Slovenščina

Slovarji.si pregled slovarjev, ki vključujejo slovenščino

Fran dostop do spletnih virov Inštituta Frana Ramovša ZRC SAZU: SSKJ, Slovar novejšega besedja, Sprotni slovar slovenskega jezika, Slovenski pravopis, Slovar pravopisnih težav /OK 6.11.16/

Slovenski pravopis/OK 15.4.10/;  

alternativna lokacija (Termania)/OK 6.10.17/

starejši pravopisi/OK 12.12.12/

slovnica in pravopis na eni strani/OK 31.5.17/

jezikovni pogovori(vir: Lektorsko društvo)/OK 31.5.16/

SSKJ - spletni Slovar slovenskega knjižnega jezika(vir: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU)/OK 6.10.17/

SSKJ na Termanii(vsebuje 93.154 izrazov)/OK 6.10.17/

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika(vir: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU)/OK 6.11.14/

vzporedno iskanje po Slovenskem pravopisu, SSKJ, korpusu Nova beseda in korpusu Gigafida/OK 1.6.18/

besede slovenskega jezika– zbirka vsebuje okoli 357.000 gesel (vir: ZRC-SAZU)/OK 17.11.16/

Amebisov slovar sopomenk; /OK 21.9.17/

Slovar sopomenk sodobne slovenščine(vir: CJVT)/OK 23.5.18/

Amebisov slovar rim; /OK 21.9.17/

Odzadnji slovar slovenskega jezika; vir: ZRC – SAZU, avtorja: Milena Hajnšek-Holz in P. Jakopin, slovar vsebuje okoli 115.000 gesel/OK 17.11.16/

slovnični pregledovalnik Besana(vir: Amebis)/OK 24.11.12/

spremembe pravopisnih pravil glede na predzadnjo izdajo/OK 25.3.13/

Razvezani jezik– prosti frazeološki slovar (vir: Društvo za domače raziskave)/OK 9.8.16/;

v knjižni obliki/OK 30.3.18/

revija Jezik in slovstvoobčasno objavlja tudi članke, ki so zanimivi za prevajalce/OK 26.8.10/

Lektorsko društvo Slovenije – jezikovni pogovori/OK 22.12.14/

Slovenski oblikoslovni leksikonpregibanje/OK 12.12.13/

pregibnik Amebis Besanapregibanje/OK 12.12.13/

črkovalniki za različne jezike kot dodatek za Mozillo/OK 24.7.12/

slovenske slovnice in pravopisi(vir: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU)/OK 7.8.15/

Večjezični slovarji - splošno

vzporedno iskanje v najuporabnejših prevajalskih virih z enega mesta: z enim iskanjem dobimo rezultate iz naslednjih virov: Fran, Gigafida, PONS, Termania, Evroterm, Evrokorpus, Linguee in OneLook dictionary/OK 5.11.18/

spletni slovarji PONS: ang-slo, fra-slo, ita-slo, nem-slo, špa-slo možno je iskati tudi besedne zveze/OK 23.12.17/;

isti slovarji, nekoliko drugačen prikaz/OK 22.12.14/

spletni slovarji ASPplus– en iskalnik po (vir: Amebis)/OK 28.8.15/

Termania– Amebisovi slovarji in več drugih spletnih slovarjev iz različnih virov na enem mestu/OK 7.11.17/

Presisov večjezični slovar; /OK 21.9.17/

angleško-slovenski in francosko-slovenski spletni slovar(vir: Institut za proste slovarje)/OK 22.12.14/

ang.-slo. in slo.-ang. slovarček, vsebuje okoli 5000 besed (avtor: Stan Sraka); program skopirate in namestite na PC; obstaja tudi spletna verzija/OK 24.7.12/

francosko-slovenski in slovensko-francoski slovarček(Patrick Jouannes)/OK 29.10.15/

furlansko-slovenski slovar(avtor: Janez Erat)/OK 26.7.18/

grško-slovenski slovar(26.294 gesel; avtor: Anton Dokler; vir: Amebis); /OK 8.8.17/

japonsko-slovenski slovar/OK 21.1.13/

nemške izposojenke v slovenskem jeziku(avtorica: Alenka Pirman)/OK 9.8.16/

Pleteršnikov slovensko-nemški slovar(vir: ZRC SAZU)/OK 23.11.10/

alternativna lokacija(Amebis; 103.940 gesel); /OK 8.8.17/

nizozemsko-slovenski slovar, (11.147 gesel, avtorica: Anita Srebnik; vir: Amebis); /OK 9.8.17/

portugalsko-slovenski slovar, (13.355 gesel, avtor: Radovan Zupanc; vir: Amebis); /OK 8.8.17/

slovensko-portugalski slovar, (14.054 gesel, avtor: Radovan Zupanc; vir: Amebis); /OK 8.8.17/; po obeh slovarjih lahko iščemo besede v obeh jezikih

švedsko-slovenski slovar, (10.140 gesel, avtorica: Lena Holmqvist; vir: Amebis); /OK 9.8.17/

Tuj veliki slovar tujk(Simon Lenarčič)/OK 23.5.18/

ukrajinsko-slovenski slovar, (23.916 gesel, avtor: Vladimir Dumka; vir: Amebis); /OK 14.8.17/

slovensko-ukrajinski slovar, (22.567 gesel, avtor: Vladimir Dumka; vir: Amebis); /OK 14.8.17/; po obeh slovarjih lahko iščemo besede v obeh jezikih

večjezični spletni slovar Lingea, ki prevaja med SL in BG, CZ, DA, EN, ES, FI, FR, GR, HR, IT, JP, CN, KR, LV, LT, HU, DE, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SK, ES, SR, SV, TR, UK, VI/OK 10.2.16/

spletni slovar, ki prevaja med različnimi jeziki/OK 23.5.18/

Mini slovarčki tujih jezikov
(bolj za popotnike kot za prevajalce):

slovensko-angleški

angleško-slovenski

slovensko-francoski

francosko-slovenski

slovensko-italijanski

italijansko-slovenski

slovensko-nemški

nemško-slovenski

slovensko-španski

špansko-slovenski

spletni slovarji in prevajalnik besediltudi računalniško generiran izgovor besed/OK 30.12.17/

najobsežnejša zbirka prosto dostopnih računalniških prevajalnikov, ki znajo prevajati tudi slovenščino; prevajalnike lahko uporabljate tudi kot slovarje (vire zbral: Boštjan Karlič)/OK 21.9.17/

Wikislovar(vsebuje več kot 7000 vnosov)/OK 13.7.17/

Strojno prevajanje

računalniški prevajalnik na Googlu/OK 22.12.14/;

še ena verzija z zaslonsko tipkovnico/OK 23.11.10/

Presis samodejno prevaja med angleščino in slovenščino(vir: Amebis)/OK 29.6.12/

Microsoftov prevajalnik/OK 15.4.10/

slovenščina za angleško govoreče popotnike/OK 6.10.17/;  

alternativni naslov/OK 6.10.17/;  

še en naslov/OK 6.10.17/

podoben slovarček/OK 23.5.18/

slovenščina za tujce/OK 19.11.13/

glosar slovensko-angleških nepravih prijateljev(avtor: Marjan Golobic)/OK 15.12.15/

angleško-slovenski glosar lažnih prijateljev(avtor: David Limon)/OK 21.4.17/

lažni prijatelji med slovanskimi jeziki(avtor: Daniel Bunčič)/OK 13.7.17/

slovar deskriptorjev(vir Centralna ekonomska knjižnica)/OK 23.5.18/

sinonimi/OK 22.12.14/

znakovni slovar/OK 22.12.14/

slovar slovenskega znakovnega jezika/OK 8.3.13/

Biotehnika, kmetijstvo

Agrotezaver – latinsko-slovensko-angleški geslovnik rastlin in živali(avtorja: Tomaž Bartol in Simona Juvan, BF)/OK 26.8.10 ? 23.5.18/

slovar biotehnologijeEN-SL (13 strani; slovarji.info)/OK 31.5.17/

botanični terminološki slovar(SL-DE-EN-LAT; vir: ZRC SAZU)/OK 15.12.15/

angleško-slovenski slovarček botaničnih izrazov(avtorica: doc. dr. Barbara Vilhar)/OK 26.1.12/

slovensko-angleško-nemški cvetličarski glosar(avtorica: Tjaša Toni)/OK 23.5.18/

Čebelarski terminološki slovar; vsebuje več kot 3000 iztočnic (vir: ZRC SAZU)/OK 28.8.13/; /OK 28.8.13/

slovensko-italijanski slovar čebelarstva, oljkarstva, sirarstva, vinogradništva, vinarstva in zelenjadarstva(avtor: Mario Gregori)/OK 25.11.12/

slovar drevesnih vrst(7 strani; vir: slovarji.info)/OK 31.5.11/

gozdarski slovar(prevod večjezičnega slovarja Lexicon Silvestre)/OK 20.4.17/

herbarijski slovarček(avtor: Nejc Jogan)/OK 9.8.16/

nemško-slovenski slovar kmetijstva, gozdarstva, žičnic in zatiranja škodljivcev(vir: slovarji.info, 4243 besed, 75 strani)/OK 31.5.17/

mikrobiološki slovar(urednik: Stanko Banic)/OK 26.1.12/

mravlje/OK 30.3.15/

EN-SL-LA imenik ptic(vir: revija Acrocephalus)/OK 13.11.12/

večjezični glosar rib/OK 10.2.16/

LA-DE-EN-SL slovar rib/OK 31.5.17/

slovenska in latinska imena rib(od 15. do 34. strani; vir: Uradni list RS)/OK 21.3.12/

180 rib v 26 jezikih/OK 11.9.13/

enciklopedični opis pojmov, ki se uporabljajo pri splošnih predmetih iz biološkega področja pri študiju zootehnike(splošna živinoreja, biološke osnove, genetika) z enciklopedičnim opisom pojmov in z gesli v slovenščini, angleščini in nemščini (vir: BF)/OK 22.12.14/

MAGUS: večjezični živalski geslovnik: panevropski slovar imen za divje in domače živali: sesalci in ptiči v 53 jezikih Evrope (avtor: Tomaž Bartol (BF) s sodelavci)/OK 26.8.10/

živalsko izrazje in poimenovanje(avtor: Tomaž Bartol, BF)/OK 4.11.12 ? 23.5.18/

bolezni in škodljivci gojenih rastlin– slo-lat, 8 strani (vir: slovarji.info)/OK 31.5.17/

EN-FR-SL slovar fitosanitarnih izrazov(vir: FURS)/OK 26.1.12/

škodljivci; DE-SL, SL-LA, 13 strani (vir: slovarji.info)/OK 31.5.17/;

Taksonomski slovar živih bitij; več kot 13.500 gesel (vir: Amebis)/OK 20.12.17/

slovar škodljivcev in zatiranja le-teh; 22 strani (vir: slovarji.info)/OK 31.5.17/

Državna uprava, EU, politika

navodila Evropskega sodišča za človekove pravice glede citiranja/OK 12.9.13/

EUABC– slovar EU za internetne uporabnike/OK 26.1.12/

Eur-lex– iskanje po polnem besedilu predpisov EU, možnost vzporednega prikaza besedila v dveh poljubnih jezikih EU/OK 5.5.12/

angleško – slovenski slovar izbranih mednarodnopravnih izrazov(vir: Ministrstvo za zunanje zadeve)/OK 6.10.17/

N-Lex – enoten dostop do nacionalne zakonodaje držav članic EU/OK 21.11.13/

Tezaver

Eurovoc(vir: Državni zbor)/OK 9.8.17/

večjezični Eurovoc(vir: evropske skupnosti)/OK 3.11.12/

Eurovoc kot Excelova datoteka/OK 22.12.14/

IATE– terminološki strežnik EU/OK 6.12.18/

IATE – verzija za iskalnike/OK 6.12.18/

o IATE-ju/OK 8.3.13/

podatke iz zbirke IATE lahko skopirate na vaš računalnikin ga uvozite v vaš terminološki program/OK 6.12.18/

IATE v obliki za uvoz v Multiterm in v druge terminološke programe(avtor: Henk Sanderson)/OK 30.11.1z/

slovar pojmov o Evropskem parlamentu/OK 24.5.13/;v zapisu PDF/OK 24.11.12/

nacionalni interoperabilnostni okvir – slovar pojmov/OK 24.5.13/

SL-EN-FR glosar predsedovanja Republike Slovenije Svetu EU/OK 18.7.16/

glosar računskega sodišča/OK 30.12.13/

glosar Slovenske obveščevalno-varnostne agencije/OK 30.12.13/

glosarji v ustanovah EU/OK 21.3.12/

medinstitucionalni slogovni priočnik Evropskih skupnosti/OK 21.12.16/

slogovni priročnik EU za prevajanje v angleščino/OK 21.12.16/

slogovni priročnik EU za prevajanje v slovenščino(PDF)/OK 31.12.12/

slogovni priročnik EU za prevajanje v slovenščino(html in tiskana izdaja)/OK 12.12.12/

napačna raba angleških izrazov v publikacijah EU/OK 8.3.13/;   /OK 17.6.13/

nacionalna zakonodaja v jezikih držav članic EU(vir: EU)/OK 6.10.17/

pojmovnik o delu Vlade RS/OK 23.5.18/

DocHound – viri v EU, uporabni za prevajalce/OK 22.12.14/

Elektrotehnika, elektronika

slovarji in glosarji za elektrotehniko(vir: EZS)/OK 13.6.18/:

glosar Elektrotehniške zveze Slovenije/OK 13.6.18/

Interni večjezični priročnik izrazov in definicij za elektrotehniko in elektroniko; angleško-slovenski slovar z definicijami ter nemškimi in francoskimi izrazi (zapis PDF; vir: SIST)/OK 13.6.18/

francosko-slovenski slovar(zapis PDF; vir: SIST)/OK 13.6.18/

nemško-slovenski slovar(zapis PDF; vir: SIST)/OK 13.6.18/

Electropedia – večjezična elektrotehniška terminološka zbirka /OK 6.9.16/

slovensko-italijanski slovar elektronike, elektrotehnike in telekomunikacij(10.760 izrazov, avtorja: Carlo Mucci in Marjeta Humar; )/OK 6.10.17/

Energija

Pojmovnik jedrske tehnike in varstva pred sevanji(vir: Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije)/OK 13.6.18/

angleško-slovenski slovar strokovnih izrazov za trg z električno energijo(vir: Univerza v Mariboru)/OK 25.3.13/

slovarček najpogostejših izrazov s področja elektroenergetike(vir: Eles)/OK 6.10.17/

slovensko-angleški glosar jedrske energije(izdelali študentje prevajanja na Filozofski fakulteti)/OK 10.2.16/

Finance

Slovensko-angleški poslovni slovar(avtorica: Lidija Šega)/OK 28.2.17/

Bančni izrazi

NKBM/OK 14.11.12/,  

NLB/OK 22.12.14/,  

KBS banka/OK 24.9.15/

Borzni izrazi

Ljubljanska borza/OK 18.7.16/,  

kazalniki na borzi/OK 18.7.16/,  

delnice za začetnike(EN-DE-FR-IT-SL; okoli 700 izrazov)/OK 26.1.12/,  

Admiral markets/OK 10.7.18/,  

Alta/OK 24.9.15/,  

Perspektiva/OK 22.12.14/,  

Soleco/OK 18.7.16/

carinska nomenklatura TARIC/OK 25.3.13/

Slovar upravljanja s terjatvami in davki(vir: Simič in partnerji)/OK 29.9.16/

angleško-slovenski slovarček davčnih izrazov(avtorica: Katja Benevol Gabrijelčič)/OK 21.1.14/

pomen okrajšav in izrazov po ZFPPIPP (Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju) (vir: Zbornica upraviteljev Slovenije)/OK 20.3.18/

Finančni izrazi

Cekin/OK 29.3.16/,  

Cekin 2/OK 29.3.16/

slovarček finančnih in zavarovalniških izrazov(vir: Akvizitor)/OK 21.12.16/

vodnik po finančni krizi(vir: Evropski parlament)/OK 30.12.13/

ang slo slovar najpogostejših finančnih pojmov/OK 17.9.15/;

PDF(vir: Replika)/OK 7.7.10/

računovodski izrazi(avtor: Ivan Turk)/OK 6.11.14/

strokovni izrazi iz računovodstva – podjetnikov slovar(preprosta in razumljiva pojasnila izrazov) (vir: Vitago)/OK 23.6.16/

večjezični računovodski slovarček(vir: računovodja.com)/OK 11.4.17/

še eden/OK 14.12.11/

slovar izrazoslovja s področja financ(vir: MasterCard)/OK 24.6.11/

mednarodni standardi revidiranja in mednarodna stališča o revidiranju – razlagalni slovar(vir: Slovenski inštitut za revizijo, december 2006, 47 strani)/OK 22.12.14/

mednarodni standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju; standardi so v več jezikih; s številcnimi oznakami lahko sparite poljubna jezika; ob prvem obisku strani se morate prijaviti, potem je dostop do standardov brezplačen/OK 9.8.17/

slovarček izrazov SEPA/OK 10.2.16/

slovarček izrazov v zvezi z vrednostnimi papirji(vir: ATVP)/OK 10.2.16/

pojasnila izrazov v zvezi z vrednostnimi papirji(vir: Infond)/OK 24.7.12/

slovarček zavarovalnih izrazov(vir: Slovensko zavarovalno združenje)/OK 6.4.16/

nemško-slovenski slovar zavarovalništva(2100 izrazov, avtorica: Tjaša Kuerpick)/OK 31.5.17/

Fotografija

angleško-slovenski glosar fotografske terminologije; (753 izrazov, avtorica: Irena Orel, vir: Termania)/OK 9.8.17/

fotografski izrazi(Matjaž Intihar)/OK 9.8.17/

EN-SL fotografski glosar(vir: FF)/OK 24.8.11/

slovarček izrazov za objektive(vir: Sony)/OK 6.10.17/

Gospodarstvo, organizacija, upravljanje

slovensko-angleški glosar ekonomskih izrazov(izdelali študentje prevajanja na Filozofski fakulteti)/OK 9.8.17/

slovensko-angleški glosar elektronskega poslovanja(izdelali študentje prevajanja na Filozofski fakulteti)/OK 7.7.10/

ang.-slo. slovar gospodarstva in politike(vir: slovarji.info)/OK 31.5.17/

SKIS – standardna klasifikacija institucionalnih sektorjev(slo-ang) (vir: Statistični urad RS)/OK 26.1.12/

slovensko-angleška standardna klasifikacija dejavnosti(SKD) (vir: Statistični urad RS)/OK 26.1.12/

slovensko-nemška standardna klasifikacija dejavnosti/OK 31.12.12/

standardne klasifikacije(vir: Statistični urad RS)/OK 26.1.12/

standardna mednarodna trgovinska klasifikacija(vir: Statistični urad RS)/OK 26.1.12/

tematski slovar upravne kulture(vir: FDV; 2012)/OK 21.1.14/

tematski slovar upravnega menedžmenta(vir: FDV; 2013)/OK 21.1.14/

Gradbeništvo, geodezija, arhitektura, urbanizem

angleško-slovenski slovar izrazov iz vzdrževanja cest(avtorica: Katja Benevol Gabrijelčič)/OK 9.8.16/

geodetski slovar(vir: LGB)/OK 16.7.15/

geodetski slovar in tezaver(vir: FGG, Ljubljana)/OK 17.2.11/

DE-SL geodetski slovar(16.000 izrazov)/OK 31.5.17/

italijansko-slovenski glosar izrazov iz gotske arhitekture(avtorica: Tatjana Omerzel)/OK 21.4.17/

enotna klasifikacija objektov(slo-ang) (vir: Statistični urad)/OK 26.1.12/

angleško-slovenski urbanistični slovar(vir: ZRC SAZU)/OK 12.10.16/

Hrana, pijača

slovensko-hrvaški in slovensko-srbski kulinarični slovarček/OK 6.10.17/

seznam pijac/OK 9.8.17/

slovensko-angleški glosarček vinskih izrazov(izdelali študentje prevajanja na Filozofski fakulteti)/OK 10.2.16/

prehranski dodatki/OK 23.6.16/

DE-SL prehranski dodatki/OK 31.5.17/

Izobraževanje, poklici

slovensko-angleški pojmovnik s področja vzgoje in izobraževanja(vir: Slovensko izobraževalno omrežje)/OK 23.5.18/

terminologija evropske politike izobraževanja in usposabljanja/OK 21.11.13/

kratice in okrajšave s področja vzgoje in izobraževanja, (vir: Slovensko izobraževalno omrežje)/OK 24.9.15/

slovensko-angleška standardna klasifikacija poklicev(vir: Statistični urad RS)/OK 26.1.12/

abecedni seznam poklicev v slovenščini(vir: statistični urad)/OK 14.12.11/

razvoj kakovosti izobraževanja odraslih/OK 24.5.13/

Glosarji Eurydice (European Glossary on Education):

Examinations, Qualifications and Titles/OK 18.7.16/;   /OK 18.7.16/;   /OK 18.7.16/

Educational Institutions/OK 18.7.16/;   /OK 18.7.16/

Teaching Staff/OK 18.7.16/;   /OK 18.7.16/

Management, monitoring and support staff/OK 18.7.16/;   /OK 18.7.16/

Decision-making, Advisory, Operational and Regulatory Bodies in Higher Education/OK 18.7.16/;   /OK 18.7.16/

Jezik

svetovni jeziki(ang-nem-slo + kratica) (9 strani)/OK 31.5.17/

frazeološki slovar(avtorica: Milena Cerne)/OK 5.8.15/

nekaj angleških frazemov/OK 29.3.16/

slovensko-angleški glosar jezikoslovnega izrazja(Eva Sicherl in Andreja Žele); /OK 21.9.17/

večjezični glosar jezikovnih tehnologij(vir: Darja Fišer)/OK 10.2.16/

ang-slo slovnični izrazi/OK 31.5.17/

slovarček popačenk in zmerljivk(avtorica: Aleksandra Rekar)/OK 20.12.17/

žargon na internetu/OK 6.4.16/

Narečja

slovar bovškega govora/OK 31.5.17/

ana mičkena zbíerka crklajnskih besít/OK 13.7.17/

Črnovrški dialekt(Ivan Tominec)/OK 24.11.17/

slovar govora v Dornberku/OK 31.5.17/

slovar izolskega slenga(549 izrazov; avtorja: Mirna Buic in Erik Toth)/OK 20.12.17/

slovar kašarskega narečja/OK 24.5.13/

lovrenški slovar/OK 24.5.13/

slovar starejše mariborščine(Zdenko Borovka); /OK 21.9.17/

prekmursko-slovenski slovar(Franc Kuzmič)/OK 21.9.17/

prekmurski slovar/OK 13.7.17/

slovar prleških besed/OK 30.3.15/

rezijanščina/OK 13.7.17/

slovar štajerskega knjižnega jezika/OK 13.7.17/

Kemija

angleško-slovenski biokemijski slovarček(vir: Slovensko biokemijsko društvo)/OK 14.12.11/;

isti slovarček v zapisu PDF/OK 7.7.10/

angleško-slovenski kemijski slovarček(40 strani; avtorica: Nada Vukadinovič)/OK 28.2.17/

slovensko-angleški kemijski slovarček(79 strani; avtorica: Nada Vukadinovič)/OK 28.2.17/

angleško-slovenski glosar laboratorijskih izrazov(4,3 strani; avtorica: Nada Vukadinovič)/OK 28.2.17/

slovensko-angleški glosar laboratorijskih izrazov(3,2 strani; avtorica: Nada Vukadinovič)/OK 28.2.17/

nevarne kemične snovi(SL-EN-DE; vir: Uprava RS za zaščito in reševanje)/OK 31.1.17/

periodni sistem elementov(vir: Wikipedija)/OK 26.1.12/

Kratice in krajšave

slovarček krajšavvsebuje več kot 5700 krajšav (Mojca Kompara)/OK 21.12.16/

akademske okrajšave, kratice in kratke fraze(Tomaž Bartol)/OK 9.8.16/

kratice in okrajšave s področja vzgoje in izobraževanja, (vir: Slovensko izobraževalno omrežje)/OK 24.9.15/

nemško-slovenski slovar kratic v stanovanjskih oglasih(vir: slovarji.info)/OK 31.5.17/

Kultura in umetnost

večjezični filmski glosar/OK 21.1.14/

glasbeni besednjak(Dušan Sancin)/OK 21.1.14/

italijansko-slovensko-nemški glasbeni slovarček/OK 21.1.14/

SL-EN-DE-FR-IT gledališki terminološki slovar(vir: ZRC SAZU)/OK 28.8.13/; /OK 28.8.13/

SL-IT-EN-DE-FR glosarček orglarskih izrazov(vir: Ars Organi Sloveniae)/OK 22.12.14/

tolkalni terminološki slovar(vir: ZRC SAZU)/OK 31.5.16/

terminološki slovar uporabne umetnosti– pohištvo, ure, orožje (samo slovenščina; vir: ZRC SAZU)/OK 12.10.16/; /OK 12.10.16/

Matematika, fizika, statistika

angleško-slovenski astronomski slovar, (1933 gesel, avtorji: FMF; vir: Amebis); /OK 9.8.17/

angleško-slovenski astronomski glosarček(avtorica: Petra Povšnar – seminar na FF)/OK 26.1.12/

angleško-slovenski fizikalni slovarček(vir: Fakulteta za matematiko in fiziko)/OK 26.1.12/

pretvorbe in pojasnila fizikalnih enot(vir: slovarji.info)/OK 31.5.17/

slovensko-angleški matematični slovarček(Marino Pavletič)/OK 22.5.15/

hrvaško-slovenski matematični slovarček(vir: Fakulteta za matematiko in fiziko)/OK 9.8.17/

statistični terminološki slovar, (1186 gesel, avtorica: Blaženka Košmerlj et al; vir: Amebis); /OK 8.8.17/

angleško-slovenski in slo ang glosar statističnih izrazov(vir: Statistično društvo Slovenije)/OK 26.1.12/

večjezični statistični glosar(vir: International Statistical Institute, vsebuje več kot 4000 izrazov; približno pol slovenskih izrazov je neuporabnih, ker so bili ustvarjeni s strojnim prevajanjem)/OK 26.1.12/

slovarček statističnih pojmov(Matej Kovačič)/OK 14.12.14/

Medicina, farmacija, zdravje

farmacevtski terminološki slovar(SL-EN-LAT; vir: ZRC SAZU)/OK 28.8.13/; /OK 12.10.16/

slovarček farmakoloških izrazov/OK 29.3.16/

slovenski medicinski e-slovar(okoli 46.000 izrazov; več kot 100 avtorjev)/OK 6.10.17/

slovarček medicinskih izrazov/OK 29.3.16/,

narejen na Filozofski fakulteti(izdelali študentje prevajanja)/OK 9.8.17/

slo-ang-nem slovarček anatomije(578 izrazov; vir: slovarji.info)/OK 31.5.17/

pojmovnik v zvezi z elektromagnetnimi sevanji(vir: Inštitut za neionizirna sevanja)/OK 29.8.12/

večjezični glosar in enciklopedija fizikalnih izrazov v medicini/OK 13.1.11/

matična celica in napredno zdravljenje – slovar(Primož Rožman in Mojca Jež)/OK 22.12.14/

še eden/OK 14.12.11/

angleško-slovenski glosarček otorinolaringološke opreme(Tatjana Jarc)/OK 7.7.11/

glosar rak dojke(diplomska naloga B. Sever)/OK 23.6.15/

priročnik o zdravilih(Jaro Lajovic)/OK 13.1.16/

centralna baza zdravil/OK 9.8.17/;   stara /OK 9.8.17/

glosar izrazov iz varnosti in zdravja pri delu(vir: MDDSZ)/OK 13.7.17/

slovenski terminološki slovar zdravstvene informatike/OK 24.9.15/

terminološki slovar izrazov v sistemu zdravstvenega varstva(vir: Ministrstvo za zdravje)/OK 24.9.15/

slovarček pojmov o zobeh (vir: ZZZS)/OK 10.2.16/

Naravoslovje

geološki terminološki slovar(SL-EN; vir: ZRC SAZU)/OK 28.8.13/;

alternativna oblika(vir: ZRC SAZU)/OK 28.8.13/

slovensko-angleški geološki glosarček– stratigrafija (avtor: Dragan Milosavljevic – seminar na FF)/OK 4.11.11/

slovarček naravoslovnih znanosti(vir: Kvarkadabra)/OK 23.5.18/

Okolje, odpadki

GEMET – splošni večjezični okoljski besednjak(vir: Evropsko okoljsko informacijsko in opazovalno omrežje) vsebuje več kot 5000 izrazov v več kot 30 jezikih/OK 21.9.17/

slovarček pojmov, ki so povezani z Naturo 2000/OK 10.2.16/

standardna opozorila za oznacevanje nevarnih snovi in pripravkov (slo-ang-nem)(45 strani; vir: slovarji.info)/OK 31.5.17/

klasifikacijski seznam odpadkov(vir: Uradni list RS, št. 20/01 priloga 1)/OK 26.1.12

slovensko-angleško-nemški klasifikacijski seznam odpadkov(Franc Smrke)/OK 21.4.17/

nem-slo slovar odpadkov/OK 31.5.17/

ang-slo slovar odpadkov/OK 31.5.17/

angleško-slovenski slovarček izrazov v zvezi s podnebnimi spremembami/OK 14.1.12/

slovarček izrazov s področja radioaktivnih odpadkov– od strani 74 dalje (vir: Agencija za radioaktivne odpadke)/OK 31.5.12/

nemško-slovenski slovar tehnike varstva okolja(38 strani; vir: slovarji.info)/OK 31.5.17/

DE-SL okoljevarstveni glosar(Petra Finžgar)/OK 24.8.11/

Računalništvo, informatika

vzporedno iskanje po več računalniških spletnih slovarjih(hitrejšeiskanje)/OK 1.6.18/

Islovar– najboljši slovenski terminološki spletni slovar izrazja iz informatike (vir: Slovensko društvo Informatika)/OK 1.6.18/

angleško-slovenski računalniški slovar(vec kot 12.000 gesel; vir: IJS)/OK 23.5.18/

angleško-slovenski računalniški slovar(Matjaž Gams)/OK 23.5.18/;  

alternativna lokacija/OK 20.12.17/

spletni iskalnik po Microsoftovi večjezični terminologiji/OK 1.6.18/;

Microsoftovo terminologijo lahko skopirate na svoj računalnik/OK 1.6.19/

API za Microsoftovo terminologijo/OK 7.8.15/

glosar izrazov, ki se pojavljajo v programu Mozilla/OK 23.5.18/

pojmovnik v zvezi z digitalnimi potrdili(vir: SIGOV-CA)/OK 22.12.14/

družabno ali družbeno omrežje(vir: Domen Savic)/OK 31.5.16/

slovarček pojmov v zvezi z Excelom(vir: Microsoft)/OK 26.1.12/

pojasnila izrazov v zvezi z optimizacijo spletnih strani (SEO)/OK 18.3.13/

pojmovnik elektronskega podpisovanjain sorodnih pojmov iz elektronskega poslovanja (Janez Toplišek)/OK 11.2.10/;

večjezični pojmovnik/OK 9.8.16/

slovar družboslovne informatike; (1918 izrazov; avtorica: Vanda Rebolj; vir: Amebis)/OK 9.8.18/

mini slovarček nekaterih računalniških izrazov/OK 31.5.17/

še eden/OK 22.12.14/

žargon na internetu/OK 6.4.16/

zapis programske opreme(vir: Lektorsko društvo)/OK 31.5.16/

računalniški metaslovar: sočasno iskanje po več računalniških spletnih slovarjih (izpis rezultatov iz vsakega slovarja v posebnem oknu ali zavihku)/OK 10.5.18/

Strojništvo

ang-slo slovar strojniških izrazov(avtorica: Bernarda Mrak Kosel)/OK 20.12.17/

terminološki slovar avtomatike(vir: ZRC SAZU)/OK 25.9.15/

terminološki slovar avtomatike(vir: Društvo avtomatikov Slovenije)/OK 10.2.16/

ang-nem-slo slovarček avtomatike(vir: Društvo avtomatikov Slovenije)/OK 22.12.14/

slovensko-angleški slovar tehnike dvigal(vir: slovarji.info)/OK 31.5.17/

slovarček kmetijskih strojevslo-ang-nem (vir: slovarji.info)/OK 31.5.17/

nem-slo slovarček kosilnic(2 strani; vir: slovarji.info)/OK 31.5.17/

nemško-slovenskiin (Majda Gregorka in Vlado Barabaš)/OK 21.4.17/

slo-ang strojniški slovarček(pojmi so predvsem iz optimizacije proizvodnje)/OK 26.6.17/

slo-nem slovar orodij(Tjaša Kuerpick)/OK 31.5.17/

slo-ang-nem verzija(8 strani; vir: slovarji.info)/OK 31.5.17/

slovarček izrazov v zvezi s plini(vir: Istrabenz)/OK 29.8.12/

tehnični slovarz različnih področij proizvodnje (vir: projekt Shartec)/OK 22.5.15/

slovensko-nemško-angleški slovarček delov strojev(vir: slovarji.info)/OK 31.5.17/

slovensko-angleško-nemški slovar vijakov(vir: slovarji.info)/OK 2.6.17/

mali slovar težkih vozil (slo-nem-ang)(vir: slovarji.info)/OK 2.6.17/

slovar žičnic(DE-SL) (569 izrazov; vir: slovarji.info)/OK 2.6.17/

šport

športna terminologija(vir: Lektorsko društvo)/OK 31.5.16/

športni slovarček(En-PL-SL-SV-TR-ES; vir: CMEPIUS)/OK 12.9.13/

slovarček izrazov iz aikida(vir: klub Ki aikido)/OK 24.6.11/;

pa še eden(vir: društvo Aktivcek)/OK 4.9.12/

golfska terminologija (vir: Lektorsko društvo)/OK 31.5.16/

kolesarski izrazi v jezikih EU /OK 21.11.13/

slovensko-angleški slovarček kolesarstva(vir: slovarji.info);/OK 2.6.17/

slovensko-nemški slovarček kolesarstva(vir: slovarji.info)/OK 2.6.17/

konjeniška terminologija(Helena Plahuta)/OK 27.10.16/

angleško-slovenski slovar košarkarskih izrazov/OK 6.10.17/

ang-slo nogometni slovarček/OK 2.6.17/

angleško-slovenski slovar potapljaštva(Katja Benevol Gabrijelčič)/OK 21.1.14/

smučarski terminološki slovar(SL-DE-EN; vir: ZRC SAZU)/OK 28.8.13/

Tehnika, tehnologija

pravila za pisanje imen avtomobilov z veliko ali malo začetnico/OK 31.5.16/;

še en prispevek o isti temi/OK 31.5.16/

Toyotina enojezična pojasnila avtomobilskih izrazov; če jih ustrezno sparite, dobite dvojezične glosarje:

slovenščina/OK 22.5.15/;  

angleščina/OK 22.5.15/;  

hrvaščina/OK 22.5.15/;  

madžarščina/OK 22.5.15/

nemško-slovenski avtomobilistični slovar; (14.053 izrazov; avtorica: Majda Gregorka; vir: Amebis)/OK 9.8.18/

angleško-slovenski lesarski slovarček(avtor: Tomaž Bartol)/OK 13.1.11/

letalska terminologija(vir: Ministrstvo za infrastrukturo)/OK 22.12.14/

tehniški metalurški slovar(10.154 izrazov; avtor: Andrej Paulin; vir: Termania), /OK 14.8.17/

slovenski rudarski izrazi/OK 13.7.17/

slovarčki izrazov v zvezi z napravami za domačo rabo/OK 8.7.13/

angleško-slovenski naslovi standardov katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami Pravilnika o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj dolocenih napetostnih mej/OK 3.1.12/

pojmovnik iz zabavne elektronike(vir: Sony)/OK 23.11.10/

Tekstil

nem-slo slovar tekstila in tekstilnih izdelkov(10 strani)/OK 31.5.17/

večjezični tekstilni slovar– več kot 2000 izrazov v 16 jezikih/OK 26.1.12/

prevodi imen tekstilnih vlaken – slovensko, italijansko, angleško, nemško, francosko (vir: TZS)/OK 22.12.14/;

okrajšave tekstilnih vlaken(vir: Urša Stankovic Elesini)/OK 9.8.17/

trgovska imena tekstilnih vlaken(vir: TZS)/OK 22.12.14/

Telekomunikacije

glosarček izrazovAgencije za pošto in elektronske komunikacije/OK 10.2.16/

ang-slo glosarček kratic pri mobilnih komunikacijah(od str. 8 do str. 22; avtor: Aljaž Vodopivec)/OK 31.8.10/

pojasnila izrazov v mobilni telefoniji, (vir: Simobil)/OK 10.2.16/

angleško-slovenski in angleško-slovenski slovar telekomunikacij; slovar vsebuje več kot 9000 izrazov (vir: LTFE)/OK 24.8.11/

angleško-slovenski slovarček kratic iz telekomunikacij/OK 31.1.17/

pojasnila nekaterih izrazov pri telekonferencah/OK 10.2.16/

Transport

slovenska pomorska terminologija, ang-slo. (avtor: Rok Sorta)/OK 31.5.17/; /OK 31.5.17/

EN-SL slovarček pojmov v pomorskem transportu/OK 10.2.16/

slovenski glosar za statistiko transporta/OK 14.12.11/

angleški glosar za statistiko transporta/OK 16.1.15/

francoski glosar za statistiko transporta/OK 14.12.11/

ruski glosar za statistiko transporta/OK 14.12.11/

slovensko-angleški slovar transporta(vir: slovarji.info)/OK 2.6.17/

slovensko-nemško-angleški slovar za varnostne pasove/OK 2.6.17/

osnutek angleško-slovenskega tehničnega železnicarskega slovarja, ang-slo. (avtorica: Anka Rojs)/OK 16.7.15/

Trženje, oglaševanje

angleško-slovenski glosar terminov v spletnem oglaševanju(vir: iprom)/OK 18.7.16/

pojasnila izrazov v zvezi s tržnimi raziskavami(vir: Mediana)/OK 6.11.14/

Turizem

turistični terminološki slovar(1058 izrazov; vir: UP ZRS, Vesna Mikolic idr.)/OK 6.10.17/

slovensko-angleški glosarček turističnih izrazov(izdelali študentje prevajanja na Filozofski fakulteti)/OK 10.2.16/

slovensko-nemški glosarček turističnih izrazov(izdelali študentje prevajanja na Filozofski fakulteti)/OK 10.2.16/

Vojska

priročni slovensko-angleški slovar vojaškega gorništva; datoteka PDF, 48 str. (vir: Slovenska vojska; 2013)/OK 29.10.13/

priročni angleško-slovenski slovar vojaškega gorništva; datoteka PDF, 44 str. (vir: Slovenska vojska; 2013)/OK 29.10.13/

priročni slovensko-nemški slovar vojaškega gorništva; datoteka PDF, 48 str. (vir: Slovenska vojska; 2013)/OK 29.10.13/

priročni nemško-slovenski slovar vojaškega gorništva; datoteka PDF, 56 str. (vir: Slovenska vojska; 2013)/OK 29.10.13/

angleško-slovenski vojaški terminološki slovar(na osnovi NATO AAP6); datoteka PDF, 260 str. (vir: Slovenska vojska)/OK 29.10.13/

začasni angleško-slovenski vojaški priročni slovar; datoteka PDF, 137 str. (avtorja: Branimir Furlan, Marjan Mahnic; Slovenska vojska; 1996)/OK 29.10.13/

slovensko-angleški vojaški priročni slovar; datoteka PDF, 136 str. (avtorja: Branimir Furlan, Marjan Mahnic; Slovenska vojska, 1999)/OK 29.10.13/

gradivo za razlagalni vojaški slovar; datoteka PDF, 85 str., 1737 slovarskih sestavkov (nosilec projekta: ZRC SAZU; 2009)/OK 29.10.13/

DE-SL jezikovni priročnik za tolmace in prevajalce na obrambnem področju; datoteka PDF, 117 str. (nosilec projekta: ZRC SAZU; 2009)/OK 29.10.13/

problematika prevajanja vojaških cinov: 1,

2,

3(vir: Slovenska vojska)/OK 29.10.13/

članki o vojaški terminologiji(vir: Slovenska vojska)/OK 29.10.13/

vojaški slovar študentov obramboslovja(192 izrazov; vir: FDV)/OK 20.12.17/

Zemljepis

slovenska imena avstrijskih krajev/OK 23.5.18/;

podoben seznam/OK 23.5.18/;

seznam krajevnih imen (obcine in kraji) na Štajerskem 1900/OK 23.5.18/

EuroGeoNames – evropska zemljepisna imena/OK 25.3.13/

prispevek k poenotenju rabe podomačenih tujih zemljepisnih imen v slovenskem jeziku(avtor: Drago Kladnik)/OK 12.9.13/

abecedni seznam imen držav, uradnih kratkih in polnih imen držav (ISO 3166) (vir: KSZI)/OK 26.1.12/

slovenska imena držav(avtorja: Drago Kladnik, Drago Perko, ZRC SAZU)/OK 22.12.14/

slovenski eksonimi(podomačena zemljepisna imena; vir: ZRC SAZU)/OK 22.12.14/

slovenski geografski terminološki slovar(vir: ZRC-SAZU)/OK 28.8.13/

nekateri geografski izrazi v SL, EN, DE, FR in ES(vir: Geodetska uprava RS)/OK 31.5.17/

slovensko-angleški slovarček izrazov v zvezi s slapovi/OK 17.2.11/

toponimska navodila za Slovenijo; vsebuje tudi slovenske prevode nekaterih angleških, hrvaških, italijanskih, madžarskih in nemških besed (vir: Geodetska uprava RS)/OK 18.7.16/

slovensko-angleški slovar toponimske terminologije(vir: Geodetska uprava RS)/OK 26.1.12/

tuja zemljepisna imena v slovenščini; več kot 2300 pojmov (vir: Geodetska uprava)/OK 13.1.16/

Seznam tujih zemljepisnih imen v slovenskem jeziku(vir: Geodetska uprava RS)/OK 13.1.16/;

alternativni naslov/OK 18.7.16/

Drugo

terminološka zbirka LexALP– strokovna terminologija iz Alpske konvencije/OK 6.9.16/

slovar antične mitologije(avtorica: Bronislava Aubelj, Založba Modrijan)/OK 12.9.13/

slo-ang-nem glosar arhivske terminologije(avtorica: Maja Koleša)/OK 23.12.10/

slovarček nekaterih arhivskih strokovnih izrazov/OK 10.2.16/

mali slovar azijskih filozofij(avtorica: Maja Milcinski)/OK 24.8.11/;  

alternativna lokacija/OK 30.10.13/

barvni geslovnik/OK 13.1.16/;

angleško-slovenski in slovensko-angleški slovar bibliotekarske terminologije; več kot 5000 gesel (avtor: Ivan Kanic, Zlata Dimec, Polona Vilar)/OK 23.11.10/

isti slovar v kombinaciji z blogom/OK 23.11.10/

isti slovar v zapisu PDF/OK 23.11.10/

pomenski slovar izrazov pri bridžu(avtor: Ljubomir Kostevc)/OK 24.8.11/

urejena terminologija s foruma prevajalcev(uredil: Franc Smrke)/OK 21.4.17/

Hrvaško-slovenski glosar glasbenih izrazov(avtorica: Jelena Grazio)/OK 21.4.17/

SL-EN slovar gerontologije(vir: Inštitut Antona Trstenjaka)/OK 22.5.15/

govorni pomočnik– izgovor tujih besed (vir: RTV Slovenija)/OK 13.1.16/

večjezični glosar hidrologije/OK 31.7.13/

EN-SL glosarček izrazov iz iger na sreco(avtorica: Janja Milost)/OK 24.8.11/

slovarček izrazov v zvezi z inovacijami/OK 23.5.18/

glosar o intelektualni lastnini/OK 30.12.13/

jogijski in ezoterični izrazi/OK 24.9.15/

jogijski in ezoterični izrazi/OK 24.9.15/

Mali klekljarski slovar iz žirovskih del Toncke Stanonik(400 izrazov; avtorica: Ljudmila Bokal)/OK 20.12.17/

slovar lezbičnih, gejevskih, biseksualnih, transspolnih, transseksualnih in queer besed/OK 13.7.17/; /OK 13.7.17/

pripomoček za sestavljalce in reševalce križank(vsebuje okoli 130.000 gesel)/OK 10.2.16/;

podoben slovar/OK 9.8.16/

slovar strokovne terminologije v logistiki(SL-HR-SR-EN-MK-BS)/OK 24.6.11/

Megiserjev slovar/OK 11.2.10/

glosar migracij/OK 13.1.16/

nemško-slovenski slovarček nazivov, naslavljanja, pisnih in ustnih nagovorov(9 strani, vir: slovarji.info)/OK 31.5.17/

slovensko-angleški slovarček izrazov v zvezi z nesrecami, katastrofami in prvo pomočjo(vir: slovarji.info)/OK 2.6.17/

latinsko-slovensko-angleška slovarska zbirka pojmov iz srednjeveških notarskih knjig(790 izrazov; avtorica: Darja Mihelic)/OK 20.12.17/

TERMIS: teminološka podatkovna zbirka odnosov z javnostmi(2030 izrazov; vir: FDV)/OK 6.10.17/

planinski terminološki slovar(SL-DE-EN-FR-IT; vir ZRC SAZU)/OK 28.8.13/

angleško-slovenski slovarček izrazov iz pokra(vir: Poker klub)/OK 30.11.17/

SL-EN-DE-FR slovar pojmov s področja varstva pred požari(vir: CPZT Požarni inženiring Radovljica)/OK 10.2.16/

pojasnila nekaterih pravnih pojmov/OK 10.2.16/

večjezični slovar sneg in plazovi(SL-DE-IT-FR-EN-ES) (avtor: Pavle Šegula)/OK 26.1.12/

slovar slovenskih izrazov pri razstreljevanju(avtor: Vlado Železnikar)/OK 16.1.15/

slovenski, nemško-slovenski in latinsko slovenski rodoslovni slovar(vir: Slovensko rodoslovno društvo)/OK 17.2.11/

inženirsko seizmološki terminološki slovar(414 izrazov; avtor: J. K. Lapajne in sodelavci; )/OK 6.10.17/

skavtski slovar/OK 21.11.13/

slovar o snegu/OK 23.5.18/

angleško-slovenski slovar iz socialne varnosti(avtorica: Katja Benevol Gabrijelčič)/OK 14.12.11/

mali socialnopedagoški slovar(slo-ang-fra-nem); (vir: ZZSP)/OK 16.1.15/

EuroTermBank– večjezična terminološka zbirka/OK 6.9.16/

tipografski geslovnik(avtorica: Klementina Možina)/OK 13.1.16/;

ugankarski slovar(vir: EZi Software)/OK 22.5.15/

nemško-slovenski slovar zastav, praporov in cerkvenih izdelkov(avtorica: Tina Vidmar)/OK 6.10.17/

angleško-slovenski statistični terminološki slovar pokojninskega in invalidskega zavarovanja(vir: ZPIZ)/OK 6.11.17/

seznam slovenskih besed(vir: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU)/OK 13.1.16/

program za lušcenje terminologije iz slovenskih besedil(avtorica: Špela Vintar)/OK 10.6.10/

Terminologišče– spletno mesto Sekcije za terminološke slovarje Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU/OK 28.8.13/

Slovenski terminološki portal/OK 4.1.11/;

terminološki slovarji, izdani po letu 2001/OK 7.7.11/

terminološki viri v slovenskih knjižnicah(avtorica: Špela Vintar)/OK 10.6.10/

elexis- evropska leksikografska infrastruktura/OK 26.7.18/

zbirka slovarjev Katje Benevol/OK 28.2.17/

seznam slovarjev Anite Nuopponen(Univerza Vaasa, Finska)/OK 21.12.16/

Lexicool – zelo dober iskalnik po večjezičnih slovarjih, 8000 slovarjev, 70 jezikov/OK 28.2.17/

Your dictionary/OK 14.7.17/

seznam slovarjev, narejen v Rivendell International Communications/OK 4.11.11/

slovarji, glosarji in enciklopedije/OK 29.10.10/

Free translator– slovarji, prevajalniki, pripomočki za prevajanje/OK 14.7.17/

jezikovni viripredvsem za hrvaščino, a tudi za druge jezike/OK 12.2.16/

viri za prevajalce/OK 29.9.16/

aplikativne raziskave v računalniškem jezikoslovju/OK 30.12.13/

EAFT – evropsko združenje za terminologijo/OK 6.4.12/

translator's home companion/OK 30.11.17/

digitalna knjižnica EU/OK 26.8.10/

ucenje tujih jezikov/OK 31.7.13/

GDPR pri prevajanju(vir: SDL)/OK 23.5.18/

cene prevodov, ki so jih nemški prevajalci dosegli na internetu leta 2013/OK 10.2.16/

in leta 2015/OK 29.3.16/

priporocila glede cen na blogu GITS/OK 4.11.11/

Društvo znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije/OK 21.12.16/

priporocene cene prevodov/OK 21.4.17/

napotki za narocnike prevodov/OK 21.4.17/

imenik sodnih tolmacev/OK 29.9.16/

kaj narediti, ko narocnik noce placati/OK 21.1.13/

Korpusi

uporaba korpusov pri prevajanju/OK 30.3.15/

Enojezični

korpusi za slovenščino/OK 30.3.15/

Gigafida– nadgradnja korpusa FIDA, dostop brez registracije (vsebuje okoli 1,2 milijarde besed)/OK 30.3.15/

Kres– izvlecek iz korpusa FIDA (vsebuje sicer "samo" okoli 100 milijonov besed, a je bolj uravnotežen kot Gigafida)/OK 30.3.15/

Nova beseda– besedilni korpus na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC-SAZU (vsebuje več kot 240 milijonov besed)/OK 30.3.15/

govorni korpus slovenskega jezika/OK 7.3.11/

korpus KoRP (odnosi z javnostmi)/OK 20.3.18/

enojezični korpusi na IJS: Gigafida, IMP, KORP, KRES, GOS, TRANS5, EU DGT, jaSlo, LeMonde, DSI, SDJT, Tweet-sl, KONJI, FILMI, Japonski, Spook /OK 21.1.13/

korpus turističnih besedil; vsebuje okoli 27 milijonov besed/OK 31.5.12/

Dvo- ali večjezični:

Evrokorpus– najobsežnejši slovensko-tujejezični vzporedni korpus; vsebuje več kakor 240 milijonov besed/OK 10.5.15/

22-jezični vzporedni korpus predpisov EU/OK 10.5.15/

Glosbe – večjezični glosar in pomnilnik prevodov/OK 21.3.12/

TAUS– iskanje po velikem korpusu, 23 jezikovnih kombinacij/OK 21.10.13/

MyMemory– iskanje po velikem korpusu (300 M segmentov), več kot 80 jezikov/OK 9.10.13/

Keybot– prikaz stavkov v izvirniku in prevodu, po želji z obsežnejšim kontekstom; okoli 200 jezikov/OK 30.10.13 ? 26.7.18/

OPUS – open source parallel corpus: večjezični korpusi iz naslednjih virov: EMEA, Evropska ustava, govori v Evropskem parlamentu, Open Office, KDE, PHP (avtor: Jörg Tiedemann)/OK 21.10.13/

Eur-lex– iskanje po polnem besedilu predpisov EU, možnost vzporednega prikaza besedila v dveh ali treh poljubnih jezikih EU/OK 21.9.17/

korpus LexALP– strokovna terminologija iz Alpske konvencije/OK 12.9.13/

Google kot dvojezični primerljivi korpus/OK 10.1.11/

korpusni (in drugi) viri(Vir: SDJT)/OK 9.10.13/

o korpusih za prevajalce(avtorica: Špela Vintar)/OK 21.9.17/;

PDF/OK 21.9.17/

Pomnilniki prevodov

prosto dostopni pomnilniki prevodov prevajalske službe v Komisiji EUdo vkljucno leta 2015/OK 31.5.16/;

alternativna lokacija/OK 16.1.15/

OPUS – open source parallel corpus: večjezični korpusi iz naslednjih virov: EMEA, Evropska ustava, govori v Evropskem parlamentu, Open Office, KDE, PHP (avtor: Jörg Tiedemann) – podatke, ki so v zapisu TMX, lahko uporabite za izdelavo ali dopolnitev lastnega pomnilnika prevodov/OK 24.6.11/

katere programe za delo s pomnilniki prevodov so uporabljali prevajalci v letu 2013/OK 21.1.14/

pregled programov za delo s pomnilniki prevodov(avtor: John Hutchins)/OK 6.4.12/

prikaz rezultatov konkordancnega iskanja v različnih programih/OK 18.4.13/

prosto dostopni pomnilniki prevodov prevajalske službe v Komisiji EU/OK 31.5.16/

OPUS – open source parallel corpus: večjezični korpusi iz naslednjih virov: EMEA, Evropska ustava, govori v Evropskem parlamentu, Open Office, KDE, PHP (avtor: Jörg Tiedemann) – podatke, ki so v zapisu TMX, lahko uporabite za izdelavo ali dopolnitev lastnega pomnilnika prevodov/OK 24.6.11/

translation search machine– iskanje po spletnem pomnilniku prevodov/OK 6.10.17/

Google translator toolkit– pomnilniki prevodov na spletu/OK 13.1.16/

pomnilniki prevodov za Linux/OK 16.1.15/

cenejši nakup programov za delo s pomnilniki prevodov/OK 16.1.15/

Deja Vu; preizkusno verzijo programa lahko brezplačno skopirate na svoj računalnik in jo uporabljate 30 dni/OK 18.7.16/

Memsource; pred nakupom lahko preizkusite program/OK 8.9.16/

memoQ; preizkusno verzijo programa lahko brezplačno skopirate na svoj računalnik in jo uporabljate 45 dni/OK 8.1.14/

forum uporabnikov programa memoQ/OK 8.1.14/

odgovori na vprašanja o delu s programom memoQ/OK 8.1.14/

program za delo s pomnilniki prevodov Meta Texis– osnovna verzija je brezplačna/OK 18.7.16/

prosto dostopen program za delo s pomnilniki prevodov OmegaT/OK 20.12.17/

Opentm2 – odprtokodni program za delo s pomnilniki prevodov/OK 7.7.10/

Similis/OK 6.4.16/

brezplačna verzija Tradosa – deluje 30 dni/OK 8.3.13/

navodila za programe SDL Trados/OK 17.2.11/

brezplačni webinarjiin za delo s programi SDL Trados/OK 30.11.17/

Reševanje težav v zvezi s Tradosovimi programi

zbirka znanja za SDL Trados/OK 4.9.12/;

TW users– spletni forum uporabnikov Tradosovih programov/OK 18.7.16/

Trados – predstavitve, seminarji(Tuomas Kostiainen)/OK 18.7.16/

blog Paula Filkina o SDL-ovih izdelkih/OK 8.7.13/

TTXpress– Wordov makro za pretvorbo zapisa TTX - RTF (na ta nacin lahko v Wordu uporabimo funkcijo "sledenje spremembam" tudi za datoteke, prevedene s Tag Editorjem)/OK 26.8.10/

TMbuilder– program za izdelavo pomnilnikov prevodov iz tabelaričnih podatkov (avtor: Tomasz Ankudowicz)/OK 25.8.11/

dostop do memoQovih baz iz Studia/OK 6.4.16/

uvoz dvojezičnih Wordovih dokumentov v memoQ/OK 6.4.12/

Pisanje programov za delo s Tradosom

API (SDK) za TWB2/OK 17.2.10/

precejšen del Tradosove kode/OK 17.2.10/

izvoz iz več Tradosovih pomnilnikov v paketu(avtor: Peer Janssen)/OK 11.2.10/

resetiranje Tradosa(avtor: Erik Anderson)/OK 18.2.10/

izdelava projektnega pomnilnika(avtor: Erik Anderson)/OK 18.2.10/

prehod z Wordfasta na Tradosin program za funkcijo "odpri prejšnjo prevodno enoto" (avtor: Bharg Shah)/OK 25.7.12/(vecinoma) brezplačne aplikacije za Trados Studio in novejši/OK 30.11.17/

nasveti za hitrejše delo prevajalcev s programi MS Word, SDL Trados in MS Windows/OK 25.3.13/

TMlookup– pripomoček za iskanje po velikih pomnilnikih prevodov in glosarjih (vir: Farkas Translations)/OK 23.5.18/

Document cleaner– pripomoček za čiščenje slabo oblikovanih dokumentov pred prevajanjem/OK 12.12.12/

CodeZapper– program ocisti smeti iz Wordovih dokumentov, kar je koristno pri računalniško-podprtem prevajanju (avtor: David Turner)/OK 24.8.11/

Wordfast: poceni program za delo s pomnilniki prevodov, združljiv s Tradosom/OK 19.5.10/

brezplačno izobraževanje za WordFast/OK 21.9.17/

pripomočki za delo z Wordfastom(nekateri so uporabni tudi za delo s Tradosom)/OK 26.8.10/

Word fisher– preprost program za lažje prevajanje/OK 26.8.10/

Lilt– združitev pomnilnika prevodov in strojnega prevajanja; enostaven uporabniški vmesnik; žal ne deluje za slovenščino, ideja je pa super/OK 13.1.16/

predstavitev – prosojnice/OK 6.4.16/

spletni seminar/OK 6.4.16/

Pripomočki za delo s pomnilniki prevodov

Ando tools– koristni dodatki za uporabnike pomnilnikov prevodov (datoteka je dostopna, če ste prijavljeni v skupini TW_users: Files - Macros - Macros from users)/OK 13.9.13/

PlusToyz– pripomočki za delo s pomnilniki prevodov (avtor: Arkady Vysotsky)/OK 13.2.14/;  

PlusToyz– alternativna lokacija/OK 13.9.13/;  

še ena rezervna lokacija

Anchovy– pretvorba iz zapisa CSV v TMX/OK 23.5.18/

Olifant– program za vzdrževanje pomnilnikov prevodov/OK 11.2.10/;  

Rainbow utilities/OK 22.5.15/;

SuperTMXMerge – pripomoček za delo z datotekami TMX/OK 21.1.14/

Heartsome TMX editor– program za urejanje pomnilnikov prevodov; pretvorba dvojezične datoteke v TMX .../OK 31.5.17/

Poravnavanje:

LF Aligner– odprtokodni poravnalnik (dober algoritem, nekoliko slabši uporabniški vmesnik)/OK 8.10.13/;   /OK 30.3.15/

Wordfastov spletni poravnalnik- poravnavanje besedil dolžine od 4000 do 320.000 znakov/OK 30.3.17/

poravnavanje besedil dolžine do 20.000 znakov(SystemQ)/OK 21.1.13/

brezplačno poravnavanje(YouAlign)/OK 23.5.18/

TMbuilder– program za poravnavanje datotek v Excelovem zapisu/OK 31.5.11/

Odgovori na jezikovna in prevajalska vprašanja

Prevajanje

Če v doslej naštetih slovarjih niste našli iskane besede, vam bodo morda lahko pomagali drugi prevajalci; slovenski se zbirajo na

forumu prevajalcev/OK 14.12.11/

in na tem forumu/OK 14.12.11/

mojster prevodov– zbirka napačnih prevodov/OK 13.7.17/

Slovenščina

odgovori na jezikovna vprašanja o slovenščini; vir: ŠUSS/OK 6.7.10/

praktični spisovnik– šola strokovnega ubesedovanja (avtor: Miran Hladnik)/OK 17.2.11/

Wikipedija– prosto dostopna enciklopedija v slovenščini (vsebuje več kot 150.000 člankov)/OK 17.11.16/

spletni arhiv– če veste, da je neka spletna stran obstajala, zdaj pa ni več dosegljiva, jo lahko poiščete v arhivu./OK 21.12.16/

spletni slovar slovenskega jezika(projekt "Sporazumevanje v slovenskem jeziku")/OK 12.12.12/

slogovni priročni za slovenščino(projekt "Sporazumevanje v slovenskem jeziku")/OK 19.11.13/

oblikoslovni oznacevalnik (tagger) za slovenščino(projekt "Sporazumevanje v slovenskem jeziku")/OK 24.6.11/

slovenski oblikoslovni leksikon(projekt "Sporazumevanje v slovenskem jeziku")/OK 12.12.12/

oblikoskladenjski razclenjevalnik (parser) za slovenščino(projekt "Sporazumevanje v slovenskem jeziku") – /OK 30.3.15/

ToTaLe– morfosintaktični analizator in lematizator (vir: IJS)/OK 18.4.13/

Strojno prevajanje

pregled programov za strojno prevajanje(avtor: John Hutchins)/OK 6.4.12/

primerjava brezplačnih strojnih prevajalnikov/OK 11.11.10/

prevajalni sistem Presis – strojno prevajanje slovenskih besedil v angleščino(vir: Amebis)/OK 24.5.13/

Google translate– strojno prevajanje med bolj razširjenimi jeziki/OK 6.10.17/

QTranslate/OK 18.9.13/

Google translate client/OK 10.4.12/

GT4T– Google Translate, Bing translator, MyMemory in orodje za delo z glosarji združeni v enem programu/OK 25.7.12/

Bing – Microsoftov strojni prevajalnik/OK 15.4.10/

prevajalnik Systran; prevaja dokumente na spletnem strežniku med različnimi jeziki/OK 8.3.13/

Promt-Onlineprevaja med različnimi jeziki, izgovori izvorno besedilo/OK 6.4.16/

World lingoprevaja med angleščino, arabščino, francoščino, grščino, italijanščino, japonščino, kitajščino, korejščino, nemščino, nizozemščino, portugalščino, ruščino, španščino in švedščino/OK 30.11.17/

Webtranslate.deprevaja med angleščino in nemščino ter med francoščino in nemščino/OK 29.6.12/

seznam prevajalnikov/OK 6.11.14/

EuroMatrix– naredite sami svoj računalniški prevajalnik: statistično in hibridno strojno prevajanje med vsemi evropskimi jeziki/OK 23.5.18/

SL-EN slovarji in korpusi/OK 25.9.15/;

slovarji v drugih jezikih za Gizo/OK 30.12.13/

API-ji za strojno prevajanje/OK 21.1.13/

izkušnje prevajalca s strojnim prevajanjem/OK 6.10.17/

Pripomočki

koristni računalniški nasveti za prevajalce/OK 16.10.10/

računalništvo za prevajalce – začetnike/OK 30.12.13/

seznam pripomočkov za prevajanje; možnost iskanja in primerjave/OK 28.8.13/

Preverjanje kakovosti prevodov:

Xbench/OK 13.2.13/;  

o Xbenchu(PowerPoint)/OK 22.5.15/;  

o Xbenchu(You Tube)/OK 22.5.15/

Error spy/OK 16.1.15/

Check mate/OK 31.12.12/

Cross check: preverjanje kakovosti dvojezičnih dokumentov/OK 16.1.15/

Seznami pripomočkov za prevajalce:

software localization tools(Wikipedia)/OK 16.1.15/

Tapor – pripomočki za obdelavo besedil(kolokacije, konkordance, krajšave, primerjava dveh besedil, seznam besed, sinonimi, statistična obdelava, pretvorba iz zapisa Word in PDF .../OK 19.11.13/

pripomočki za prevajalce(vir: Maxprograms)/OK 6.10.17/

pripomočki za delo z besedili/OK 20.12.17/

Federico Zanettin/OK 20.12.17/

Translatum/OK 16.1.15/;

Windows grepizboljšano iskanje in zamenjava znakov v besedilih/OK 18.7.16/

uporaba prevajalskih pripomočkov/OK 16.1.15/

Tool Kit – mesecni bilten o pripomočkih za prevajalce(avtor: Jost Zetzsche)/OK 10.2.16/

21 pripomočkov za lažje delo prevajalcev(avtorica: Alessandra Martelli)/OK 29.9.16/

Infoblatt– publikacija nemških prevajalcev/OK 13.1.16/

črkovalniki

slovnični pregledovalnik Besanaza slovenščino (vir: Amebis)/OK 2.10.12/

spletni črkovalnik(tudi preverja, če je besedilo morda plagiat)/OK 8.7.13/

črkovalnik za angleščino(do 20.000 znakov)/OK 14.7.17/

še eden/OK 16.1.15/

črkovalnik Ginger/OK 25.3.13/

večjezični črkovalniki/OK 31.5.10/

črkovalniki za 29 jezikov/OK 22.5.15/

črkovalnik za zahodnoevropske jezike/OK 2.10.12/

Hunspell– prosto dostopen črkovalnik za različne jezike/OK 2.10.10/

analiza napak pri črkovanju/OK 17.2.11/

Apsic comparator– porocilo o lektorjevih popravkih/OK 20.12.17/

MS Word:

dodatek, ki omogoca, da v starejših verzijah programov Office odprete dokumente, narejene v Office 2007(vir: Microsoft)/OK 18.2.10/

nasveti in triki za delo z Wordom/OK 6.4.16/

bližnjice/OK 2.10.10/

bližnjica za kopiranje neformatiranega besedila/OK 16.1.15/;

alternativna rešitev/OK 16.1.15/

vse o črkovalniku/OK 31.1.17/

prevajanje hipertekstnih povezav/OK 16.10.10/

uporabimo iskano besedilo v nizu za zamenjavo/OK 11.2.10/

najdi in zamenjaj v več dokumentih/OK 11.2.10/;

podoben program/OK 16.1.15/

še eden/OK 29.9.16/

razni pripomočki za Word/OK 16.1.15/

podrobna navodila za funkcijo "išci in zamenjaj" v Wordu/OK 7.4.10/

UnFrameodstrani okvirje iz besedila in jih pretvori v obicajno besedilo/OK 8.3.13/

kako razširim menije v Wordu in dodam ukaze v orodno vrstico/OK 17.2.11/

več kot 500 makrov za poenostavitev dela z Wordom/OK 29.9.16/

Change tracker– program za ugotavljanje sprememb med dvema verzijama dokumentov (tudi dvojezičnih)/OK 18.4.13/

posebni znaki v različnih jezikih/OK 7.4.10/:

dodatek za MS Windows: pretvorba besedila iz cirilice v latinico in obratno/OK 30.11.17/program Microsoft Keyboard Layout Creator vam omogoca, da razporedite tipke na tipkovnici po svojih željah(vir: Microsoft)/OK 6.10.17/

zaslonska tipkovnica za posebne znake v jezikih/OK 21.4.17/;ista ideja, drugačna izvedba/OK 20.12.17/

Googlova virtualna tipkovnica/OK 20.12.17/

Gogglova tipkovnica za Windows, Android in Chrome/OK 30.8.13/

Lexibar/OK 23.5.18/

typeit/OK 6.11.14/

Pretvorba med različnimi formati datotek (DOC, DOCX, HTM, PDF, PPT, RTF, TXT, XLS):

zelo dober brezplačen pretvornik iz tekstnega PDF-ja v doc(možne so tudi pretvorbe drugih zapisov)/OK 19.6.18/

še eden(Formswift)/OK 21.9.17/

brezplačno delo s PDF-ji (pretvorba, združevanje, cepitev ...)/OK 6.12.18/

pretvorba DOCX v DOC/OK 9.8.17/

dober brezplačen pretvornik dokumentov med različnimi zapisi/OK 23.6.16/Free on-line OCR/OK 14.2.18/OCR na spletu(vir: Abby)/OK 10.3.16/

Youconvertit/OK 6.5.11/

Free OCR: PDF - DOC/OK 17.2.11/

FreePDFconvert: PDF v DOC, RTF ali XLS/OK 7.7.10/

ozgrid/OK 16.1.15/

PDF aid: DOC, XLS, PPT, HTML - PDF, slika - PDF, združevanje PDF-jev, razbijanje PDF-jev/OK 2.10.12/

PDFtoExcel: PDF v XLS (hitra pretvorba, brez reklam)/OK 29.9.16/

PDFtoWord: PDF v DOC/OK 26.8.10/

Smart Free PDF: DOC v PDF/OK 23.5.18/

Zamzar/OK 26.8.10/

PDFConverter.com/OK 8.7.16/

pretvorbe formatov, OCR, združevanje in cepitev PDF-ov .../OK 22.3.12/

Wordfast+ tools, npr. pretvorba iz PDF v DOC/OK 18.7.16/

Werecat– pretvorba iz PPT v DOC in iz Wordovih tekstnih okvirjev v navadno besedilo (avtor: David Daduc)/OK 18.7.16/

TransPDF– pretvorba iz PDF v XLIFF za prevajanje v programu za delo s pomnilnikom prevodov (pravi pretvornik za prevajalce)/OK 9.8.16/

Auto Unbreaksamodejno odstrani znake za nov odstavek – uporabno, če iz PDF datoteke dobite zapis, v katerem se vsaka vrstica konca z znakom za nov odstavek /OK 16.4.14/

Tracker– ima enake funkcije kot Adobe Acrobat, a je bistveno cenejši/OK 29.6.12/

odstranitev zaščite iz PDF datotek(datoteko lahko potem shranimo kot besedilo)/OK 30.3.15/;  

podoben program/OK 9.8.16/

datoteko PDF razdeli na več manjših datotek(deluje do velikost 50 GB)/OK 13.1.16/

Pripomočki za delo z datotekami PDF

kako izvleci besedilo iz slik/OK 10.2.16/

Terminologija:

Handbook of terminology(avtorica: Silvia Pavel)/OK 13.1.16/

upravljanje terminologije za prevajanje/OK 31.5.12/

novice iz terminologije/OK 22.3.12/

EAFT – EAFT – European Association for Terminology/OK 22.3.12/

terminologija kot storitev/OK 30.12.13/

novosti v zvezi z Microsoftovo terminologijo/OK 15.4.10/

navodila za izdelavo glosarjev v Multitermu(Darja Fišer)/OK 7.7.10/

pretvorba glosarjev iz Multiterma 5 v Multiterm 7/OK 18.4.13/

MultiTerm Convert/OK 18.4.13/

Wordov makro za pretvorbo Multitermovega zapisa XML v CSV/OK 18.4.13/

Wordov makro za pretvorbo zapisa CSV v Multitermov zapis XML/OK 6.4.12/

T-manager– urejevalnik terminologije (avtor: Rafael Guzman)/OK 20.12.17/

Xbench– pripomoček za iskanje terminologije in preverjanje kakovosti prevodov/OK 13.2.13/

blog o terminologiji/OK 2.10.12/

predstavitev terminologije v Evropskem parlamentu/OK 18.4.13/

terminološki viri v Evropskem parlamentu/OK 31.5.12/

lušcenje terminologije:

iz slovenskih besedil(avtorica: Špela Vintar)/OK 10.6.10/

prosto dostopni lušcilniki terminologije/OK 21.1.14/;  

iz besedil v EN, ES, FR, IT in PT(Termostat)/OK 13.9.13/

terminološke zbirke/OK 12.12.12/Excel je zelo uporabno orodje za urejanje strukturiranih podatkov; če ga ne znate uporabljati, se ga lahko preprosto naucite/OK 11.4.14/

program za prevajanje podnapisov/OK 8.7.13/

Cat's Craddle – pripomoček za prevajanje spletnih strani– med prevajanjem na ekranu odstrani oznake HTML/OK 16.1.15/

programi za analizo besedil/OK 11.2.10/;

podoben seznam/OK 31.5.10/

Stanford POS taggerza angleščino/OK 11.2.10/

lematizator (itd.) za angleščino/OK 11.2.10/

štetje besed v Excelu/OK 29.6.12/

Search everything – program za hitro iskanje datotek in map/OK 16.10.10/

izgovorjava besed v različnih jezikih/OK 24.5.13/

programi za prepoznavanje jezika, v katerem je napisano besedilo/OK 6.10.17/;

program, ki prepozna najvec jezikov/OK 6.10.17/

prosto dostopni programi za prevajalce/OK 24.5.13/

Linux za prevajalce/OK 24.5.13/

Dict in GoldenDict – pripomočka za lažje delo s slovarji v Linuxu/OK 24.5.13/

dvočrkovne oznake jezikov po ISO 639/OK 6.10.17/

izgovor besed v različnih jezikih/OK 11.9.13/

narekovanje prevoda– alternativne rešitve/OK 23.6.16/

Wordnet v različnih jezikih(avtor: Samuel Chong)/OK 10.2.15/

Splošni računalniški pripomočki:

najboljši brezplačni programiOK 25.7.12/

najboljši brezplačni spletni programi in storitveOK 13.1.11/

Iskanje

Intelli Web Search– zelo poenostavi iskanje po spletnih virih/OK 17.2.15/;

kratek opis funkcij programa IWS/OK 17.2.11/;

parametri za iskanje po spletnih virih/OK 31.12.12/

več o IWS/OK 8.7.13/

Goldendict – iskanje po več slovarjih hkrati/OK 6.4.16/

Multifultor– alternativa za IWS (avtor: Rolf Keller)/OK 23.5.18/; prikaz uporabe/OK 24.5.13/

click.to – podoben program kot IWS/OK 24.5.13/

kako najti pomen besed, ki jih ne najdemo v slovarjih(avtorica: Manon Bergeron)/OK 16.1.15/

iskanje za prevajalce – video/OK 8.7.13/

iskalnik dokumentov – lahko tudi slovarjev/OK 4.11.11/;

iskalnik e-knjig/OK 25.7.12/

spletni arhiv– če veste, da je neka spletna stran obstajala, zdaj pa ni več dosegljiva, jo lahko poiščete v arhivu./OK 21.12.16/

neuraden opis dodatnih iskalnih možnosti v Googlu/OK 2.10.11/

hkratno iskanje z Googlom in Bingom/OK 18.4.13/

iskanje po glosarjih v ProZ/OK 25.7.12/

Enciklopedije

Wikipediav vseh jezikih/OK 17.11.16/

Wikipedija– slovenska (vsebuje več kot 150.000 člankov)/OK 17.11.16/

Manypedia– dvojezična Wikipedia/OK 2.10.12/

iskalnik po enciklopedijah/OK 8.7.13/

seznam enciklopedij/OK 29.10.10/

Članki

Evaluation of Electronic Translation Tools Through Quality Parameters- empirična študija o tem, koliko se z uporabo Evroterma in Evrokorpusa izboljša kakovost prevodov (Vlasta Kuciš, Sanja Seljan, Ksenija Klasnic)/OK 23.5.18/

Integration of Terminological Resources(Miran Željko), objavljeno v ; Ed. by Jesenšek, Vida; Series: Lexicographica. Series Maior 144; 2013/OK 23.5.18/

Slator– članki o prevajanju/OK 6.4.16/

Fran - pameten in intuitiven?/OK 21.9.17/

prehod od tiskanih slovarjev k elektronskim(avtor: Rufus H. Gouws)/OK 9.8.16/

o korpusih za prevajalce(avtorica: Špela Vintar)/OK 21.9.17/;

PDF/OK 21.9.17/

Electronic lexicography in the 21st century(referati na konferenci eLex 2011, Bled, novembra 2011)/OK 21.1.14/;  

alternativna lokacija/OK 9.8.16/

eLex 2013, Talinn, Estonia, oktober 2013/OK 9.8.16/

eLex 2015, Herstmonceux Castle, VB, avgust 2015/OK 9.8.16/

eLex 2017, Leiden, Nizozemska, september 2017/OK 9.8.16/

Pripomočki za mobilne telefone

Evroterm kot aplikacija za Android(za delovanje rabite dostop do interneta)/OK 26.7.18/ ()Evroterm lahko namestite na mobilni telefonin program uporabljate brez dostopa do interneta/OK 23.4.15/ ()

poenostavljena spletna različica Evroterma/OK 28.8.15/

Termaniaza mobilne telefone z Androidom/OK 21.3.12/

slovarji PONS za Android/OK 25.9.15/

angleško-slovensko-nemški slovar XPza Androidne telefone (vir: Liveclick)/OK 28.8.15/

angleško-slovenski slovarji na tržnici Google playza Androidne telefone/OK 28.8.15/

večjezični slovarji za starejše mobilne telefone Nokiaz operacijskim sistemom Symbian/OK 28.8.15/

slovarji, enciklopeije in tezavri za več jezikovza mobilne telefone z Androidom, za iPhone, Kindle, Nook in Windows phone/OK 10.2.15/

American Heritage English Dictionary/OK 21.9.17/

večjezični slovarji Babylon/OK 6.4.16/

večjezični slovar za mobilne telefone(XHTML)/OK 31.5.10/

slovarji Look Way Upza mobilne telefone/OK 5.1.12/

DictionaryForMIDs– prosto dostopni večnamenski slovarji za mobilne telefone in druge naprave; s programom lahko tudi ustvarimo lastne slovarje, če imamo podatke v strukturirani obliki/OK 6.11.14/

angleško-srbska terminološka zbirka Evronim na mobilnem telefonu/OK 6.11.14/

špansko-angleški slovar/OK 18.4.13/

Microsoftov prevajalnikza Android – deluje tudi brez internetne povezave/OK 9.8.16/

hacker's keyboard – dobra dodatna tipkovnica za Android: smerne tipke; deluje ctrl-c/ctrl-v; cirilica in druge pisave/OK 13.1.16/

pretvorba fotografije v Wordov dokument (OCR)(za IOS)/OK 17.11.16/programi za pretvorbo fotografije v Wordov dokument (OCR)(za Android)/OK 17.11.16/; /OK 17.11.16/

Goljufije, uperjene proti prevajalcem

PROZ/OK 25.7.12/  

payment practices

/OK 21.12.10/

prevajalski goljufi(vir: Proz)/OK 25.7.12/

JRDias/OK 13.1.16/  

twitter/OK 6.11.14/

delo za jezikoslovce/OK 30.3.17/

Slovarji po jezikih

Opomba: pri angleščini so le enojezični slovarji; pri drugih slovarjih je eden od jezikov obicajno angleški

angleščina

Splošno

OneLook: en uporabniški vmesnik za iskanje po različnih splošnih in terminoloških slovarjih– dostop do več kot 12 milijonov besed v več kot 1000 slovarjih/OK 26.3.16/

Meta glossary– definicije pojmov/OK 19.11.13/

30 najboljših EN enojezičnih slovarjev/OK 6.4.16/

Look Way Up– slovar in tezaver (definicije, sinonimi, primeri rabe; vsaka beseda v definiciji je aktivno povezana s slovarjem; verzija za mobilni telefon), 250.000 izrazov (vir: RES)/OK 5.1.12/

Ninja words– hiter slovar; definicije so iz Wiktionarya, če jih tam ni, pa iz Wordneta/OK 21.12.16/

angleški slovar, definicije, izgovor besed/OK 10.2.15/

slovarji Cambridge/OK 13.1.11/

slovar Collins/OK 6.10.17/

Longman dictionary of Contemporary English/OK 8.3.13/

Macmillan– enojezični angleški razlagalni slovar in tezaver (korpusno izdelan, sinonimija, kontekst)/OK 10.2.15/

slovar in tezaver Merriam-Webster/OK 8.3.13/

slovarji Oxford/OK 21.1.14/

Oxford advanced Learner's dictionary/OK 21.1.14/

The American Heritage Dictionary of the English Language/OK 21.9.17/

dictionary.net/OK 30.6.15/

Webstrov slovarna Univerzi Carnegie Mellon;

zanimivje, ker so besede, s katerimi nam slovar pojasni iskani pojem, nadaljnji hipertekstni kazalci/OK 8.3.13/

še ena izvedba Webstrovega slovarja/OK 21.1.14/

The free dictionary– jezikovni portal z naborom enojezičnih, dvojezičnih in terminoloških slovarjev, tezavrom in enciklopedijo/OK 10.2.15/

Fine dictionary– vkljucuje definicije iz štirih virov: Wordnet, Webster's Revised Unabridged Dictionary, Century Dictionary and Cyclopedia in Chamber's Twentieth Century Dictionary)/OK 13.2.13/

Wordnik/OK 25.3.13/

IELTS vocabulary and lexical resource/OK 23.11.17/

vocabulary/OK 21.9.17/

slovarji Babylon/OK 6.4.16/

Dante – leksikalna baza za angleščino/OK 25.3.13/

Wiktionary(vec kot 5 milijonov izrazov)/OK 13.7.17/

Roget's Thesaurus/OK 21.1.14/

thesaurus.net– tezaver, sinonimi, antonimi/OK 10.2.15/

slovar, tezaver, antonimi/OK 11.2.16/

vizualni tezaver/OK 16.1.12/

WordVis – vizualni slovar/OK 22.3.12/

Wordnet je slovar sinonimov, homonimov in antonimov. Razvit je bil na Univerzi v Princetonu, lahko ga dobite tudi v Vancouvru /OK 6.7.10/. Ceprav gre za isti program, nam verzije na različnih strežnikih izpišejo različne rezultate, zato je zanimivo (vsaj v zacetku) preizkusiti vse. če nameravate program pogosto uporabljati, ga lahko naložite./OK 23.5.18/

Visuwords– relacije med besedami v WordNetu v grafični obliki/OK 13.1.11/

Wordweb – angleški enojezični slovar– skopirate z interneta in ga namestite na vaš PC (150.000 besed, 120.000 sinonimov)/OK 13.1.11/

Soulovi sinonimi/OK 21.1.14/

slogovna priporocila za pisanje v angleščini(vir: Evropska komisija)/OK 26.8.10/

slogovni priročniki za pisanje v angleščini/OK 30.11.17/

SkELL – angleške kolokacije s primeri iz korpusa/OK 6.10.17/

izgovorjava angleških besed; slovar vsebuje prek 130.000 besed; lahko ga skopirate na svoj računalnik in ga uporabljate lokalno (vir: Univerza Carnegie Mellon)/OK 21.4.17/;

drugi slovar te sorte/OK 21.4.17/;

izgovorjava angleških imen/OK 21.4.17/

razlike med angleščino in amerikanščino(vir: Wikipedia)/OK 6.10.17/

severnoameriška narecja/OK 24.5.13/

Urban dictionary – žargonski izrazi/OK 12.6.11/

glosar slanga/OK 29.9.16/

etimološki slovar angleščine(avtor: Douglas Harper)/OK 18.7.16/

kako so sestavljene angleške besede/OK 29.9.16/

angleški neologizmi/OK 16.7.09 ? 6.10.17/

angleške fraze/OK 21.4.17/;

podoben glosar/OK 21.4.17/;

Babylonov glosar idiomov/OK 4.11.11/;

slovar rim in drugi ustvarjalni pripomočki za pesnike in rimace: sinonimi, antonimi, definicije, tezaver, popolne rime, delne rime (avtor: Janis Krumins)/OK 8.3.18/

WriteExpress – angleške rime/OK 31.5.16/

malo za šalo, malo zares: The Omnificent English Dictionary in Limerick Form– poskus definirati pojme iz Oxford English Dictionary v obliki šaljivih petvrstičnih pesmic – trenutno jih je več kot 96.000/OK 20.9.16/

angleška slovnica/OK 13.7.17/;

angleška slovnica Farlex/OK 20.9.16/;

podobna stran/OK 11.2.10/;

še ena stran/OK 23.8.12/

nepravilni glagoli/OK 31.5.16/

drugi vir/OK 2.6.17/

preverjanje morebitnih slovničnih napak v besedilu/OK 9.10.13/

pogoste napake v angleščini/OK 6.7.10/

slogovni priročnik za angleščino(vir: Guardian)/OK 18.7.16/

britanski nacionalni korpus/OK 18.7.16/

angleška Wikipedia(vsebuje več kot 5 milijonov člankov)/OK 17.11.16/

Arheologija

glosar arheoloških izrazov/OK 21.1.14/

Avtomobilizem

slovar avtomobilskih izrazov(vec kot 20.000 izrazov)/OK 21.1.14/

glosar avtomobilskih izrazov(AutoTrader)/OK 25.3.13/

slovar avtomobilskih izrazov/OK 9.8.17/

avtomobilski izrazi(Motor era)/OK 10.2.16/

Biologija

glosar botaničnih izrazov; vsebuje okoli 800 izrazov (vir: B&T world seeds)/OK 4.3.11/;

imena rastlin/OK 29.9.16/

seznam glosarjev iz biologije/OK 6.5.11/

glosar biotehnologije(vir: FAO)/OK 21.1.13/

cebelarski glosar/OK 6.10.17/

Online Dictionary of Invertebrate Zoology; 970 strani (Armand R. Maggenti)/OK 31.5.17/

Borza

izrazi v zvezi z opcijami(vir: Schaeffers)/OK 18.7.16/

izrazi v zvezi s trgovanjem z vrednostnimi papirji(vir: Center for Futures Education)/OK 25.9.15/

izrazi v zvezi z vlaganjem v vrednostne papirje(Investopedia)/OK 18.7.16/

Filozofija

slovarji s področja filozofije(vir: Peter Suber)/OK 14.12.11/

Finance, upravljanje

angleška davčna terminologija/OK 29.6.12/

davčna terminologija po OECD/OK 29.6.12/

glosar finančnih izrazov(vir: Vernimmen.com)/OK 13.7.17/

glosar finančnih izrazov; vsebuje prek 8000 besed (avtor: Campbell R. Harwey)/OK 6.7.10/

še en glosar finančnih izrazovvsebuje definicije prek 300 izrazov; seznam vseh izrazov dobite, če iskalno okence pustite prazno in kliknete Search (vir: Art Branch Inc.)/OK 9.8.17/

finančni glosarcki/OK 11.9.13/

glosar v zvezi z delovanjem malih podjetij(avtor: Carl O. Trautmann)/OK 17.2.11/

poslovni slovar/OK 29.6.12/

glosar v zvezi z vodenjem projektov/OK 6.10.17/

SAP-ova terminologija/OK 21.1.14/

Fizika, matematika, statistika

glosar izrazov iz astronomije(avtor: Stuart Clark)/OK 24.6.11/

fizikalni izrazi(vir: MIT)/OK 6.5.11/

Google kot pretvornik fizikalnih enot/OK 18.7.16/

statistični glosar: strokovni/OK 14.12.11/, /OK 23.6.16/

terminologija o statističnih metapodatkih(vir: EU)/OK 29.6.12/

Fotografija

Nikon– najobsežnejši/OK 28.10.16/

Canon/OK 28.10.16/

Kodak/OK 28.10.16/

slovar Cambridge/OK 28.10.16/

digital photography tips/OK 28.10.16/

Tamron/OK 28.10.16/

Nature Photography/OK 28.10.16/

Yanik photo school/OK 28.10.16/

Lifewire– obširna pojasnila o fotografskih pojmih/OK 28.10.16/

Gradbeništvo

glosar izrazov v zvezi z betonom/OK 18.7.16/

Hrana

kuharski tezaver/OK 21.9.17/

Izobraževanje

evropski glosar o izobraževanju– 1.del: izpiti, kvalifikacije in nazivi (vir: EU)/OK 21.11.13/

evropski glosar o izobraževanju– 2.del: izobraževalne ustanove (vir: EU)/OK 21.11.13/

evropski glosar o izobraževanju– 4.del: osebje za upravljanje, nadzor in podporo (vir: EU)/OK 21.11.13/

Kemija

periodni sistem elementov/OK 18.7.16/

parfumi/OK 10.2.15/

Kratice in okrajšave

obsežen seznam s kazalci na slovarje kratic/OK 28.8.15/

več kakor 900.000 kratic iz tehnike, računalništva, telekomunikacij in vojskovanja(vir: Mountain Data Systems)/OK 29.5.10/

več kakor 600.000 kratic/OK 24.7.12/

slovarček angleških kratic; vsebuje okoli 18.000 pojmov (avtor: Peter Flynn, University College Cork)/OK 24.7.12/

angleške kratice in sleng/OK 22.12.14/

angleške kratice in okrajšave/OK 22.3.12/

še en seznam kratic/OK 22.3.12/

slovarček kratic; vsebuje okoli 12.000 pojmov – poleg splošnih je v njem poudarek na kraticah iz kemije in spektroskopije/OK 23.6.16/

slovar kratic, nemški in angleški/OK 24.5.13/

Logistika

logistični glosar/OK 21.1.14/

Medicina

medicinski slovarvsebuje več kot 200.000 medicinskih, farmacevtskih, biomedicinskih in zdravstvenih kratic in okrajšav (vir: MediLexicon International Ltd.)/OK 6.10.17/

Mercksov priročnik/OK 23.5.18/

medicinski slovar na Free Dictionaryvsebuje podatke iz American Heritage Stedman’s Medical Dictionary (okoli 45.000 izrazov) in Dorland's Medical Dictionary (okoli 40.000 izrazov)/OK 24.7.12/

medicinski slovar/OK 9.8.17/

glosar medicinskih izrazov(vir: MedicineNet)/OK 9.8.17/

glosar izrazov v zvezi z rakom(vir: Canadian Cancer Society)/OK 9.8.17/

glosar izrazov v zvezi z rakom(vir: National Cancer Institute)/OK 21.1.13/

medicinska enciklopedija(vir: RES)/OK 9.8.17/

Pravo

pravni glosar(vir: Farlex)/OK 24.7.12/

glosar pravnih izrazov(vir: Lectric Law Library)/OK 4.11.11/

glosar pravnih izrazov– 15.000 izrazov (vir: Lawyer Intl.)/OK 6.10.17/

glosar pravnih izrazov(avtor: Lloyd Duhaime)/OK 10.2.16/

mediacija, alternativno reševanje sporov: ADR, OK 4.11.11/

Računalništvo in telekomunikacije

glosar v zvezi z Arduinom/OK 26.7.18/

tabela ASCII znakov/OK 24.6.11/

glosar izrazov v zvezi z internetom(vir: antivirus.best)/OK 11.12.17/

podoben glosar(Matisse Enzer)/OK 11.12.17/

varnost v internetu(RFC 2828)/OK 23.6.16/

glosar mobilne telefonije/OK 29.3.16/

pojasnila računalniških izrazov(avtor: Denis Howe) – ta računalniški slovar vsebuje več kot 15.000 besed; ob iskani besedi dobimo tudi hipertekstne kazalce na pojme, povezane z iskano besedo/OK 23.5.18/

glosar računalniških izrazov/OK 23.5.18/

pojasnila računalniških izrazov/OK 16.1.15/

IBM-ov slovar računalniških izrazov/OK 18.7.16/

glosar izrazov v zvezi z računalniškimi virusi(vir: Sophos)/OK 18.7.16/

glosar izrazov v zvezi z X Windows(avtor: Kenton Lee)/OK 18.7.16/

internetni žargon/OK 18.7.16/

glosar Mednarodne zveze za telekomunikacije/OK 29.6.12/

pomen smeškov v elektronskih sporocilih/OK 24.6.11/;

alternativna lokacija/OK 24.6.11/;

Applova terminologija/OK 16.1.15/

šport

jadranje/OK 16.1.15/

glosar plezalnih izrazov/OK 6.10.17/

Tehnika in tehnologija

tehnični izrazi, periodni sistem, pretvorba enot(vse pripomočke lahko namestite na vaš računalnik)/OK 26.8.10/

terminologija ASHRAE– tehnični izrazi/OK 16.1.15/

tehniški glosar/OK 26.8.10/

energetski izrazi/OK 28.10.16/

pojmi v fotovoltaiki/OK 18.1.16/

glosar izrazov o GPS-ih(vir: Garmin)/OK 24.6.11/

konzervatorski izrazi(vir: Conservation OnLine)/OK 18.7.16/

glosar izrazov o koroziji/OK 24.6.11/

glosar izrazov v zvezi s crpanjem nafte/OK 14.11.17/

površinska obdelava/OK 9.10.13/

Strojništvo:

meritve(vir: Omega)/OK 14.12.11/

preizkušanje materiala/OK 14.7.17/

vitka proizvodnja/OK 20.3.18/;

podoben slovar/OK 13.9.13/

računalniško konstruiranje in proizvodnja(CAD, CAE, CNC)/OK 4.3.10/

razvoj novih izdelkov(vir: DRM Associates)/OK 9.7.10/

stiskalnice/OK 8.3.13/

varjenje (vir: Miller)/OK 14.12.11/

glosar o tehnologiji/OK 12.4.10/

tiskarski izrazi; vir: Specialty Graphic Imaging Association/OK 13.7.17/

podoben glosar; vir: Printing Industry Exchange/OK 18.2.10/

glosarček v zvezi z varnostjo delovanja naprav/OK 12.4.10/

železnice

glosar železniških izrazov/OK 23.5.18/

leksikon o železnicah/OK 23.5.18/

glosar o parnih lokomotivah/OK 23.5.18/

razlika med ameriško in britansko terminologijo/OK 23.5.18/

kratice/OK 23.5.18/

Razno

seznam terminoloških glosarjev(avtor S. Baum)/OK 10.11.09 ? 14.11.17/

Devil's dictionary(Ambrose Bierce)/OK 12.4.10/

glosar izrazov iz geologije/OK 10.2.16/

jamarski izrazi/OK 3.1.12/

glosar sodobnega slenga/OK 21.1.14/

glosar vojaških izrazov(vir: DOD Dictionary of Military Terms)/OK 25.3.13/

isti glosar v obliki datoteke PDF/OK 25.3.13/

albanščina

albansko-angleški in angleško-albanski slovar/OK 23.6.16/

angleško-albanska terminološka zbirka(vir: albansko Ministrstvo za evropske integracije)/OK 2.10.17/

dostop do terminoloških zbirk zahodnobalkanskih držav z enega mesta/OK 2.10.17/

korpus balkanskih jezikovv povezavi z angleščino/OK 24.6.11/

albanska Wikipedia(vsebuje več kot 60.000 člankov)/OK 17.11.16/

glejte tudi

armenščina

armensko-angleški slovar(obstaja tudi verzija za iphone in ipad)/OK 18.4.13/

angleško-armenski slovar(okoli 10.000 izrazov; lahko ga uporabljamo na spletu ali ga prenesemo na računalnik)/OK 18.4.13/

angleško-armenski medicinski slovar/OK 25.9.15/

armensko-angleški medicinski slovar(vsebuje okoli 13.000 izrazov)/OK 18.4.13/

vzhodnoarmenski nacionalni korpus/OK 21.1.13/

armenska Wikipedia(vsebuje več kot 200.000 člankov)/OK 17.11.16/

glejte tudi

beloruščina

angleško-beloruski slovarji /OK 17.11.16/

beloruska Wikipedia(vsebuje okoli 120.000 člankov)/OK 17.11.16/

glejte tudi

bolgarščina

angleško-bolgarski slovarček /OK 23.12.10/

korpus balkanskih jezikovv povezavi z angleščino/OK 24.6.11/

bolgarska Wikipedia(vsebuje več kot 200.000 člankov)/OK 17.11.16/

glejte tudi

bosanščina

angleško-bosanski/hrvaški/srbski slovar/OK 23.6.16/

večjezična terminološka zbirka(vir: Direkcija za evropske integracije; Svet ministrov BiH)/OK 2.10.17/

dostop do terminoloških zbirk zahodnobalkanskih držav z enega mesta/OK 2.10.17/

angleško-bosanski slovarček/OK 25.2.10/

izrazi iz turščine v bosanščini(avtorica: Špela Kalčič)/OK 29.8.12/

Vikirjecnik(vsebuje več kot 6000 izrazov)/OK 17.11.16/

razlike med bosanščino, hrvaščino in srbščino/OK 31.5.10/

korpus bosanskih besedilna univerzi v Oslu (1,5 milijona beseda)/OK 30.3.15/

korpus balkanskih jezikovv povezavi z angleščino/OK 24.6.11/

bosanska Wikipedija(vsebuje več kot 70.000 člankov)/OK 17.11.16/

češčina

angleško/francosko/italijansko/latinsko/nemško/rusko/špansko-ceški slovarji/OK 17.11.16/

terminološka zbirka ceške vladeza potrebe predsedovanja Svetu EU/OK 6.9.16/

EN-CS-FR-DE glosar izrazov o EU/OK 16.1.15/

ceški narodni korpus/OK 28.2.17/

ceška Wikipedia(vsebuje več kot 360.000 člankov)/OK 17.11.16/

crnogorščina

pravopis crnogorskega jezika(vir: Ministarstvo prosvjete i nauke Crne Gore)/OK 10.6.10/

Monterm: angleško-crnogorska terminološka zbirka(vir: Ministrstvo za evropske integracije Crne gore)/OK 16.1.18/

terminološki analizator za angleško-crnogorske prevode/OK 11.8.11/

Montekorpus – angleško-crnogorski vzporedni korpus(vir: Ministrstvo za evropske integracije Crne gore)/OK 26.8.11/

dostop do terminoloških zbirk zahodnobalkanskih držav z enega mesta/OK 2.10.17/

danščina

dansko-angleški slovar(vir: Babylon)/OK 10.2.16/

dansko-angleški in angleško-danski slovar/OK 12.4.10/

korpus danskega jezika/OK 2.10.12/

danska Wikipedia(vsebuje več kot 2000.000 člankov)/OK 17.11.16/

estonščina

ESTERM – terminološka zbirka Inštituta za estonščino /OK 31.5.16/

angleško-estonski in estonsko-angleški slovar; vsebuje več kot 17.000 besed (pripravil: Marek Tiits, Institut za baltske študije na Univerzi v Tartuju)/OK 10.2.16/

estonski sinonimi; slovar vsebuje okoli 10.000 besed/OK 10.2.16/

estonska Wikipedia(vsebuje več kot 150.000 člankov)/OK 17.11.16/

finščina

terminološka zbirka finske vlade/OK 6.9.16/

angleško-finski in finsko-angleški slovar(freedict)/OK 17.11.16/

švedsko-finski in finsko-švedski slovar(vir: Lexin Dictionaries)/OK 23.6.16/

finska Wikipedia(vsebuje več kot 400.000 člankov)/OK 17.11.16/

francoščina

francoski enojezični slovar/OK 21.9.17/

francoski enojezični razlagalni slovar(definicije, citati, sinonimija) po delu Emila Littréja/OK 10.2.15/

francoski jezikovni portal(Univerze v Nancyju in Nacionalnega znanstvenoraziskovalnega centra), ki vkljucuje razlagalne slovarje, morfologijo, korpuse, etimologijo .../OK 10.2.15/

francoske konkordance/OK 14.11.17/

prenos korpusa na računalnik uporabnika/OK 30.3.15/

slovar: enojezični, definicije, skloni, fra-ang, ang-fra(vir: TV5)/OK 31.5.17/;

definicije in prevodi v druge jezike (in iz drugih jezikov)/OK 31.1.17/

veliki francosko-angleški in angleško-francoski slovar(vir: Vladni urad za francoščino v Quebecu)/OK 18.7.16/

francosko-angleški slovarji– en uporabniški vmesnik za iskanje po več slovarjih/OK 21.1.13/

francoski slovar in tezaver v povezavi z drugimi jeziki(vir: Sensagent)/OK 11.9.13/

francosko-angleški in angleško francoski slovar(projekt IDP, podatke je prispeval Tyler Chambers)/OK 6.11.14/

CILF – FR-EN-DE-ES terminološka zbirka/OK 6.9.16/

Termium+ – EN-FR-ES terminološka zbirka kanadske državne uprave/OK 6.9.16/

Wiktionnaire(vsebuje več kot 3.000.000 izrazov)/OK 17.11.16/

skladišče francoske terminologije/OK 9.3.11/

Look Way Up: francosko-angleškiin (definicije, sinonimi, primeri rabe; vsaka beseda v definiciji je aktivno povezana s slovarjem; verzija za mobilni telefon) (vir: RES)/OK 21.12.16/

francosko-angleški in angleško-francoski slovar(freedict)/OK 17.11.16/

angleško/italijansko/nemško/nizozemsko/portugalsko/rusko/špansko/turško-francoski in francosko-angleški/italijanski/nemško/nizozemski/portugalski/ruski/španski/turški slovar; izgovor besed, tipkovnica za posebne znake/OK 21.3.18/

angleško-francosko-italijansko-nemško-nizozemsko-španski slovar/OK 29.6.12 ? 30.11.17/

glosar biotehnologije(vir: FAO)/OK 21.1.13/

Electropedia – večjezična elektrotehniška terminološka zbirka /OK 30.7.13/

Evoterm– ang-fra-nem terminološka zbirka (testni uporabnik in geslo: evo-1 evo1)/OK 6.9.16/

EN-FR-ES terminološka zbirka WTO(narejena s programom Multiterm)/OK 6.9.16/

francosko-esperantski in esperanto-francoski slovar; vsebuje okoli 10.000 besed/OK 17.11.16/

TransSearch – angleško-francoski korpus– brezplačna uporaba do 5 dni/OK 28.8.13/

francosko-slovaški korpus/OK 16.1.15/

postavljanje pravilnih akcentov v francoska besedila/OK 16.1.15/

na istem strežniku je tudi več drugih zanimivih virov/OK 16.1.15/

francoska Wikipedia(vsebuje več kot 1,8 milijona člankov)/OK 17.11.16/

izgovorjava francoskih besed/OK 14.11.17/

grščina

angleško-grški in grško-angleški slovar: izgovor besed, tipkovnica za posebne znake./OK 20.3.18/

grški glosarji/OK 24.7.12/

angleško-grški-latinski-arabski slovar; nastal je v okviru projekta Perseus na Univerzi Tufts/OK 11.9.13/

korpus balkanskih jezikovv povezavi z angleščino/OK 24.6.11/

grška Wikipedia(vsebuje več kot 120.000 člankov)/OK 17.11.16/

hrvaščina

hrvaški večjezični slovar(vec kot 700.000 besed); slovar lahko dopolnjujete sami/OK 26.8.10/

hrvaška strokovna terminologija/OK 6.9.17/

hrvaški terminološki portal– nadaljevanje Strune/OK 6.9.16/

hrvaško-angleški in angleško-hrvaški slovar(vec kot 180.000 besed)/OK 14.7.17/

hrvaško-angleški in angleško-hrvaški slovar(150.000 besed) (Taktika Nova, avtor: Goran Igaly); slovar lahko v tekstni obliki prenesete na svoj računalnik /OK 13.4.10/

večjezični slovar: hrvaški, angleški, nemški, italijanski, francoski, španski in ceški– če vpišete izraz v enem jeziku, dobite prevode v vseh jezikih; skupaj vsebuje okoli 800.000 izrazov/OK 24.7.12/

hrvaško-angleški in angleško-hrvaški slovar; če iskanega pojma ni v slovarju, ga bodo sestavljalci poiskali in ga dodali (Design-ERS)/OK 14.11.17/

angleško-bosanski/hrvaški/srbski slovar/OK 23.6.16/

angleško-hrvaški in nemško-hrvaški slovar/OK 23.6.15/

hrvaško-nemški in nemško-hrvaški slovar/OK 14.7.17/

Wjecnik(vsebuje več kot 32.000 izrazov)/OK 17.11.16/

slovensko-hrvaški in slovensko-srbski kulinarični slovarček/OK 6.10.17/

jezikovne tehnologije za hrvaški jezik/OK 2.7.09 ? 13.7.17/

hrvaški jezikovni viri/OK 16.5.10/

angleško-hrvaški pojmovnik Eurovoc/OK 16.1.15/

angleško-hrvaški kemijski slovar/OK 16.1.15/

angleško-hrvaško-francosko-nemški pravni slovar()/OK 8.7.13/

cakavsko narecje/OK 29.9.16/

medjimursko narecje/OK 26.7.18/

hrvaški državni korpusvsebuje okoli 100 milijonov besed/OK 11.9.13 ? 13.7.17/; /? 9.8.17/

korpus balkanskih jezikovv povezavi z angleščino/OK 24.6.11/

drugi korpusi/OK 31.5.10/

korpus angleško-hrvaških prevodov govorov na TED-u(uporaben za pretvorbo v TMX)/OK 29.11.13/

angleško-hrvaški korpus WaC(uporaben za pretvorbo v TMX)/OK 29.11.13/

črkovalnik za hrvaščino/OK 27.5.10/

hrvaška enciklopedija/OK 30.12.13/

hrvaška Wikipedija(vec kot 170.000 člankov)/OK 17.11.16/

srbsko-hrvaška Wikipedija(vec kot 430.000 člankov)/OK 17.11.16/

razlike med bosanščino, hrvaščino in srbščino/OK 31.5.10/

pripomočki za računalniško obdelavo hrvaščine/OK 22.5.15/

irščina

irsko-angleška terminološka zbirka/OK 6.9.16/

angleško-irski slovarčekza popotnike/OK 17.11.16/

irska Wikipedia(vsebuje okoli 40.000 člankov)/OK 17.11.16/

islandščina

o jeziku/OK 4.1.12/;

osnovne islandske fraze v zvocni obliki/OK 5.1.12/

malo več govorjene islandščine/OK 5.1.12/

jezikovni viri za islandščino(vir: Alpha dictionary)/OK 5.1.12/

islandsko-angleški slovar(vir: Univerza v Wisconsinu)/OK 5.1.12/

islandsko-nemški in nemško-islandski slovar/OK 3.1.12/

islandska terminologija (vsebuje okoli 125.000 izrazov)/OK 5.1.12/

terminološka zbirka prevajalskega centra v zunanjem ministrstvu Islandije(vsebuje okoli 45.000 izrazov)/OK 6.9.16/

islandski enojezični korpus(vir Corpus eye)/OK 5.1.12/

gradivo za izdelavo dvo- ali večjezičnega korpusa(vir: OPUS)/OK 5.1.12/

islandski center za jezikovne tehnologije/OK 5.1.12/

obdelava naravnih besedil na univerzi v Reykjaviku/OK 5.1.12/

islandska Wikipedia(vsebuje okoli 40.000 člankov)/OK 17.11.16/

italijanščina

Dizionario italiano/OK 29.6.12/   –  

Trezzani/OK 29.6.12/   –  

Sapere/OK 29.6.12/   –  

Dizionario internazionale/OK 17.11.16/

italijanski sinonimi/OK 24.5.13/

italijansko-angleški in italijansko-francoski slovar(Smartlink) – vsebuje več kot 70.000 besed/OK 14.7.17/

italijansko-angleški in angleško-italijanski slovar založb Oxford in Paravia/OK 10.2.15/

italijansko-angleški slovarji– en uporabniški vmesnik za iskanje po več slovarjih/OK 21.1.13/

Wikizionario– vsebuje več kot 400.000 izrazov/OK 17.11.16/

angleško-francosko-italijansko-nemško-nizozemsko-španski slovar/OK 16.1.15/

italijansko-angleški in angleško-italijanski slovar/OK 21.9.17/

angleško/francosko/nemško-italijanski in italijansko-angleški/francoski/nemški slovar– izgovor besed, tipkovnica za posebne znake/OK 20.3.18/

italijanska Wikipedia(vsebuje več kot 1,3 milijona člankov)/OK 17.11.16/

korpus italijanskega jezika/OK 22.3.12/

še eden/OK 30.3.15/

izgovor italijanskih besed/OK 16.1.15/

katalonščina

angleško-katalonski slovarčekza popotnike/OK 17.11.16/

katalonska Wikipedia(vsebuje več kot 500.000 člankov)/OK 17.11.16/

latinščina

latinsko-angleški slovar; vsebuje več kot 15.000 besed (vir: Univerza Notre Dame)/OK 4.11.11/

latinsko-angleški slovarček; vsebuje okoli 8000 besed/OK 13.1.11/

projekt Perseus/OK 10.2.16/

slovar sodobne latinščine(vir: Vatikan)/OK 4.11.11/

Travlang– 2300 izrazov/OK 10.2.16/

latinska Wikipedia(vsebuje več kot 120.000 člankov)/OK 17.11.16/

latvijščina

angleško-latvijski slovarček/OK 4.1.11/

latvijska Wikipedia(vsebuje več kot 70.000 člankov)/OK 17.11.16/

litovščina

litovsko-angleški in angleško-litovski slovarček/OK 4.3.10/

litovska Wikipedia(vsebuje več kot 180.000 člankov)/OK 17.11.16/

madžarščina

angleško-madžarski in madžarsko-angleški slovar; vsebuje prek 130.000 besed, slovar lahko dopolnjujete sami (pripravil ga je Attila Vonyo, Raziskovalni institut za računalništvo in avtomatizacijo Madžarske akademije znanosti v Budimpešti)/OK 17.11.16/

madžarsko-angleški in angleško-madžarski slovar/OK 4.1.11/

madžarsko-nemški in nemško-madžarski slovar; vsebuje okoli 24.000 besed/OK 11.11.10/

madžarska Wikipedia(vsebuje okoli 400.000 člankov)/OK 17.11.16/

makedonščina

makedonsko-angleški in angleško-makedonskislovar za popotnike/OK 17.2.11/

večjezična terminološka in korpusna zbirkaSektorja za evropske integracije pri makedonski vladi/OK 13.9.14/;

o prevajanju/OK 13.9.13/

korpus balkanskih jezikovv povezavi z angleščino/OK 24.6.11/

makedonska Wikipedia(vsebuje okoli 90.000 člankov)/OK 17.11.16/

malteščina

malteško-nemški in nemško malteški slovar/OK 15.4.10/

angleško-malteški slovar/OK 21.1.13/

malteška Wikipedia(vsebuje okoli 3.000 člankov)/OK 17.11.16/

nemščina

digitalni slovar nemškega jezika; povezan tudi s korpusom/OK 14.4.11/

OWID – portal nemške leksikografije na korpusni osnovi/OK 29.6.12/

enojezični nemški razlagalni slovar(Duden)/OK 10.2.15/

Wikiwörterbuch(vsebuje več kot 570.000 izrazov)/OK 17.11.16/

korpus Cosmas/OK 29.8.12/

slovar, slovnica in pravopis nemškega jezika/OK 29.9.16/

nemška slovnica(vir: IDS)/OK 17.2.11/

sklanjanje nemških besed/OK 14.11.17/

Woerterbuch.info– sinonimi nemških besed in angleške ustreznice (vsebuje okoli 750.000 besed)/OK 8.3.13/

nemški paronimi– besede, ki se napišejo podobno, a imajo različen pomen/OK 26.7.18/

nemško-angleški/francoski/italijanski/poljski/španski slovar; skupaj vsebuje okoli 3,5 milijona besed (vir: PONS)/OK 21.9.17/

angleško-nemški slovar; strežnik LEO na Univerzi za tehnologijo v Münchnu; vsebuje okoli 800.000 besed, na voljo je tudi verzija za Android/OK 29.6.12/

Look Way Up: nemško-angleškiin (definicije, sinonimi, primeri rabe; vsaka beseda v definiciji je aktivno povezana s slovarjem; verzija za mobilni telefon) (vir: RES)/OK 21.12.16/

LingoPad – nemško-angleški in angleško-nemški slovar(vsebuje več kot 230.000 besed; namestite ga na računalnik; možno je naložiti tudi druge jezike)/OK 16.1.15/

nemško-angleški in angleško-nemški slovar(vsebuje več kot 10.000 nemških besed)/OK 3.1.12 ? 23.5.18/

nemško-angleški slovarji– en uporabniški vmesnik za iskanje po več slovarjih/OK 21.1.13/

terminološka zbirka nemškega parlamenta(EN - DE, FR - DE)/OK 13.7.09; ? 6.9.16/zgornji naslov ne deluje več, lahko poskusite tukaj/OK 6.9.16/

terminološka zbirka švicarske federacije(DE, EN, FR, IT, retoromansko)/OK 13.9.13/

splet kot korpus/OK 15.12.15/

angleško/francosko/italijansko/kitajsko/nizozemsko/rusko/špansko/turško-nemški in nemško-angleški/francoski/italijanski/kitajski/nizozemski/ruski/španski/turški slovar– izgovor besed, tipkovnica za posebne znake/OK 28.2.17/

borzni leksikon/OK 18.7.16/

Electropedia – večjezična elektrotehniška terminološka zbirka /OK 30.7.13/

gradbeniški leksikon/OK 23.5.18/

glosar internetnih izrazov– vsebuje prek 1400 pojmov/OK 27.5.10/

nemško-angleški in angleško-nemški kemijski slovar; vsebuje okoli 2100 izrazov (vir: institut Beilstein)/OK 11.11.10/

nemške kletvice/OK 12.7.17/

nemške kletvicez angleškimi pojasnili/OK 20.3.18/

slovar kratic, nemški in angleški/OK 24.5.13/

leksikon izrazov v zvezi z osciloskopi; nem-ang; vsebuje prek 100 pojmov/OK 29.6.12/

standardna klasifikacija dejavnosti v nemščini/OK 12.12.12/

angleško-nemške poslovne kratice(vir: BE-Consult)/OK 2.6.17/

nemški pravni jezik/OK 24.5.13/

nemška zakonodaja v angleščini/OK 11.9.13/

SAP-ova terminologija v nemščini/OK 21.1.14/

avstrijščina/OK 13.7.17/

nemško-afrikanski in afrikansko-nemški slovarček; vsebuje okoli 5.500 besed/OK 6.10.17/

nemško-afrikanski, angleški, francoski, grški, italijanski, japonski, latinski, nizozemski, portugalski in turški slovarskopirate na svoj računalnik in ga uporabljate lokalno v okolju MS Windows ali Linux/OK 6.11.14/

nemško-ceški in ceško-nemški slovar; vsebuje več kot 400.000 besed/OK 13.1.11/

nemščina v kombinaciji z drugimi evropskimi jeziki /OK 3.1.12/

angleško-francosko-italijansko-nemško-nizozemsko-španski slovar/OK 29.6.12/

madžarsko-nemški in nemško-madžarski slovar; vsebuje okoli 24.000 besed/OK 11.11.10/

malteško-nemški in nemško malteški slovar/OK 11.11.10/

nemška Wikipedia(vsebuje okoli 2 milijona člankov)/OK 17.11.16/

seznam nemških besed/OK 13.1.16/

še eden/OK 13.1.16/

nizozemščina

nizozemski enojezični in dvojezični slovarji/OK 30.3.15/

angleško-francosko-italijansko-nemško-nizozemsko-španski slovar/OK 29.6.12/

Look Way Up: in angleško-nizozemski slovar(definicije, sinonimi, primeri rabe; vsaka beseda v definiciji je aktivno povezana s slovarjem; verzija za mobilni telefon) (vir: RES)/OK 21.12.16/

angleško/francosko/nemško-nizozemski in nizozemsko-angleški/francoski/nemški slovar Izgovor besed, tipkovnica za posebne znake./OK 20.3.18/

nizozemsko-angleški in angleško-nizozemski slovar/OK 23.12.10/

nizozemska Wikipedia(vsebuje okoli 2 milijona člankov)/OK 17.11.16/

norveščina

norveški slovarna Norveškem računalniškem centru/OK 6.11.14/

norveško-angleški in angleško-norveški slovar/OK 4.3.10/

norveški korpusi/OK 30.3.15/

norveška Wikipedia(vsebuje okoli pol milijona člankov)/OK 17.11.16/

poljščina

angleško-poljski slovarvsebuje okoli 120.000 fraz (izdajatelj: ADIPS)/OK 21.9.17/Getionary - poljsko-angleški slovar/OK 31.5.17/

angleško-poljski slovarček/OK 23.12.10/

nemško-poljski slovar(vir: PONS)/OK 21.9.17/

korpus poljskega jezika/OK 2.10.12/

poljska Wikipedia(vsebuje okoli 1,2 milijona člankov)/OK 17.11.16/

romunščina

romunsko-angleški in angleško-romunski slovar/OK 23.5.18/;   /OK 23.5.13/

korpus balkanskih jezikovv povezavi z angleščino/OK 24.6.11/

romunska Wikipedia(vsebuje okoli 400.000 člankov)/OK 17.11.16/

slovaščina

slovaška terminološka zbirka/OK 11.11.10/

slovaški nacionalni korpus/OK 24.6.11/

rusko-slovaški in slovaško-ruski slovar/OK 27.5.10/

francosko-slovaški korpus/OK 4.1.11/

rusko-slovaški paralelni korpus/OK 4.1.11/

slovaška Wikipedia(vsebuje več kot 200.000 člankov)/OK 17.11.16/

glejte tudi

srbščina

Metak – srbsko-angleški in angleško-srbski slovar, vsebuje 300.000 izrazov/OK 14.7.17/

srbsko-tujejezično strojno prevajanje/OK 24.7.12/

angleško-bosanski/hrvaški/srbski slovar/OK 23.6.16/

pomen srbskih besed/OK 26.7.18/

Evronim: večjezična terminološka zbirka srbske Službe za evropske integracije/OK 21.3.18/

Evronim na mobilnem telefonu/OK 21.3.18/

analizator terminologije za prevajanje iz angleščine v srbščino in obratno/OK 21.3.18/

angleško-srbski vzporedni korpus prevodov/OK 21.3.18/

dostop do terminoloških zbirk zahodnobalkanskih držav z enega mesta/OK 2.10.17/

Electropedia – večjezična elektrotehniška terminološka zbirka /OK 30.7.13/

SR-EN glosar terminologije EU/OK 24.8.11/

srbski glosar ekonomske terminologije/OK 21.4.17/

angleško-srbski slovar o hrani in kmetijstvu/OK 30.3.15/;   /OK 30.3.15/

slovensko-hrvaški in slovensko-srbski kulinarični slovarček/OK 6.10.17/

srbsko-angleški teološki slovar(datoteka PDF, 270 strani)/OK 21.1.14/

slovar podobnih besed v sanskrtu in srbščini(Branislava Božinovic, datoteka PDF, 166 strani)/OK 21.1.14/

Vikirecnik(vsebuje več kot 180.000 izrazov)/OK 17.11.16/

korpus balkanskih jezikovv povezavi z angleščino/OK 24.6.11/

srbska Wikipedija(vsebuje več kot 340.000 člankov)/OK 17.11.16/

srbsko-hrvaška Wikipedija(vsebuje več kot 400.000 člankov)/OK 17.11.16/

pretvorba znakov med cirilico in latinico(program namestite na računalnik; vir: Microsoft)/OK 22.5.15/

Spletna pretvorba cirilica - latinica:

Marino Pavletic/OK 22.5.15/

razlike med bosanščino, hrvaščino in srbščino/OK 31.5.10/

morfološki slovar srbskega jezika(vir: Leksikom)/OK 22.5.15/

švedščina

Ordbok– švedski enojezični slovar/OK 30.3.15/

švedsko-angleški in angleško-švedski slovar/OK 18.7.16/

švedsko-angleški in angleško-švedski slovar/OK 11.11.10/

švedščina v kombinaciji z drugimi jeziki /OK 18.7.16/

preverjanje pravopisa švedskih besedil/OK 6.11.14/

švedska Wikipedia(vsebuje okoli 4 milijone člankov)/OK 17.11.16/

turščina

turško-angleški slovar; vsebuje okoli 1,5 milijona besed in fraz; obstajajo tudi različice za mobilne telefone/OK 29.6.12/

angleško-turški in turško-angleški slovar; skupno vsebuje več kot 360.000 besed (vir: podjetje Zargan)/OK 13.1.16/

angleško-turški glosar terminov o EU(okoli 2600 izrazov; vir: Generalni sekretariat za zadeve EU)/OK 16.2.11/

angleško/francosko/nemško/rusko-turški in turško-angleški/francoski/nemško/ruski slovar; izgovor besed, tipkovnica za posebne znake/OK 20.3.18/

večjezični slovar: prevodi iz angleščine, francoščine, italijanščine, nemščine, ruščine in španščine v turščino(skupaj: več kot 16 milijonov besed)/OK 17.11.16/

korpus balkanskih jezikovv povezavi z angleščino/OK 24.6.11/

turška Wikipedia(vsebuje okoli 300.000 člankov)/OK 17.11.16/

ukrajinščina

slovensko-ukrajinski slovar(avtor: Vladimir Dudka; vir: Termania)/OK 22.5.17/

angleško-ukrajinski slovarček/OK 11.11.10/

ukrajinska Wikipedia(vsebuje okoli 700.000 člankov)/OK 17.11.16/

večjezični slovarji

Jeziki Evropske unije

IATE– terminološki strežnik EU/OK 7.7.15/

EuroTermBank– večjezična terminološka zbirka/OK 7.6.12/

prevajalski pripomočki in drugi viri pri EU/OK 27.1.12/

tezaver Eurovocv vseh jezikih EU/OK 3.3.11/

EUROACE – glosar blaga in storitev/OK 27.1.12/

glosar o regionalni politikiv vseh jezikih EU/OK 24.7.12/

glosar medicinskih izrazov; vsebuje 1830 besed v angleščini, danščini, francoščini, italijanščini, nemščini, nizozemščini, portugalščini in španščini; glosar so naredili na Heymans Institute of Pharmacology (Univerza v Gentu) in Mercator College, Department of Applied Linguistics (Gent)/OK 23.6.16/

večjezični živalski geslovnik MAGUS: panevropski slovar imen za divje in domače živali: sesalci in ptici v 53 jezikih Evrope (avtor: Tomaž Bartol (BF) s sodelavci)/OK 6.11.14/

večjezični slovarji bab.la; na voljo so tudi dodatki, s katerimi lahko iskalnik po slovarjih vgradite v vaš brskalnik ali na vašo spletno stran/OK 27.1.12/

Glosarji Farkas Translations(naslovi Celex, kratice v EU, glosar Wikipedije)/OK 9.8.17 ? 30.11.17/

Ustanove OZN

terminološka zbirka Združenih narodov(85.000 izrazov v 6 jezikih)/OK 30.3.15/

tezaver Agrovoc(vir: FAO)/OK 31.5.12/

FAOterm– terminološka zbirka organizacije FAO/OK 21.1.13/

jezikovni viri pri FAO/OK 21.1.13/

večjezična terminologija organizacije Unesco/OK 21.1.13/

Drugo

Babylon1600 slovarjev, 50 jezikov, en vmesnik za iskanje/OK 10.2.16/

OmegaWiki– slovar v vseh jezikih/OK 28.8.13/; – alternativni pristop/OK 16.1.15/

večjezični slovarji:angleščina, francoščina, italijanščina, kitajščina, korejščina, nemščina, nizozemščina, portugalščina, ruščina, španščina, turščina. Izgovor besed, tipkovnica za posebne znake./OK 20.3.18/

slovarji Freedict/OK 23.6.16/

Logos: 30 jezikov, prek 7 milijonov besed/OK 24.7.12/

navzkrižni slovar med angleščino, ceščino, danščino, francoščino, hrvaščino, finščino, italijanščino, madžarščino, nemščino, nizozemščino, poljščino, portugalščino, romunščino, ruščino, svahilijem, španščino, švedščino in turščino/OK 23.6.16/

Enacademic – akademski slovarji in enciklopedije/OK 21.1.14/

slovarje Freelanglahko uporabljate na spletu ali pa jih skopirate na svoj disk /OK 23.6.16/

Reverso– jezikovni portal z enojezičnimi, dvojezičnimi in kontekstualnimi slovarji različnih založb in virov (npr. Collins), slovnico, črkovalniki, prevajalniki .../OK 10.2.15/

Applovi glosarji v različnih jezikih/OK 21.1.14/

Electropedia – večjezična elektrotehniška terminološka zbirka /OK 30.7.13/

večjezična terminologija organizacije IMF/OK 8.7.13/

Wipo Pearl– večjezična strokovna terminologija, pridobljena iz patentov/OK 31.5.17/

seznam slovarjev kletvic v različnih jezikih/OK 11.11.10/

tuji jeziki za popotnike; tale stran ni za prevajalce, temvec za prvi stik s tujim jezikom; naštete so najnujnejše besede in fraze za množico jezikov/OK 31.1.17/;

malo obširnejši slovarji iz istega vira/OK 18.7.16/

večjezični glosar rib/OK 24.6.11/

LA-EN-DE glosar trav in plevela/OK 31.5.17/

Glosarissimo – zbirka glosarjev in slovarjev/OK 24.5.13/

prikaz rezultatov iskanja po več slovarjih na eni strani/OK 16.1.18/

metaiskalniki

Magic search/OK 6.4.16/

OneLook: en uporabniški vmesnik za iskanje po različnih splošnih in terminoloških slovarjih – dostop do več kot 12 milijonov besed v več kot 1000 slovarjih/OK 6.4.16/

Goldendict – iskanje po več slovarjih hkrati/OK 6.4.16/

dostop do terminoloških zbirk zahodnobalkanskih držav z enega mesta/OK 2.10.17/

korpusi

2lingual– Google kot dvojezični primerljivi korpus/OK 4.1.12/

230 enojezičnih korpusnih zbirk za različne jezike/OK 30.3.15/

korpusi, ki jih je pripravil Mark Davies/OK 6.4.16/

korpus Colibri/OK 10.1.14/

Seznami korpusnih virov:

Euro matrix/OK 5.1.12/

Martin Weisser(prej: David Lee)/OK 31.1.17/,

Federico Zanettin/OK 20.12.17/,

korpusi(vir: Zavod za lingvistiku)/OK 31.5.10/

en iskalnik po več angleških korpusnih virih/OK 30.3.15/

British National Corpus; 100 M besed; iskanje brez omejitev (avtor: Mark Davies)/OK 20.3.18/

korpus sodobne ameriške angleščine; 450 M besed (avtor: Mark Davies)/OK 30.3.15/

British National Corpusvsebuje 100 M besed; pri brezplačnem dostopu je izpis omejen na 50 naključnih zadetkov/OK 28.2.17/;

BNC na drugačen nacin/OK 14.7.17/

korpus besedišča iz revije Time; več kot 100 milijonov besed (avtor: Mark Davies)/OK 6.4.16/

spletni konkordančnik za angleščino(vir: Virtual Language Centre, Hong Kong)/OK 11.9.13/

Corpus eye: iskanje po različnih angleških korpusih/OK 21.1.13/

On-line Translational English Corpus/OK 2.10.12/

korpus škotskih besedil/OK 21.1.14/

korpus poslovnih pisem/OK 21.1.13/

korpus OZN/OK 2.10.12/

korpus balkanskih jezikovv povezavi z angleščino/OK 24.6.11/

poljski korpus/OK 2.10.12/

korpus portugalskega jezika, vsebuje 45 M besed (avtor: Mark Davies)/OK 6.4.16/

korpus ruskega jezika/OK 21.4.17/

korpus španskega jezika(300 milijonov besed, Real Academia Espanola)/OK 30.3.15/

korpus španskega jezika, vsebuje 100 M besed (avtor: Mark Davies)/OK 30.3.15/

Glosbe – večjezični glosar in pomnilnik prevodov/OK 21.3.12/

TAUS– iskanje po velikem korpusu, 23 jezikovnih kombinacij/OK 24.6.13/

MyMemory– iskanje po velikem korpusu (300 M segmentov), več kot 80 jezikov/OK 9.11.12/

Keybot– prikaz stavkov v izvirniku in prevodu, po želji z obsežnejšim kontekstom; okoli 200 jezikov/OK 25.3.13/

OPUS – open source parallel corpus: večjezični korpusi iz naslednjih virov: ECB, EMEA, Evropska ustava, govori v Evropskem parlamentu, KDE, Open Office, OZN, PHP, SETimes (avtor: Jörg Tiedemann)/OK 29.11.13/

iz prosto dostopnih pomnilnikov prevodov prevajalske službe v Komisiji EUlahko naredite vzporedne večjezične korpuse; vsebuje prevode do vkljucno leta 2015/OK 31.5.16/;

alternativna lokacija/OK 16.1.15/

korpus iz Evropskega parlamenta/OK 31.5.12/

Eur+Lex: korpusni izpis iz EUR-Lexa (vse jezikovne kombinacije)/OK 23.9.18/

Wordscope: EUR-Lex kot korpus v 7 jezikih EU, 4-jezični zdravstveni korpus in 6-jezični potovalni korpus (žal vsi korpusi brez slovenščine)/OK 31.5.16/

WebCorpje podoben kot WebConc, možno je nastaviti več parametrov/OK 4.1.12/

Voyant– program za analizo enojezičnih besedil/OK 30.3.17/

BootCat – program za samodejno izdelavo korpusov iz spletnih virov/OK 9.8.17/

spletni lematizator za slovenščino/OK 6.8.13/

AntConc– brezplačen konkordančnik /OK 16.1.15/

programi za obdelavo korpusov/OK 2.10.10/

pripomočki za delo s korpusi/OK 25.3.13/

Glossa– program za delo z jezikovno oznacenimi korpusi/OK 30.3.15/

zbornik konferenc Corpus Linguistics v Birminghamu leta 2013 in starejših/OK 27.7.12/