O EVROTERMU

Evroterm je terminološka zbirka, za katero skrbimo in jo urejamo v Sektorju za prevajanje Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije. Leta 2020 bo minilo dvajset let, odkar je dostopna na spletu. Mnogim je postala nepogrešljiv pripomoček pri prevajanju ali pisanju besedil. Nastajati je začela v letih, ko se je Slovenija intenzivno pripravljala na vstop v Evropsko unijo, med glavnimi nalogami v tistem času pa je bila tudi priprava slovenske različice pravnega reda EU. Kot »stranski proizvod« prevodov so nastajali glosarji. Za preverjanje izrazov smo vzpostavili sistem redakcij, v okviru katerih smo v sodelovanju s strokovnjaki (jezikoslovci, pravniki in področnimi strokovnjaki) reševali terminološke zagate in se dogovarjali o ustreznosti izrazov. Ko je zbirka avgusta leta 2000 prvič postala dostopna na spletu, je vsebovala približno 13.000 vpisov. Danes jih ima 135.300. Po pristopu Slovenije k Evropski uniji leta 2004 se je spremenila vrsta besedil – namesto večinskega prevajanja pravnih aktov iz angleščine v slovenščino prevladujejo prevodi v obratni smeri. Termine izbiramo iz pravnih besedil (prevodi domače zakonodaje, sodb ESČP ali tujih zakonov), poročil, strategij, resolucij ipd., pa tudi iz drugih, poljudnejših besedil (intervjuji, protokolarna besedila, članki ipd.). Pred vsakim vpisom ekipa prevajalcev, lektoric, terminologinj in strokovnih svetovalcev poskrbi, da je termin preverjen, če je le mogoče, usklajen na več ravneh ter opremljen z ustreznimi dodatnimi informacijami. Evroterm je pomembna terminološka zbirka ne le zaradi raznolikosti področij, ki jih zajema, ampak tudi zato, ker se ne omejuje s primarnostjo jezika (izhodiščni termin je lahko slovenski, angleški ali, redkeje, v kakem drugem jeziku). Namenjen je tako prevajalcem kot vsem drugim, ki ustvarjajo poljudna in strokovna besedila, učiteljem tujih jezikov in strokovnih predmetov, strokovnjakom, študentom, skratka vsem, ki se kakor koli srečujejo s terminologijo. Pred vami je Evroterm v novi podobi, in upamo, da bo še preglednejši in preprostejši za uporabo, kot je bil do zdaj.

Evroterm želimo izpopolnjevati tudi z vašo pomočjo. Predloge za vpis novih izrazov in popravkov ali pripombe o delovanju spletne strani nam lahko pošljete na elektronska naslova: adriana.sedej@gov.si ali marja.adamic@gov.si.

Navodila za iskanje

Izraz v večjezični terminološki zbirki Evroterm poiščete tako, da ga vpišete v iskalno okence in sprožite iskanje, ki izpiše seznam zadetkov s prevodi v druge jezike.

Iskalnik privzeto išče izraze v slovenskem jeziku, lahko pa izberete drug jezik, po katerem se izvaja iskanje.

Če želite iskati določeno besedno zvezo, jo morate napisati med narekovajema.

Če želite spremeniti privzete nastavitve iskanja, potem izberite "Napredno iskanje", ki vam bo odprlo dodatne filtre za nastavitev iskanja.

Če (po spremembi nastavitev iskanja) želite iskati s pomočjo privzetih nastavitev, izberite "Ponastavi nastavitve".

Napredno iskanje

Pri naprednem iskanju lahko spreminjate naslednje nastavitve:

Ciljni jezik(i) - izberete lahko enega ali več jezikov, za katere se bodo izpisali prevodi iskanega izraza. Privzeto so izbrani vsi jeziki (Vsi).

Področje - izberete lahko enega ali več področij, v katera sodi iskani izraz. Privzeto so izbrana vsa področja.

Način iskanja - izberete lahko med naslednjimi načini iskanja:

Zadetki na stran - izberete lahko med izpisom po 25, 50 ali 100 zadetkov naenkrat.

Če izberete Zapomni si (prikaže se kljukica), se bodo zadnje izbrane nastavitve iskanja shranile tudi po končani uporabi portala Evroterm.