O EVROTERMU

Evroterm je terminološka zbirka, za katero skrbimo in ki jo urejamo v Sektorju za prevajanje Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije. Leta 2020 je minilo dvajset let, odkar je dostopna na spletu. Mnogim je postala nepogrešljiv pripomoček pri prevajanju ali pisanju besedil. Nastajati je začela v letih, ko se je Slovenija intenzivno pripravljala na vstop v Evropsko unijo, med glavnimi nalogami v tistem času pa je bila tudi priprava slovenske različice pravnega reda EU. Kot »stranski proizvod« prevodov so nastajali glosarji. Za preverjanje izrazov smo vzpostavili sistem redakcij, na katerih smo v sodelovanju s strokovnjaki (jezikoslovci, pravniki in področnimi strokovnjaki) reševali terminološke zagate in se dogovarjali o ustreznosti izrazov. Ko je zbirka avgusta 2000 prvič postala dostopna na spletu, je vsebovala približno 13.000 vpisov. Maja 2022 jih ima 137.300. Po pristopu Slovenije k Evropski uniji leta 2004 se je spremenila vrsta besedil – namesto večinskega prevajanja pravnih aktov iz angleščine v slovenščino prevladujejo prevodi v obratni smeri. Termine izbiramo iz pravnih besedil (prevodi domače zakonodaje, sodb ESČP ali tujih zakonov), poročil, strategij, resolucij ipd., pa tudi iz drugih, poljudnejših besedil (intervjuji, protokolarna besedila, članki ipd.). Pred vsakim vpisom ekipa prevajalcev, lektoric, terminologinj in strokovnih svetovalcev poskrbi, da je termin preverjen, če je le mogoče, usklajen na več ravneh ter opremljen z ustreznimi dodatnimi informacijami. Evroterm je pomembna terminološka zbirka ne le zaradi raznolikosti področij, ki jih zajema, ampak tudi zato, ker se ne omejuje s primarnostjo jezika (izhodiščni termin je lahko slovenski, angleški ali, redkeje, v kakem drugem jeziku). Največ izrazov vsebuje v slovenščini in angleščini, poleg teh dveh jezikov pa vključuje še nemščino, francoščino, hrvaščino, italijanščino, madžarščino, španščino in latinščino. Namenjen je tako prevajalcem kot vsem drugim, ki ustvarjajo poljudna in strokovna besedila, učiteljem tujih jezikov in strokovnih predmetov, strokovnjakom, študentom, skratka vsem, ki se kakor koli srečujejo s terminologijo.