Navodila za iskanje

Za iskanje izrazov v večjezični terminološki zbirki Evroterm sta na voljo dve vrsti iskanja: 'Osnovno iskanje' in 'Napredno iskanje'.

Zadetki se prikažejo v obliki seznama terminov, ki ustrezajo iskanemu izrazu, ali so temu izrazu blizu, odvisno od načina iskanja. Vsi zadetki so skupaj z oznako jezika obarvani glede na jezik.

Če izberete termin v seznamu zadetkov, se poleg datuma zadnje spremembe in morebitnega področja prikažejo tudi prevodi termina v izbranih jezikih z dodatnimi podatki in povezavami na sorodne slovarje. Vsak prevod vsebuje tudi povezavo na Evrokorpus.

Osnovno iskanje

Osnovno (splošno) iskanje je privzeti način iskanja, ki iskani izraz išče po vseh jezikih in področjih, pa tudi prevode izbranega termina v seznamu zadetkov prikaže v vseh jezikih. Osnovno iskanje poišče termine, ki vsebujejo vse besede v iskanem izrazu. Poišče tudi besede z drugačnimi končnicami, kar pa velja samo za besede, daljše od 3 znakov.

Tako npr. za iskani izraz 'dizelsko gorivo' poišče termine, ki vsebujejo besedi 'dizelsko' in 'gorivo', pa tudi tiste, ki vsebujejo npr. 'dizelskega' in 'goriva' ali 'dizelskih' in 'goriv'.

Iskalnik pri tem uporablja krnjenje, ki je nadomestek lematizacije oz. iskanja po pravih besednih oblikah. Krnjenje deluje tako, da v iskanem izrazu vsaki besedi dolžine 4 ali več znakov (npr. 'dizelsko gorivo') odbije zadnji znak in ga nadomesti z * ('dizelsk* goriv*'), ki predstavlja poljuben niz dolžine 0 ali več znakov.

Iščete lahko tudi brez razločevalnih znamenj. To npr. pomeni, da lahko namesto á, é ali ü uporabite tudi a, e ali u.

Zvezdica

V iskanem izrazu lahko * na koncu besede uporabite tudi sami. * pomeni razširitev iskanja na besede, ki se nadaljujejo s katerim koli nizom. Iskalnik ignorira *, ki je na začetku besede, upošteva pa * med dvema presledkoma. Tako bo iskani izraz 'dizelsko * gorivo' našel tudi termine, ki vsebujejo npr. niz 'dizelsko in bencinsko gorivo'.

Če v iskanem izrazu uporabimo *, iskalnik ne bo izvedel krnjenja. Iskalnik torej ne bo sam iskal različnih končnic za daljše besede, temveč bo končnice iskal samo na mestih, kjer je *. Tako bo za iskani izraz 'navodilo za del*' našel 'navodilo za delo' in 'navodilo za delovanje', ne pa tudi 'navodila za delo', medtem ko bi iskani izraz 'navodilo za delo' našel vse tri.

Dvojni narekovaj

Poleg operatorja * si lahko pri osnovnem iskanju pomagate tudi z dvojnima narekovajema. "Iskani izraz" v dvojnih narekovajih zoži nabor zadetkov na tiste, pri katerih si iskane besede sledijo v istem vrstnem redu ena za drugo.

Pri uporabi dvojnih narekovajev se krnjenje ne izvaja.

Napredno iskanje

V naprednem iskanju lahko izberemo poljubne izvorne in ciljne jezike, eno ali več iskanih področij, način iskanja in število zadetkov na stran. Če vključite izbiro 'Zapomni si' (prikaže se kljukica), se bodo zadnje izbrane nastavitve iskanja shranile tudi po končani uporabi portala Evroterm.

Če po spremembi nastavitev naprednega iskanja želite iskati s pomočjo privzetih nastavitev, izberite 'Ponastavi nastavitve'.

Način iskanja

Poleg uporabe zvezdice in dvojnih narekovajev, katerih uporaba je opisana pri osnovnem iskanju, lahko z izbiro ustreznega načina iskanja še dodatno vplivate na rezultat iskanja. Izberete lahko med naslednjimi načini iskanja:

'Splošno' - privzeti način iskanja, ki ga uporablja tudi osnovno iskanje.

'Termini, ki so enaki iskanemu izrazu' - iskalnik bo poskušal najti natančno tisto, kar ste vnesli v iskani izraz. Dvojna narekovaja se ignorirata. Zvezdice se upoštevajo enako kot v osnovnem iskanju. Krnjenje se ne izvaja.

'Termini, ki se začnejo na iskani izraz' - iskalnik bo poskušal najti termine, ki se začnejo z iskanim izrazom. Dvojna narekovaja se ignorirata. Zvezdice se upoštevajo enako kot v osnovnem iskanju. Krnjenje se ne izvaja.

'Termini, ki se končajo na iskani izraz' - iskalnik bo poskušal najti termine, ki se končajo z iskanim izrazom. Dvojna narekovaja se ignorirata. Zvezdice se upoštevajo enako kot v osnovnem iskanju. Krnjenje se ne izvaja.

'Termini, ki vsebujejo iskani izraz' - iskalnik bo poskušal najti termine, ki vsebujejo iskani izraz, vendar se z njim ne začnejo ali končajo. Dvojna narekovaja se ignorirata. Zvezdice se upoštevajo enako kot v osnovnem iskanju. Krnjenje se ne izvaja.