašanja prevajalcev, nasveti in predlogi

Tu so zbrani nasveti za hitrejše delo prevajalcev s programi MS Word (do različice 2003), SDL Trados (podrobno do različice 2007, delno do različice 2014) in MS Windows (do različice 7). Za iskanje odgovora lahko uporabite spodnje iskalno okence ali pa poiščete ustrezno povezavo na spodnjem seznamu.
Iskanje rešitve z iskalnikom:
Program: Microsoft Word

Kategorija Opis
hitrejše delo bližnjice
črke v drugih jezikih
izdelava in posodobitev kazala
izpis skritega besedila na tiskalnik
klasični sistem menijev v Wordu 2007 in novejšem
kopiranje besedila
kopiranje z označenimi spremembami
nadomestni vzorci pri ukazu Najdi in zamenjaj
manj znane, a zelo koristne možnosti ukaza Najdi in zamenjaj
sledenje spremembam kot v Wordu 2000
pretvorba vseh slik v besedilo
sledenje spremembam (tudi opis, kako v Wordu 2002/2003 potrdim/zavrnem spremembe kot v Wordu 2000)
odpiranje dokumentov, narejenih z Wordom 2007, v starejših programih
strojno prevajanje pri delu z Wordom
Word dela počasi
zamenjava znaka za decimalni del števila
kakovostnejše delo črkovalnik ne deluje
več verzij Worda na enem računalniku
vse o črkovalniku
oblikovanje okvirji
prevajanje hipertekstnih povezav
prikaz hipertekstnih povezav
reševanje težav Wordovega dokumenta ni možno odpreti z dvojnim klikom na ime datoteke v raziskovalcu
The disk is full or too many files are open

Program: SDL Trados Translator's Workbench (TWB)

Kje so navodila za uporabo Tradosovih programov?
Priporočene spremembe začetnih nastavitev
Opisi rešitev težav na spletni strani SDL Trados
Verzije operacijskih sistemov, ki jih lahko uporabljamo v kombinaciji s Tradosovimi izdelki
Ali Trados 2006 in 2007 delujeta na 64-bitnih Windowsih?
Izboljšave v SDL Tradosu 2007
Kako Trados računa podobnost dveh segmentov

Zbirka znanja podjetja STP

Kategorija Opis postopka ali težave oz. sporočilo o napaki
čudno delovanje programa konkordančno iskanje prikazuje zadetke iz napačnega pomnilnika prevodov
konkordančno okno ni vidno ali pa ni tako veliko, kot želimo
ni mogoče izvoziti podatkov iz pomnilnika prevodov
težave s šumniki pri uvozu datotek v pomnilnik prevodov
TWB izpisuje premalo zadetkov
TWB noče odpreti segmenta
TWB-jevo okno prekriva vsa druga okna
TWB si ne zapomni projektnih nastavitev
TWB zahteva geslo
v TWB-jevem okencu ni prevoda
TWB-jevo okno ni vidno ali pa velikosti TWB-jevega okna ni mogoče spremeniti
v TWB-ju ne deluje prepoznavanje terminologije
zadetki se ne izpisujejo v TWB-jevem oknu
opravila v zvezi s
Tradosovim strežnikom
Tradosove licence na strežniku
izposoja Tradosove licence
dostop do pomnilnikov na strežniku
preimenovanje pomnilnika prevodov na strežniku
sporočilo o napaki (5): Trados - Access is denied
Call to TM Server failed
Can't process RTF format
Class not registered
Contents of project settings file are incompatible with the current TM
Could not open clipboard
(31005): Database corrupt! Run export, create a new Translation Memory, and reimport
Do not use ; as a list separator
End of paragraph not found
Entry point not found
File cannot be processed as ttx because it was saved as bilingual doc in Word
Filter defintions file ...
Folder does not exist, was moved or renamed ali The parameter is incorrect (tik pred čiščenjem dokumenta)
Inconsistent data. Please reorganize the database or run an export/import ali Source segment is empty!
Invalid record reference
med čiščenjem dobivamo veliko sporočil o napakah
Not enough storage to process this command
The procedure entry point ?v_Format@CT_UString@@QAAXPB_WZZ could not be located in the dynamic link library TradosBasis.dll
The process cannot access the file because it is being used by another process
TM Anywhere not installed
Unable to obtain credentials for the desired translation memory
Word could not convert the document due to an OLE/COM or file name error
hitrejše ali učinkovitejše delo Apsic Xbench kot alternativni konkordančnik
bližnjice do pomnilnikov prevodov
čiščenje pomnilnika prevodov
konkordančno iskanje z upoštevanjem filtra
možnost prevajanja datotek PPT z Wordom
odstranitev pisav iz pomnilnikov prevodov
osnovno preverjanje kakovosti prevoda (kratka navodila)
povečanje velikosti pisave pri konkordančnem izpisu in pri vzdrževanju
preprečitev podvajanja prevodnih enot
pretvorba datotek TTX v RTF (prevajanje TagEditorjevih datotek v Wordu)
sprememba jezikov v TWB freelance
vnos prevodov, narejenih s SDL Trados Studiom, v TWB-jev pomnilnik

Drugi viri za reševanje težav pri delu s programi SDL Trados
TWB v povezavi z Wordom

Kategorija Opis postopka ali težave oz. sporočilo o napaki
rutinska opravila vnos prevoda v TWB-jev pomnilnik
ukrepanje ob težavah splošna navodila pri težavah s Tradosom
hitrejše delo bližnjice v Wordu za delo s Tradosom
čiščenje dokumenta pred prevajanjem
DO NOT TRANSLATE
prevajanje besedila v okvirjih
oznaka opomb na dnu strani
pravilna segmentacija ob vrstilnih števnikih
prevajanje navzkrižnih referenc in polj s kodami
prevajanje dokumenta, ki vsebuje veliko slik
naloge, ki jih lahko opravimo z ukazom Najdi in zamenjaj čiščenje dokumenta iz Worda
generiranje izvornega besedila iz dvojezičnega (segmentiranega) besedila
zamenjava izvirnika in prevoda
koristni kratki programi (makri) za Word ponovni zagon Tradosa iz Worda
preverjanje pravilnosti segmentacije
pretvorba dvojezičnega segmentiranega besedila nazaj v izvirnik
avtomatiziran izvoz pomnilnikov prevodov
izdelava projektnih pomnilnikov; ideja rešitve
kako v orodni vrstici naredim bližnjico na makro ali razširim Wordove menije
makro za delo s TWB-jem se noče izvesti
težave,
sporočila o napakah
Cursor must be in source or target field
čiščenje dokumenta s končnico .DOCX
Different target in TM
nevidno besedilo je postalo vidno
No translation unit seems to be open
med prevajanjem besedila iz datoteke PDF se vsaka vrstica pojavi kot nov segment
po čiščenju dokumenta se spremembe ne shranijo v pomnilnik prevodov
Previous request not yet finished
SDL Trados Translator's Workbench is not running
sprememba pisave med prevajanjem
težave s šumniki
TWB noče očistiti dokumenta, čeprav v njem ni napak
uporaba Tradosa 2007 z Wordom 2010
v TWB-jevem okencu ni prevoda
v Wordovem dokumentu je veliko polj
v Wordu ima del besedila po prevodu obarvano ozadje
v Wordu je obarvan napačen del besedila
težave pri prevajanju tabel
v Wordu so izginile Tradosove ikone
v Wordu so izginile vse ikone (po prevajanju opombe na dnu strani)
v Wordu so nekateri segmenti poškodovani
Program: SDL Trados TagEditor (TE)

Na kratko o delu s TagEditorjem (str. 52-57; podrobnejša navodila so v priročniku za Translator's Workbench


Kategorija Opis postopka ali težave oz. sporočilo o napaki
reševanje težav črkovalnik
dokumenta ni mogoče odpreti s TagEditorjem
oznak ni mogoče kopirati
sporočilo o napaki: This Microsoft document cannot be opened due to tracked changes that have not yet been accepted or rejected
sprememba besedila v Tag Editorju
šumniki
v TagEditorju niso aktivne ikone za povezavo s TWB-jem
velikosti TagEditorjevega okna ni mogoče spremeniti
učinkovitejše delo pretvorba datoteke iz zapisa TTX v RTF (nadomestek za sledenje spremembam)
pregled prevoda v obliki tabele
preverjanje kakovosti prevodov
prevesti je treba samo nekatere stolpce v Excelu
velikost pisave med prevajanjem
zamenjava znakov
Program: SDL Trados Win Align (WA)

Kategorija Opis postopka ali težave oz. sporočilo o napaki
reševanje težav The document file is corrupted
Start of main segment not found
Programa SDL Multiterm in Trados Multiterm (MT)

video navodila za začetnike
Izdelava preproste terminološke zbirke v Multitermu (Paul Filkin)
Izdelava terminološke zbirke v Multitermu 2017 (STP)
Prvi koraki v Multitermu (SDL)
Multiterm 2011 za prevajalce in vodje projektov (SDL)
Multiterm na YouTubu
Začetni priročnik za delo z Multitermom (Universidad de Murcia)
SDL Multiterm Tutorial (Linguistech)
Navodila za Multiterm 2009 (SDL)
Webinar o Multitermu 2011 (SDL)
Spletna pomoč za Multiterm 2011 (SDL)
Navodila za delo z Multitermom 2014 (SDL)
Navodila za delo z Multitermom 2017 (SDL)
Kompleksnejši pretvornik glosarjev (Paul Filkin)
Se je res tako težko naučiti Multiterma? (Paul Filkin)

Pretvorba Multitermove terminološke zbirke iz zapisa sdltm v CSV ali TXT (Thomas Van Nellen)

Kategorija Opis postopka ali težave oz. sporočilo o napaki
rutinski postopki MultiTerm 5.5
pretvorba Excelove tabele v zapis za uvoz v Multiterm 5.5
pretvorba podatkov iz Multiterma 5.5 (ali iz Excelove tabele) v novejši Multiterm

novejši MultiTermi
navodila za izdelavo glosarjev v Multitermu (Darja Fišer)
izdelava baze v Multitermu   alternativna navodila
dodajanje novega področja v strukturo baze v Multitermu 2011
dupliciranje nastavitev in kataloga obstoječe baze v Multitermu 2011
Pretvorba XLS => XML: SDL,   Nora Díaz,   Jayne Fox 1,   Jayne Fox 2,   STP
on-line pretvorba Excel => Multiterm (Translatum)
Glossary converter - preprosta pretvorba XLS tabele v zapis XML za Multiterm 2009 ali novejši
Wordov makro za pretvorbo zapisa CSV v Multitermov zapis XML
Wordov makro za pretvorbo Multitermovega zapisa XML v CSV
učinkovitejše delo hiter zagon Multiterma 5
optimizacija dela z Multitermom 5 v lokalnem omrežju
zamenjava jezika v Multitermu 5
reševanje težav geslo v Multitermu 5.5
megleno iskanje v Multitermu 5.5 ne deluje
okno Multiterma 5.5 ni vidno
sporočilo o napaki v predlogi za Multiterm 2011 ob zagonu Worda
Conversion option could not be initialised properly. Excel could not be started.
težave z Javo v Multitermu
Deliblatska peščara
Program SDL Trados Studio

SDL account - tu so shranjene licence programov (stari naslov: https://oos.sdl.com)
Video navodila za delo s Studiom
Navodila za namestitev Studia 2014 (vir: SDL)
Navodila za namestitev Studia 2015 (vir: SDL)
Dokumentacija za Studio 2017 (vir: SDL)
Dokumentacija za Studio 2019 (vir: SDL)
Video navodila za začetnike;   naprednejše funkcije
prihodnji SDL-ovi webinarji
Video predstavitve SDL-ovih programov na YouTubu
Razlike med Tradosom 2007 in Tradosom Studio 2011 (video)
Prevajanje v Studiu (vir: STP)

Kje dobim pomoč v zvezi s programi SDL (Paul Filkin)
Skupnost uporabnikov SDL-ovih programov - tu lahko dobite rešitve težav
Navodila za delo s Studiom in opisi koristnih trikov (Mats Dannewitz Linder); isti avtor na Facebooku
SDL Trados Studio - A Practical Guide (Andy Walker)
forum za uporabnike SDL-ovih programov
govorna komunikacija s podjetjem SDL
Pomoč za Studio: 2011, 2014, 2015, 2015 - drugače, 2017, 2019

Context match v Studiu
Seznam ukazov in bližnjic v Studiu 2014;   bližnjice v obliki periodne tabele
Zbirka znanja o Studiu na STP
Združljivost med SDL-ovimi programi
SDL-Trados Studio 2009 resources, tips and reviews
Studio 2015: AutoSuggest Gets Even Better (Nora Díaz)

Pretvorba Studiovega pomnilnika prevodov iz zapisa sdltm v tmx (Thomas Van Nellen)

SDL AppStore - dodatki za Studio:
pretvorba starega Tradosovega zapisa v Studiov zapis in obratno: program omogoča, da v istem projektu sodelujejo prevajalci z novim in starim Tradosom - slednji pošljejo dvojezično besedilo

Studio:
Preizkusna verzija - deluje en mesec
Novosti (vir: SDL)
Novosti v verziji 2014 z vidika prevajalca: 1. del, 2. del

Kategorija Opis postopka ali težave oz. sporočilo o napaki
rutinski postopki prenos licence na drug računalnik
pretvorba pomnilnika prevodov, narejenega s Tradosom 2007 (ali starejšim), v zapis 2011
uvoz memoQove datoteke v zapisu mqxliff v SDL Studio
učinkovitejše delo priporočene spremembe začetnih nastavitev
bližnjice: osnovne, napredne
optimizacija
enable character-based concordance search
kako označim del dokumenta, ki ga ni treba prevesti
lokalizacija števil v Studiu 2014
obrat pomnilnika prevodov
premikanje oken po ekranu
programi z Open Exchange, ki so že vključeni v Studio
sprememba delovanja funkcije 'auto propagate'
sprememba velikosti in vrste pisave v urejevalniku
strojno prevajanje v Studiu
uporaba Studia za pretvorbo PDF => DOCX
odstranitev oznak ("tagov"):
Cleanup Plug-in Tool (Jesse Good):
- SDL App
- opis programa
- izvorna koda programa
odstranitev oznak iz besedila pred prevajanjem (Emma Goldsmith)
odstranitev oznak iz pomnilnika (Shai)
uporaba skupnih pomnilnikov: GroupShare;   P. Filkin;   ProZ;   Memsource
reševanje težav Težave med namestitvijo:
 • Kam namestiti program?
 • Multiterm 2009 se ne namesti; program ne izpiše nobenega sporočila.
 • This product cannot be installed on a machine that has SDL Trados 2007 on it. Please remove SDL Trados 2007 and retry.

  Težave med delom:
 • konkordančno iskanje ne deluje s pritiskom na tipko F3 (rešitev: kliknemo View => Reset Window Layout)
 • lektoriranega prevoda ni možno uvoziti v Studio (na kratko: lektor mora uporabljati Word 2007 ali novejši)
 • obnovitev izgubljene licence zaradi odpovedi diska
 • Object reference not set to an instance of an object
 • The 'system.serviceModel/services' configuration section cannot be created ... run ServiceModelReg.exe -i to fix this model
 • This file type is not supported
 • Unexpected exception when getting view part instance of view part Translation Results
 • Your current license does not allow you to run SDL Trados Studio when connected to a corporate domain-based network
 • uporabni dodatni programi AnyTM - med prevajanjem lahko vključimo pomnilnike, ki ne ustrezajo naši jezikovni kombinaciji - program lahko dodamo v Studio 2014; v Studio 2015 je že vključen; daljši opis s primeri
  on-line pretvorba Excelovih datotek v TMX (Translatum)
  odstranitev tistih segmentov v pomnilniku, pri katerih je prevod enak izvirniku
  program za odstranitev oznak ("tagov") iz besedila - cleaunup plug-in tool (Jesse Good); SDL appstore
  SDLXLIFF to Legacy Converter - pretvorba zapisa sdlxliff v dvojezični Tradosov Wordov zapis (kot v Tradosu do verzije 2007)
  SDLXliff2Tmx - pretvorba zapisa sdlxliff v zapis TMX
  s tem dodatkom lahko obdelujemo datoteke, ki so bile pripravljene v programu memoQ
  Retro apps - programčki s funkcijami, ki so obstajali v Tradosu 2007, ni jih pa v Studiu  Software Development Kit (SDK)
  Sdl Studio PowerShell toolkit (objava)
  Sdl Studio PowerShell toolkit
  SDL na GitHubu  Katere programe za delo s pomnilniki prevodov so prevajalci uporabljali v letu 2013?


  Bližnjice v Windowsih
  V opravilni vrstici Windows ni ikonice za preklop med jeziki


  Preprodaja programa