Obsežnejši slovarji in glosarji, uvrščeni v Evroterm od leta 2005

2017
Pojmovnik jedrske tehnike in varstva pred sevanji.

Ažuriran je slovenski del terminološke zbirke IATE (iz Evroterma je možno direktno iskati EN, FR, DE, HR, HU in IT izraze, ki imajo slovenske ustreznice).
2016
V Evrotermu je možno direktno iskati angleške izraze, ki imajo v Wikipediji slovenske ustreznice (in obratno); trenutno je takih izrazov okoli 14.000.
2015
Slovenski del terminološke zbirke IATE (iz Evroterma je možno direktno iskati EN, FR in DE izraze, ki imajo slovenske ustreznice; vir: Download IATE, European Union, 2015).
2013
Angleško-slovenski NATOV slovar standardizacijskih izrazov in definicij (AAP-42)
2012
Evroterm je dopolnjen tako, da zna iskati tudi po zunanjih virih; kot prvi vir je bil dodan glosar ustanove International Statistical Institute (zaradi velikega števila napak je iskanje omejeno samo na izraze v angleščini, francoščini, nemščini in slovenščini).
2011
 1. Glosar European Migration Network
 2. Imenik ptic zahodne Palearktike; avtorji: Tomaž Jančar, Franc Bračko, Peter Grošelj, Tomaž Mihelič, Davorin Tome, Tomi Trilar, Al Vrezec; vir: Acrocephalus, leto: 1999, letnik 20, številka 94/96; založnik: Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
 3. Angleško-slovenski in slovensko angleški glosar statističnih izrazov; vir: Statistično društvo Slovenije - Sekcija za statistično terminologijo
2010
 1. Microsoftova terminološka zbirka
 2. Agrotezaver
2009
 1. Tezaver Eurovoc
 2. Glosarji, ki so jih naredili študentje Oddelka za prevajalstvo Filozofske fakultete v Ljubljani
2008
 1. prevodi imen organizacijskih enot državne uprave RS v angleščino, francoščino in nemščino (Project: prevodi imen organizacijskih enot državne uprave RS)
 2. slovar na podlagi prevodov sodb Sodišča ES – slovensko-angleško-nemško-francoski; delno tudi italijanski (Project: prevodi sodb Sodišča ES)
 3. Klasifikacijski seznam odpadkov (TermRef: Ministrstvo za okolje, DZTPS in Statistični urad)
 4. imena držav (uradna in neuradna slovenska in angleška; neuradna francoska, španska in portugalska)
 5. banketni jedilnik Protokola RS (slovensko-angleško-francoski)
2007
 1. slovensko-angleško-francoski slovar za predsedovanje Slovenije Svetu EU (Project: Slovar za predsedovanje Slovenije Svetu EU)
 2. Angleško-slovenski vojaški terminološki slovar (MORS)
 3. Barbara Sever: Angleško-slovenski glosar z izbranega področja medicine (rak dojke), diplomsko delo, Ljubljana 2007
 4. M. Vrbinc: Phraseology, its Lexicographic Treatment and Translation, seminar
2006
 1. NATO priročnik, Pogosto uporabljane kratice
 2. glosar prevoda Poslovnika Državnega zbora RS
 3. Besednjak Gemet
 4. Angleško-slovenski vojaški priročni slovar, Branimir Furlan, Marjan Mahnič
 5. Statistični urad Republike Slovenije, Standardna klasifikacija poklicev (SKP-V2)
 6. Breda Negro Marinič: Politično izrazje v angleščini, seminar
2005
 1. slovar prevoda Ustave RS v angleščino
V terminološko zbirko uvrščamo tudi glosarje, ki jih ob prevajanju ali tolmačenju pripravijo naši zaposleni in pogodbeni prevajalci, pa tudi manjše glosarje ali posamezne strokovne izraze ob sodelovanju s strokovnjaki iz državnih organov in akademskih institucij. Vabljeni ste, da tudi vi prispevate terminologijo za našo spletno zbirko. Če ste ob prevajanju ali tolmačenju izdelali glosar, nam ga, prosimo, Opremljen naj bo z referencami (naslov in prevod prevajanega dokumenta, zanesljivost, sekundarne reference, sodelujoči strokovnjaki ipd.). Za sodelovanje se vam že vnaprej zahvaljujemo.