Slovenščina

Slovarji.si pregled slovarjev, ki vključujejo slovenščino

Fran dostop do spletnih virov Inštituta Frana Ramovša ZRC SAZU: SSKJ, Slovar novejšega besedja, Sprotni slovar slovenskega jezika, Slovenski pravopis, Slovar pravopisnih težav /OK 6.11.16/

Slovenski pravopis/OK 15.4.10/;  

alternativna lokacija (Termania)/OK 6.10.17/

starejši pravopisi/OK 12.12.12/

jezikovni pogovori(vir: Lektorsko društvo)/OK 31.5.16/

SSKJ - spletni Slovar slovenskega knjižnega jezika(vir: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU)/OK 6.10.17/

SSKJ na Termanii(vsebuje 93.154 izrazov)/OK 6.10.17/

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika(vir: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU)/OK 6.11.14/

vzporedno iskanje po Slovenskem pravopisu, SSKJ, korpusu Nova beseda in korpusu Gigafida/OK 1.6.18/

besede slovenskega jezika– zbirka vsebuje okoli 357.000 gesel (vir: ZRC-SAZU)/OK 17.11.16/

Amebisov slovar sopomenk; /OK 21.9.17/

Slovar sopomenk sodobne slovenščine(vir: CJVT)/OK 23.5.18/

Amebisov slovar rim; /OK 21.9.17/

Odzadnji slovar slovenskega jezika; vir: ZRC – SAZU, avtorja: Milena Hajnšek-Holz in P. Jakopin, slovar vsebuje okoli 115.000 gesel/OK 17.11.16/

slovnični pregledovalnik Besana(vir: Amebis)/OK 24.11.12/

spremembe pravopisnih pravil glede na predzadnjo izdajo/OK 25.3.13/

Razvezani jezik– prosti frazeološki slovar (vir: Društvo za domače raziskave)/OK 9.8.16/;

v knjižni obliki/OK 30.3.18/

revija Jezik in slovstvoobčasno objavlja tudi članke, ki so zanimivi za prevajalce/OK 26.8.10/

Lektorsko društvo Slovenije – jezikovni pogovori/OK 22.12.14/

pregibnik Amebis Besanapregibanje/OK 12.12.13/

črkovalniki za različne jezike kot dodatek za Mozillo/OK 24.7.12/

slovenske slovnice in pravopisi(vir: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU)/OK 7.8.15/

Večjezični slovarji - splošno

vzporedno iskanje v najuporabnejših prevajalskih virih z enega mesta: z enim iskanjem dobimo rezultate iz naslednjih virov: Fran, Gigafida, PONS, Termania, Evroterm, Evrokorpus, Linguee in OneLook dictionary/OK 5.11.18/

spletni slovarji PONS: ang-slo, fra-slo, ita-slo, nem-slo, špa-slo možno je iskati tudi besedne zveze/OK 23.12.17/;

Spletni-slovar- Večjezični slovarji in prevajalniki/OK 7.5.20/

spletni slovarji ASPplus– en iskalnik po (vir: Amebis)/OK 28.8.15/

Termania– Amebisovi slovarji in več drugih spletnih slovarjev iz različnih virov na enem mestu/OK 7.11.17/

Presisov večjezični slovar; /OK 21.9.17/

angleško-slovenski in francosko-slovenski spletni slovar(vir: Institut za proste slovarje)/OK 22.12.14/

ang.-slo. in slo.-ang. slovarček, vsebuje okoli 5000 besed (avtor: Stan Sraka); program skopirate in namestite na PC; obstaja tudi spletna verzija/OK 24.7.12/

francosko-slovenski in slovensko-francoski slovarček(Patrick Jouannes)/OK 29.10.15/

furlansko-slovenski slovar(avtor: Janez Erat)/OK 26.7.18/

grško-slovenski slovar(26.294 gesel; avtor: Anton Dokler; vir: Amebis); /OK 8.8.17/

japonsko-slovenski slovar/OK 21.1.13/

nemške izposojenke v slovenskem jeziku(avtorica: Alenka Pirman)/OK 9.8.16/

Pleteršnikov slovensko-nemški slovar(vir: ZRC SAZU)/OK 23.11.10/

alternativna lokacija(Amebis; 103.940 gesel); /OK 8.8.17/

nizozemsko-slovenski slovar, (11.147 gesel, avtorica: Anita Srebnik; vir: Amebis); /OK 9.8.17/

portugalsko-slovenski slovar, (13.355 gesel, avtor: Radovan Zupanc; vir: Amebis); /OK 8.8.17/

slovensko-portugalski slovar, (14.054 gesel, avtor: Radovan Zupanc; vir: Amebis); /OK 8.8.17/; po obeh slovarjih lahko iščemo besede v obeh jezikih

švedsko-slovenski slovar, (10.140 gesel, avtorica: Lena Holmqvist; vir: Amebis); /OK 9.8.17/

Tuj veliki slovar tujk, možnost prenosa(Simon Lenarčič)/OK 2.6.20/

ukrajinsko-slovenski slovar, (23.916 gesel, avtor: Vladimir Dumka; vir: Amebis); /OK 14.8.17/

slovensko-ukrajinski slovar, (22.567 gesel, avtor: Vladimir Dumka; vir: Amebis); /OK 14.8.17/; po obeh slovarjih lahko iščemo besede v obeh jezikih

večjezični spletni slovar Lingea, ki prevaja med SL in BG, CZ, DA, EN, ES, FI, FR, GR, HR, IT, JP, CN, KR, LV, LT, HU, DE, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SK, ES, SR, SV, TR, UK, VI/OK 10.2.16/

spletni slovar, ki prevaja med različnimi jeziki/OK 23.5.18/

Mini slovarčki tujih jezikov
(bolj za popotnike kot za prevajalce):

spletni slovarji in prevajalnik besediltudi računalniško generiran izgovor besed/OK 30.12.17/

najobsežnejša zbirka prosto dostopnih računalniških prevajalnikov, ki znajo prevajati tudi slovenščino; prevajalnike lahko uporabljate tudi kot slovarje (vire zbral: Boštjan Karlič)/OK 21.9.17/

Wikislovar(vsebuje več kot 7000 vnosov)/OK 13.7.17/

Strojno prevajanje

računalniški prevajalnik na Googlu/OK 22.12.14/;

Spletna verzija prevajalnega sistema Amebis Presis(vir: Amebis)/OK 9.6.20/

Microsoftov prevajalnik/OK 15.4.10/

slovenščina za angleško govoreče popotnike/OK 6.10.17/;  

alternativni naslov/OK 6.10.17/;  

slovenščina za tujce/OK 19.11.13/

glosar slovensko-angleških nepravih prijateljev(avtor: Marjan Golobic)/OK 15.12.15/

angleško-slovenski glosar lažnih prijateljev(avtor: David Limon)/OK 21.4.17/

lažni prijatelji med slovanskimi jeziki(avtor: Daniel Bunčič)/OK 13.7.17/

slovar deskriptorjev(vir Centralna ekonomska knjižnica)/OK 23.5.18/

sinonimi/OK 22.12.14/

znakovni slovar/OK 22.12.14/

slovar slovenskega znakovnega jezika/OK 8.3.13/

Biotehnika, kmetijstvo

Register flore Slovenije (Biološki inštitut ZRC SAZU (slo-lat))/OK 7.5.20/

Interaktivni razlagalni priročnik in geslovnik pojmov s področja biotehniške informatike /OK 7.5.20/

botanični terminološki slovar(SL-DE-EN-LAT; vir: ZRC SAZU)/OK 15.12.15/

Angleško-slovenski slovarček botaničnih izrazov(avtorica: doc. dr. Barbara Vilhar)/OK 7.5.20/

slovensko-angleško-nemški cvetličarski glosar(avtorica: Tjaša Toni)/OK 9.6.20/

Čebelarski terminološki slovar; vsebuje več kot 3000 iztočnic (vir: ZRC SAZU)/OK 28.8.13/; /OK 28.8.13/

slovensko-italijanski slovar čebelarstva, oljkarstva, sirarstva, vinogradništva, vinarstva in zelenjadarstva(avtor: Mario Gregori)/OK 25.11.12/

gozdarski slovar(prevod večjezičnega slovarja Lexicon Silvestre)/OK 20.4.17/

herbarijski slovarček(avtor: Nejc Jogan)/OK 7.5.20/

nemško-slovenski slovar kmetijstva, gozdarstva, žičnic in zatiranja škodljivcev/OK 7.5.20/

mikrobiološki slovar(vir: Termania)/OK 7.5.20/

mravlje/OK 30.3.15/

EN-SL-LA imenik EN-SL-LA imenik ptic(vir: revija Acrocephalus)/OK 7.5.20/

večjezični glosar rib/OK 10.2.16/

slovenska in latinska imena rib(od 15. do 34. strani; vir: Uradni list RS)/OK 21.3.12/

Znanstvena in slovenska imena rib in drugih ribolovnih organizmov(vir: Uradni list RS)/OK 7.5.20/

180 rib v 26 jezikih/OK 11.9.13/

enciklopedični opis pojmov, ki se uporabljajo pri splošnih predmetih iz biološkega področja pri študiju zootehnike(splošna živinoreja, biološke osnove, genetika) z enciklopedičnim opisom pojmov in z gesli v slovenščini, angleščini in nemščini (vir: BF)/OK 22.12.14/

MAGUS: večjezični živalski geslovnik: panevropski slovar imen za divje in domače živali: sesalci in ptiči v 53 jezikih Evrope (avtor: Tomaž Bartol (BF) s sodelavci)/OK 26.8.10/

Bolezni in škodljivci nekaterih kmetijskih rastlin– slo-lat/OK 7.5.20/

EN-FR-SL slovar fitosanitarnih izrazov(vir: FURS)/OK 26.1.12/

Slovar škodljivcev; SL-LA-AN-NE/OK 7.5.20/;

Taksonomski slovar živih bitij; več kot 13.500 gesel (vir: Amebis)/OK 20.12.17/

Slovar škodljivcev in zatiranja le-teh; NE-SL/OK 7.5.20/

Družba, pravo

glosar o intelektualni lastnini/OK 30.12.13/

slovar lezbičnih, gejevskih, biseksualnih, transspolnih, transseksualnih in queer besed/OK 13.7.17/; PDF/OK 13.7.17/

Glosar migracij(Vir: International Organization for Migration)/OK 21.5.20/

Pravni terminološki slovar(Vir: Visoka odškodnina)/OK 22.5.20/

TERMIS: teminološka podatkovna zbirka odnosov z javnostmi(2030 izrazov; vir: FDV)/OK 6.10.17/

angleško-slovenski slovar iz socialne varnosti(avtorica: Katja Benevol Gabrijelčič)/OK 14.12.11/

Državna uprava, EU, politika

navodila Evropskega sodišča za človekove pravice glede citiranja/OK 12.9.13/

EUABC– slovar EU za internetne uporabnike/OK 26.1.12/

Eur-lex– iskanje po polnem besedilu predpisov EU, možnost vzporednega prikaza besedila v dveh poljubnih jezikih EU/OK 5.5.12/

Angleško – slovenski slovar izbranih mednarodnopravnih izrazov(vir: Ministrstvo za zunanje zadeve)/OK 7.5.20/

N-Lex – enoten dostop do nacionalne zakonodaje držav članic EU/OK 21.11.13/

Tezaver

Eurovoc(vir: Državni zbor)/OK 9.8.17/

večjezični Eurovoc(vir: evropske skupnosti)/OK 3.11.12/

Eurovoc tezaver/OK 7.5.20/

IATE– terminološki strežnik EU/OK 6.12.18/

o IATE-ju/OK 8.3.13/

podatke iz zbirke IATE lahko skopirate na vaš računalnikin ga uvozite v vaš terminološki program/OK 6.12.18/

IATE v obliki za uvoz v Multiterm in v druge terminološke programe(avtor: Henk Sanderson)/OK 30.11.1z/

nacionalni interoperabilnostni okvir – slovar pojmov/OK 24.5.13/

Slovensko-angleško-francoski slovar predsedovanja Svetu EU 2008/OK 7.5.20/

Glosar računskega sodišča/OK 7.5.20/

Glosar Slovenske obveščevalno-varnostne agencije/OK 7.5.20/

glosarji v ustanovah EU/OK 21.3.12/

medinstitucionalni slogovni priočnik Evropskih skupnosti/OK 21.12.16/

slogovni priročnik EU za prevajanje v angleščino/OK 21.12.16/

Medinstitucionalni slogovni priročnik(vir: Publications Office of the EU)/OK 7.5.20/

slogovni priročnik EU za prevajanje v slovenščino(html in tiskana izdaja)/OK 12.12.12/

Misused English words and expressions in EU publications/OK 7.5.20/

nacionalna zakonodaja v jezikih držav članic EU(vir: EU)/OK 6.10.17/

pojmovnik o delu Vlade RS/OK 23.5.18/

DocHound – viri v EU, uporabni za prevajalce/OK 22.12.14/

Elektrotehnika, elektronika

slovarji in glosarji za elektrotehniko(vir: EZS)/OK 13.6.18/:

Glosar Elektrotehniške zveze Slovenije/OK 3.6.20/

Electropedia – večjezična elektrotehniška terminološka zbirka /OK 6.9.16/

slovensko-italijanski slovar elektronike, elektrotehnike in telekomunikacij(10.760 izrazov, avtorja: Carlo Mucci in Marjeta Humar; )/OK 6.10.17/

Energija

Pojmovnik jedrske tehnike in varstva pred sevanji(vir: Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije)/OK 13.6.18/

slovarček najpogostejših izrazov s področja elektroenergetike(vir: Eles)/OK 6.10.17/

slovensko-angleški glosar jedrske energije(izdelali študentje prevajanja na Filozofski fakulteti)/OK 10.2.16/

Finance

Slovensko-angleški poslovni slovar(avtorica: Lidija Šega)/OK 28.2.17/

Bančni izrazi

NKBM Glosar standardiziranih izrazov (PDF)/OK 7.5.20/

NLB Slovarček bančnih izrazov/OK 7.5.20/

ABC Bančnih izrazov(Vir: Združenje bank Slovenije)/OK 7.5.20/

Borzni izrazi

Ljubljanska borza/OK 18.7.16/,  

kazalniki na borzi/OK 18.7.16/,  

delnice za začetnike(EN-DE-FR-IT-SL; okoli 700 izrazov)/OK 26.1.12/,  

Admiral markets/OK 10.7.18/,  

Alta/OK 24.9.15/,  

Soleco/OK 18.7.16/

carinska nomenklatura TARIC/OK 25.3.13/

Slovar upravljanja s terjatvami in davki(vir: Simič in partnerji)/OK 29.9.16/

angleško-slovenski slovarček davčnih izrazov(avtorica: Katja Benevol Gabrijelčič)/OK 21.1.14/

pomen okrajšav in izrazov po ZFPPIPP (Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju) (vir: Zbornica upraviteljev Slovenije)/OK 20.3.18/

Finančni izrazi

Cekin/OK 29.3.16/,  

Cekin 2/OK 29.3.16/

slovarček finančnih in zavarovalniških izrazov(vir: Akvizitor)/OK 21.12.16/

vodnik po finančni krizi(vir: Evropski parlament)/OK 30.12.13/

Strokovni izrazi - računovodstvo in knjigovodstvo/OK 13.5.20/;

PDF(vir: Replika)/OK 7.7.10/

Pojmovnik računovodskih izrazov (sl-an)(avtor: Ivan Turk)/OK 13.5.20/

Strokovni izrazi - računovodstvo in knjigovodstvo(preprosta in razumljiva pojasnila izrazov) (vir: Vitago)/OK 13.5.20/

Večjezični računovodski slovarček(vir: računovodja.com)/OK 13.5.20/

Razlagalni slovar obvladovanja kakovosti, revidiranja, preiskovanja, slovenski inštitut za revizijo(vir: Slovenski inštitut za revizijo)/OK 13.5.20/

mednarodni standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju; standardi so v več jezikih; s številcnimi oznakami lahko sparite poljubna jezika; ob prvem obisku strani se morate prijaviti, potem je dostop do standardov brezplačen/OK 9.8.17/

slovarček izrazov SEPA/OK 13.5.20/

slovarček zavarovalnih izrazov(vir: Slovensko zavarovalno združenje)/OK 6.4.16/

Nemško-slovenski slovar zavarovalništva (možnost prenosa)/OK 13.5.20/

Slovar računovodskih izrazov (blog)/OK 5.6.20/

Fotografija

angleško-slovenski glosar fotografske terminologije; (753 izrazov, avtorica: Irena Orel, vir: Termania)/OK 9.8.17/

fotografski izrazi(Matjaž Intihar)/OK 9.8.17/

EN-SL fotografski glosar(vir: FF)/OK 24.8.11/

slovarček izrazov za objektive(vir: Sony)/OK 6.10.17/

Gospodarstvo, organizacija, upravljanje

slovensko-angleški glosar ekonomskih izrazov(izdelali študentje prevajanja na Filozofski fakulteti)/OK 9.8.17/

slovensko-angleški glosar elektronskega poslovanja(izdelali študentje prevajanja na Filozofski fakulteti)/OK 7.7.10/

Ang.-slo. slovar gospodarstva in politike (možnost prenosa)/OK 14.5.20/

SKIS – standardna klasifikacija institucionalnih sektorjev(slo-ang)(vir: Statistični urad RS)/OK 14.5.20/

Standardna klasifikacija dejavnosti - SLO(vir: Statistični urad RS)/OK 14.5.20/

Statistical classification of economic activities - EN(vir: Statistični urad RS)/OK 14.5.20/

Klasifikacije in šifranti(vir: Statistični urad RS)/OK 14.5.20/

tematski slovar upravne kulture(vir: FDV; 2012)/OK 21.1.14/

tematski slovar upravnega menedžmenta(vir: FDV; 2013)/OK 21.1.14/

Gradbeništvo, geodezija, arhitektura, urbanizem

angleško-slovenski slovar izrazov iz vzdrževanja cest(avtorica: Katja Benevol Gabrijelčič)/OK 9.8.16/

italijansko-slovenski glosar izrazov iz gotske arhitekture(avtorica: Tatjana Omerzel)/OK 21.4.17/

Enotna klasifikacija objektov (SLO-ANG)(vir: Statistični urad RS)/OK 15.5.20/

Javne površine/OK 5.6.20/

angleško-slovenski urbanistični slovar(vir: ZRC SAZU)/OK 12.10.16/

Hrana, pijača

Kulinarični leksikon/OK 19.5.20/

Prehranski slovar/OK 19.5.20/

seznam pijac/OK 9.8.17/

slovensko-angleški glosarček vinskih izrazov(izdelali študentje prevajanja na Filozofski fakulteti)/OK 10.2.16/

Slovar sestavin (prehranski dodatki in kozmetika)/OK 19.5.20/

Izobraževanje, poklici

Slovensko-angleški pojmovnik in okrajšave s področja vzgoje in izobraževanja/OK 19.5.20/

terminologija evropske politike izobraževanja in usposabljanja/OK 21.11.13/

Standardna klasifikacija poklicev (SLO-ANG)(vir: Statistični urad RS)/OK 19.5.20/

abecedni seznam poklicev v slovenščini(vir: statistični urad)/OK 14.12.11/

razvoj kakovosti izobraževanja odraslih/OK 24.5.13/

mali socialnopedagoški slovar(slo-ang-fra-nem); (vir: ZZSP)/OK 16.1.15/

Glosarji Eurydice (European Glossary on Education):

Examinations, Qualifications and Titles/OK 18.7.16/;   /OK 18.7.16/;   /OK 18.7.16/

Educational Institutions/OK 18.7.16/;   /OK 18.7.16/

Teaching Staff/OK 18.7.16/;   /OK 18.7.16/

Management, monitoring and support staff/OK 18.7.16/;   /OK 18.7.16/

Decision-making, Advisory, Operational and Regulatory Bodies in Higher Education/OK 18.7.16/;   /OK 18.7.16/

Jezik

Slovar slovničnih izrazov (SL-AN-FR-NE-MA-RU)(Vir: SAZU)/OK 19.5.20/

frazeološki slovar(avtorica: Milena Cerne)/OK 5.8.15/

nekaj angleških frazemov/OK 29.3.16/

slovensko-angleški glosar jezikoslovnega izrazja(Eva Sicherl in Andreja Žele); /OK 21.9.17/

večjezični glosar jezikovnih tehnologij(vir: Darja Fišer)/OK 10.2.16/

slovarček popačenk in zmerljivk(avtorica: Aleksandra Rekar)/OK 20.12.17/

žargon na internetu/OK 6.4.16/

Narečja

ana mičkena zbíerka crklajnskih besít/OK 13.7.17/

Črnovrški dialekt(Ivan Tominec)/OK 24.11.17/

slovar govora v Dornberku/OK 31.5.17/

slovar izolskega slenga(549 izrazov; avtorja: Mirna Buic in Erik Toth)/OK 20.12.17/

slovar kašarskega narečja/OK 24.5.13/

Lovrenški slovar/OK 19.5.20/

slovar starejše mariborščine(Zdenko Borovka); /OK 21.9.17/

prekmursko-slovenski slovar(Franc Kuzmič)/OK 21.9.17/

prekmurski slovar/OK 13.7.17/

slovar prleških besed/OK 30.3.15/

rezijanščina/OK 13.7.17/

slovar štajerskega knjižnega jezika/OK 13.7.17/

Kemija

Angleško-slovenski slovar izbranih izrazov iz biokemije in molekularne biologije(vir: Slovensko biokemijsko društvo)/OK 15.5.20/

angleško-slovenski kemijski slovarček(40 strani; avtorica: Nada Vukadinovič)/OK 28.2.17/

slovensko-angleški kemijski slovarček(79 strani; avtorica: Nada Vukadinovič)/OK 28.2.17/

angleško-slovenski glosar laboratorijskih izrazov(4,3 strani; avtorica: Nada Vukadinovič)/OK 28.2.17/

slovensko-angleški glosar laboratorijskih izrazov(3,2 strani; avtorica: Nada Vukadinovič)/OK 28.2.17/

nevarne kemične snovi(SL-EN-DE; vir: Uprava RS za zaščito in reševanje)/OK 31.1.17/

periodni sistem elementov(vir: Wikipedija)/OK 26.1.12/

Kratice in krajšave

slovarček krajšavvsebuje več kot 5700 krajšav (Mojca Kompara)/OK 21.12.16/

akademske okrajšave, kratice in kratke fraze(Tomaž Bartol)/OK 9.8.16/

Kultura in umetnost

večjezični filmski glosar/OK 21.1.14/

glasbeni besednjak(Dušan Sancin)/OK 21.1.14/

italijansko-slovensko-nemški glasbeni slovarček/OK 21.1.14/

SL-EN-DE-FR-IT gledališki terminološki slovar(vir: ZRC SAZU)/OK 28.8.13/; /OK 28.8.13/

SL-IT-EN-DE-FR glosarček orglarskih izrazov(vir: Ars Organi Sloveniae)/OK 22.12.14/

tolkalni terminološki slovar(vir: ZRC SAZU)/OK 31.5.16/

terminološki slovar uporabne umetnosti– pohištvo, ure, orožje (samo slovenščina; vir: ZRC SAZU)/OK 12.10.16/; /OK 12.10.16/

Zavod za varstvo kulturne dediščine, terminološki slovar/OK 5.6.20/

Hrvaško-slovenski glosar glasbenih izrazov(avtorica: Jelena Grazio)/OK 21.4.17/

Matematika, fizika, statistika

angleško-slovenski astronomski slovar, (1933 gesel, avtorji: FMF; vir: Amebis); /OK 9.8.17/

angleško-slovenski astronomski glosarček(avtorica: Petra Povšnar – seminar na FF)/OK 26.1.12/

Slovar merjenja (SL-AN), možnost prenosa/OK 19.5.20/

Meritve -slovar izrazov/OK 19.5.20/

slovensko-angleški matematični slovarček(Marino Pavletič)/OK 22.5.15/

statistični terminološki slovar, (1186 gesel, avtorica: Blaženka Košmerlj et al; vir: Amebis); /OK 8.8.17/

angleško-slovenski in slo ang glosar statističnih izrazov(vir: Statistično društvo Slovenije)/OK 26.1.12/

večjezični statistični glosar(vir: International Statistical Institute, vsebuje več kot 4000 izrazov; približno pol slovenskih izrazov je neuporabnih, ker so bili ustvarjeni s strojnim prevajanjem)/OK 26.1.12/

slovarček statističnih pojmov(Matej Kovačič)/OK 14.12.14/

Medicina, farmacija, zdravje

farmacevtski terminološki slovar(SL-EN-LAT; vir: ZRC SAZU)/OK 28.8.13/; /OK 12.10.16/

slovarček farmakoloških izrazov/OK 29.3.16/

slovenski medicinski e-slovar(okoli 46.000 izrazov; več kot 100 avtorjev)/OK 6.10.17/

narejen na Filozofski fakulteti(izdelali študentje prevajanja)/OK 9.8.17/

pojmovnik v zvezi z elektromagnetnimi sevanji(vir: Inštitut za neionizirna sevanja)/OK 29.8.12/

večjezični glosar in enciklopedija fizikalnih izrazov v medicini/OK 13.1.11/

Matična celica in napredno zdravljenje – slovar(Primož Rožman in Mojca Jež)/OK 19.5.20/

centralna baza zdravil/OK 9.8.17/;   stara /OK 9.8.17/

glosar izrazov iz varnosti in zdravja pri delu(vir: MDDSZ)/OK 13.7.17/

Slovenski terminološki slovar zdravstvene informatike (arhivska stran)/OK 19.5.20/

Terminološki slovar izrazov v sistemu zdravstvenega varstva (vključen v Evroterm)(vir: Ministrstvo za zdravje)/OK 19.5.20/

170 najbolj pogostih izrazov v zobozdravstvu(vir: eZobozdravnik)/OK 2.9.22/

SL-EN slovar gerontologije(vir: Inštitut Antona Trstenjaka)/OK 22.5.15/

Naravoslovje

geološki terminološki slovar(SL-EN; vir: ZRC SAZU)/OK 28.8.13/;

alternativna oblika(vir: ZRC SAZU)/OK 28.8.13/

slovensko-angleški geološki glosarček– stratigrafija (avtor: Dragan Milosavljevic – seminar na FF)/OK 4.11.11/

slovarček naravoslovnih znanosti(vir: Kvarkadabra)/OK 23.5.18/

večjezični glosar hidrologije/OK 31.7.13/

Okolje, odpadki

GEMET – splošni večjezični okoljski besednjak(vir: Evropsko okoljsko informacijsko in opazovalno omrežje) vsebuje več kot 5000 izrazov v več kot 30 jezikih/OK 21.9.17/

slovarček pojmov, ki so povezani z Naturo 2000/OK 10.2.16/

klasifikacijski seznam odpadkov(vir: Uradni list RS, št. 20/01 priloga 1)/OK 26.1.12

slovensko-angleško-nemški klasifikacijski seznam odpadkov(Franc Smrke)/OK 21.4.17/

Slovarček podnebnih sprememb/OK 19.5.20/

Slovar tehnike varstva okolja (NE-SL)/OK 19.5.20/

DE-SL okoljevarstveni glosar(Petra Finžgar)/OK 24.8.11/

Računalništvo, informatika

vzporedno iskanje po več računalniških spletnih slovarjih(hitrejšeiskanje)/OK 1.6.18/

Islovar– najboljši slovenski terminološki spletni slovar izrazja iz informatike (vir: Slovensko društvo Informatika)/OK 1.6.18/

Računalniški slovar (ANG-SLO)/OK 19.5.20/

angleško-slovenski računalniški slovar(Matjaž Gams)/OK 23.5.18/;  

alternativna lokacija/OK 20.12.17/

spletni iskalnik po Microsoftovi večjezični terminologiji/OK 1.6.18/;

Microsoftovo terminologijo lahko skopirate na svoj računalnik/OK 1.6.19/

API za Microsoftovo terminologijo/OK 7.8.15/

glosar izrazov, ki se pojavljajo v programu Mozilla/OK 23.5.18/

Pojmovnik v zvezi z digitalnimi potrdili(Vir: SIGOV-CA)/OK 19.5.20/

slovarček pojmov v zvezi z Excelom(vir: Microsoft)/OK 26.1.12/

pojasnila izrazov v zvezi z optimizacijo spletnih strani (SEO)/OK 18.3.13/

pojmovnik elektronskega podpisovanjain sorodnih pojmov iz elektronskega poslovanja (Janez Toplišek)/OK 11.2.10/;

večjezični pojmovnik/OK 9.8.16/

slovar družboslovne informatike; (1918 izrazov; avtorica: Vanda Rebolj; vir: Amebis)/OK 9.8.18/

še eden/OK 22.12.14/

žargon na internetu/OK 6.4.16/

zapis programske opreme(vir: Lektorsko društvo)/OK 31.5.16/

računalniški metaslovar: sočasno iskanje po več računalniških spletnih slovarjih (izpis rezultatov iz vsakega slovarja v posebnem oknu ali zavihku)/OK 10.5.18/

Strojništvo

ang-slo slovar strojniških izrazov(avtorica: Bernarda Mrak Kosel)/OK 20.12.17/

terminološki slovar avtomatike(vir: ZRC SAZU)/OK 25.9.15/

Slovensko-angleški slovar tehnike dvigal (možnost prenosa)/OK 20.5.20/

Slovar kmetijskih strojev SL-AN-NE (možnost prenosa)/OK 31.5.17/

nemško-slovenskiin (Majda Gregorka in Vlado Barabaš)/OK 21.4.17/

slo-ang strojniški slovarček(pojmi so predvsem iz optimizacije proizvodnje)/OK 26.6.17/

slovarček izrazov v zvezi s plini(vir: Istrabenz)/OK 29.8.12/

tehnični slovarz različnih področij proizvodnje (vir: projekt Shartec)/OK 22.5.15/

Mali slovar težkih vozil (možnost prenosa)/OK 20.5.20/

Slovar žičnic (NE-SL)/OK 20.5.20/

Šport

športna terminologija(vir: Lektorsko društvo)/OK 31.5.16/

Slovar izrazov iz aikida (SL-JAP)/OK 20.5.20/

pa še eden(vir: društvo Aktivcek)/OK 4.9.12/

golfska terminologija (vir: Lektorsko društvo)/OK 31.5.16/

kolesarski izrazi v jezikih EU /OK 21.11.13/

konjeniška terminologija(Helena Plahuta)/OK 27.10.16/

angleško-slovenski slovar košarkarskih izrazov/OK 6.10.17/

angleško-slovenski slovar potapljaštva(Katja Benevol Gabrijelčič)/OK 21.1.14/

smučarski terminološki slovar(SL-DE-EN; vir: ZRC SAZU)/OK 28.8.13/

Tehnika, tehnologija

pravila za pisanje imen avtomobilov z veliko ali malo začetnico/OK 31.5.16/;

še en prispevek o isti temi/OK 31.5.16/

Toyotina enojezična pojasnila avtomobilskih izrazov; če jih ustrezno sparite, dobite dvojezične glosarje:

slovenščina/OK 22.5.15/;  

angleščina/OK 22.5.15/;  

hrvaščina/OK 22.5.15/;  

madžarščina/OK 22.5.15/

nemško-slovenski avtomobilistični slovar; (14.053 izrazov; avtorica: Majda Gregorka; vir: Amebis)/OK 9.8.18/

angleško-slovenski lesarski slovarček(avtor: Tomaž Bartol)/OK 13.1.11/

Letalska terminologija(vir: Direktorat za civilno letalstvo)/OK 21.5.20/

tehniški metalurški slovar(10.154 izrazov; avtor: Andrej Paulin; vir: Termania), /OK 14.8.17/

slovenski rudarski izrazi/OK 13.7.17/

Angleško-slovenski naslovi standardov,katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami Pravilnika o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj dolocenih napetostnih mej/OK 21.5.20/

Tekstil

večjezični tekstilni slovar– več kot 2000 izrazov v 16 jezikih/OK 26.1.12/

Trgovska imena tekstilnih vlaken (možnost prenosa)/OK 21.5.20/

Telekomunikacije

glosarček izrazovAgencije za pošto in elektronske komunikacije/OK 10.2.16/

Slovarček mobilnih komunikacij(Vir: A1)/OK 21.5.20/

angleško-slovenski in angleško-slovenski slovar telekomunikacij; slovar vsebuje več kot 9000 izrazov (vir: LTFE)/OK 24.8.11/

angleško-slovenski slovarček kratic iz telekomunikacij/OK 31.1.17/

pojasnila nekaterih izrazov pri telekonferencah/OK 10.2.16/

Transport

slovenska pomorska terminologija, ang-slo. (avtor: Rok Sorta)/OK 31.5.17/; /OK 31.5.17/

EN-SL slovarček pojmov v pomorskem transportu/OK 10.2.16/

slovenski glosar za statistiko transporta/OK 14.12.11/

angleški glosar za statistiko transporta/OK 16.1.15/

francoski glosar za statistiko transporta/OK 14.12.11/

ruski glosar za statistiko transporta/OK 14.12.11/

osnutek angleško-slovenskega tehničnega železnicarskega slovarja, ang-slo. (avtorica: Anka Rojs)/OK 16.7.15/

Trženje, oglaševanje

angleško-slovenski glosar terminov v spletnem oglaševanju(vir: iprom)/OK 18.7.16/

Turizem

turistični terminološki slovar(1058 izrazov; vir: UP ZRS, Vesna Mikolic idr.)/OK 6.10.17/

slovensko-angleški glosarček turističnih izrazov(izdelali študentje prevajanja na Filozofski fakulteti)/OK 10.2.16/

slovensko-nemški glosarček turističnih izrazov(izdelali študentje prevajanja na Filozofski fakulteti)/OK 10.2.16/

Vojska

priročni slovensko-angleški slovar vojaškega gorništva; datoteka PDF, 48 str. (vir: Slovenska vojska; 2013)/OK 29.10.13/

priročni angleško-slovenski slovar vojaškega gorništva; datoteka PDF, 44 str. (vir: Slovenska vojska; 2013)/OK 29.10.13/

priročni slovensko-nemški slovar vojaškega gorništva; datoteka PDF, 48 str. (vir: Slovenska vojska; 2013)/OK 29.10.13/

priročni nemško-slovenski slovar vojaškega gorništva; datoteka PDF, 56 str. (vir: Slovenska vojska; 2013)/OK 29.10.13/

angleško-slovenski vojaški terminološki slovar(na osnovi NATO AAP6); datoteka PDF, 260 str. (vir: Slovenska vojska)/OK 29.10.13/

začasni angleško-slovenski vojaški priročni slovar; datoteka PDF, 137 str. (avtorja: Branimir Furlan, Marjan Mahnic; Slovenska vojska; 1996)/OK 29.10.13/

slovensko-angleški vojaški priročni slovar; datoteka PDF, 136 str. (avtorja: Branimir Furlan, Marjan Mahnic; Slovenska vojska, 1999)/OK 29.10.13/

gradivo za razlagalni vojaški slovar; datoteka PDF, 85 str., 1737 slovarskih sestavkov (nosilec projekta: ZRC SAZU; 2009)/OK 29.10.13/

DE-SL Vojaška terminologija različnih področij/OK 21.5.20/

problematika prevajanja vojaških cinov: 1,

2,

3(vir: Slovenska vojska)/OK 29.10.13/

vojaški slovar študentov obramboslovja(192 izrazov; vir: FDV)/OK 20.12.17/

Zemljepis

slovenska imena avstrijskih krajev/OK 23.5.18/;

podoben seznam/OK 23.5.18/;

seznam krajevnih imen (obcine in kraji) na Štajerskem 1900/OK 23.5.18/

prispevek k poenotenju rabe podomačenih tujih zemljepisnih imen v slovenskem jeziku(avtor: Drago Kladnik)/OK 12.9.13/

Seznam imen držav s kraticami(ISO 31669 s povezavo na podrobnejši opis)/OK 21.5.20/

slovenska imena držav(avtorja: Drago Kladnik, Drago Perko, ZRC SAZU)/OK 22.12.14/

slovenski eksonimi(podomačena zemljepisna imena; vir: ZRC SAZU)/OK 22.12.14/

slovenski geografski terminološki slovar(vir: ZRC-SAZU)/OK 28.8.13/

slovensko-angleški slovarček izrazov v zvezi s slapovi/OK 17.2.11/

Toponimska navodila za slovenijo - dokumenta v angleščini in slovenščini (vir: Geodetska uprava RS)/OK 21.5.20/

Slovar toponimske terminologije(vir: Geodetska uprava RS)/OK 21.5.20/

tuja zemljepisna imena v slovenščini; več kot 2300 pojmov (vir: Geodetska uprava)/OK 13.1.16/

Seznam tujih zemljepisnih imen v slovenskem jeziku(vir: Geodetska uprava RS)/OK 21.5.20/

planinski terminološki slovar(SL-DE-EN-FR-IT; vir ZRC SAZU)/OK 28.8.13/

Drugo

Slovar mednarodne arhivske terminologije - večjezični/OK 21.5.20/

terminološka zbirka LexALP– strokovna terminologija iz Alpske konvencije/OK 6.9.16/

Mali slovar azijskih filozofij(avtorica: Maja Milcinski)/OK 21.6.20/

alternativna lokacija/OK 30.10.13/

barvni geslovnik/OK 13.1.16/;

angleško-slovenski in slovensko-angleški slovar bibliotekarske terminologije; več kot 5000 gesel (avtor: Ivan Kanic, Zlata Dimec, Polona Vilar)/OK 23.11.10/

isti slovar v kombinaciji z blogom/OK 23.11.10/

Slovar izrazov pri bridgeu/OK 22.5.20/

urejena terminologija s foruma prevajalcev(uredil: Franc Smrke)/OK 21.4.17/

Govorni pomočnik– izgovor tujih besed(vir: RTV Slovenija)/OK 22.5.20/

slovarček izrazov v zvezi z inovacijami/OK 23.5.18/

jogijski in ezoterični izrazi/OK 24.9.15/

jogijski in ezoterični izrazi/OK 24.9.15/

pripomoček za sestavljalce in reševalce križank(vsebuje okoli 130.000 gesel)/OK 10.2.16/;

podoben slovar/OK 9.8.16/

Slovar strokovne terminologije v logistiki (SL-HR-SR-AN-MK-BS)/OK 21.5.20/

Megiserjev slovar/OK 11.2.10/

Antična imena po slovensko(Vir: Aubelj)/OK 22.5.20/

latinsko-slovensko-angleška slovarska zbirka pojmov iz srednjeveških notarskih knjig(790 izrazov; avtorica: Darja Mihelic)/OK 20.12.17/

angleško-slovenski slovarček izrazov iz pokra(vir: Poker klub)/OK 30.11.17/

SL-EN-DE-FR slovar pojmov s področja varstva pred požari(vir: CPZT Požarni inženiring Radovljica)/OK 10.2.16/

večjezični slovar sneg in plazovi(SL-DE-IT-FR-EN-ES) (avtor: Pavle Šegula)/OK 26.1.12/

slovenski, nemško-slovenski in latinsko slovenski rodoslovni slovar(vir: Slovensko rodoslovno društvo)/OK 17.2.11/

inženirsko seizmološki terminološki slovar(414 izrazov; avtor: J. K. Lapajne in sodelavci; )/OK 6.10.17/

skavtski slovar/OK 21.11.13/

slovar o snegu/OK 23.5.18/

tipografski geslovnik(avtorica: Klementina Možina)/OK 13.1.16/;

ugankarski slovar(vir: EZi Software)/OK 22.5.15/

nemško-slovenski Nemško-slovenski slovar zastav, praporov in cerkvenih izdelkov/OK 22.5.20/

seznam slovenskih besed(vir: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU)/OK 13.1.16/

program za lušcenje terminologije iz slovenskih besedil(avtorica: Špela Vintar)/OK 10.6.10/

Terminologišče– spletno mesto Sekcije za terminološke slovarje Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU/OK 28.8.13/

Slovenski terminološki portal/OK 4.1.11/;

elexis- evropska leksikografska infrastruktura/OK 26.7.18/

zbirka slovarjev Katje Benevol/OK 28.2.17/

seznam slovarjev Anite Nuopponen(Univerza Vaasa, Finska)/OK 21.12.16/

Lexicool – zelo dober iskalnik po večjezičnih slovarjih, 8000 slovarjev, 70 jezikov/OK 28.2.17/

Your dictionary/OK 14.7.17/

seznam slovarjev, narejen v Rivendell International Communications/OK 4.11.11/

Free translator– slovarji, prevajalniki, pripomočki za prevajanje/OK 14.7.17/

viri za prevajalce/OK 29.9.16/

aplikativne raziskave v računalniškem jezikoslovju/OK 30.12.13/

EAFT – evropsko združenje za terminologijo/OK 6.4.12/

translator"'"s home companion/OK 30.11.17/

digitalna knjižnica EU/OK 26.8.10/

ucenje tujih jezikov/OK 31.7.13/

GDPR pri prevajanju(vir: SDL)/OK 23.5.18/

cene prevodov, ki so jih nemški prevajalci dosegli na internetu leta 2013/OK 10.2.16/

in leta 2015/OK 29.3.16/

priporocila glede cen na blogu GITS/OK 4.11.11/

Društvo znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije/OK 21.12.16/

priporocene cene prevodov/OK 21.4.17/

napotki za narocnike prevodov/OK 21.4.17/

imenik sodnih tolmacev/OK 29.9.16/

kaj narediti, ko narocnik noce placati/OK 21.1.13/

Korpusi

uporaba korpusov pri prevajanju/OK 30.3.15/

Enojezični

korpusi za slovenščino/OK 30.3.15/

Gigafida– nadgradnja korpusa FIDA, dostop brez registracije (vsebuje okoli 1,2 milijarde besed)/OK 30.3.15/

Nova beseda– besedilni korpus na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC-SAZU (vsebuje več kot 240 milijonov besed)/OK 30.3.15/

govorni korpus slovenskega jezika/OK 7.3.11/

korpus KoRP (odnosi z javnostmi)/OK 20.3.18/

enojezični korpusi na IJS: Gigafida, IMP, KORP, KRES, GOS, TRANS5, EU DGT, jaSlo, LeMonde, DSI, SDJT, Tweet-sl, KONJI, FILMI, Japonski, Spook /OK 21.1.13/

Povezava na slovenske korpuse/OK 3.6.20/

Dvo- ali večjezični:

Evrokorpus– najobsežnejši slovensko-tujejezični vzporedni korpus; vsebuje več kakor 240 milijonov besed/OK 10.5.15/

Glosbe – večjezični glosar in pomnilnik prevodov/OK 21.3.12/

TAUS– iskanje po velikem korpusu, 23 jezikovnih kombinacij/OK 21.10.13/

MyMemory– iskanje po velikem korpusu (300 M segmentov), več kot 80 jezikov/OK 9.10.13/

Keybot– prikaz stavkov v izvirniku in prevodu, po želji z obsežnejšim kontekstom; okoli 200 jezikov/OK 30.10.13 ? 26.7.18/

OPUS – open source parallel corpus: večjezični korpusi iz naslednjih virov: EMEA, Evropska ustava, govori v Evropskem parlamentu, Open Office, KDE, PHP (avtor: Jörg Tiedemann)/OK 21.10.13/

Eur-lex– iskanje po polnem besedilu predpisov EU, možnost vzporednega prikaza besedila v dveh ali treh poljubnih jezikih EU/OK 21.9.17/

korpus LexALP– strokovna terminologija iz Alpske konvencije/OK 12.9.13/

Google kot dvojezični primerljivi korpus/OK 10.1.11/

korpusni (in drugi) viri(Vir: SDJT)/OK 9.10.13/

o korpusih za prevajalce(avtorica: Špela Vintar)/OK 21.9.17/;

PDF/OK 21.9.17/

Pomnilniki prevodov

prosto dostopni pomnilniki prevodov prevajalske službe v Komisiji EUdo vkljucno leta 2015/OK 31.5.16/;

OPUS – open source parallel corpus: večjezični korpusi iz naslednjih virov: EMEA, Evropska ustava, govori v Evropskem parlamentu, Open Office, KDE, PHP (avtor: Jörg Tiedemann) – podatke, ki so v zapisu TMX, lahko uporabite za izdelavo ali dopolnitev lastnega pomnilnika prevodov/OK 24.6.11/

katere programe za delo s pomnilniki prevodov so uporabljali prevajalci v letu 2013/OK 21.1.14/

pregled programov za delo s pomnilniki prevodov(avtor: John Hutchins)/OK 6.4.12/

prikaz rezultatov konkordancnega iskanja v različnih programih/OK 18.4.13/

prosto dostopni pomnilniki prevodov prevajalske službe v Komisiji EU/OK 31.5.16/

OPUS – open source parallel corpus: večjezični korpusi iz naslednjih virov: EMEA, Evropska ustava, govori v Evropskem parlamentu, Open Office, KDE, PHP (avtor: Jörg Tiedemann) – podatke, ki so v zapisu TMX, lahko uporabite za izdelavo ali dopolnitev lastnega pomnilnika prevodov/OK 24.6.11/

translation search machine– iskanje po spletnem pomnilniku prevodov/OK 6.10.17/

pomnilniki prevodov za Linux/OK 16.1.15/

cenejši nakup programov za delo s pomnilniki prevodov/OK 16.1.15/

Deja Vu; preizkusno verzijo programa lahko brezplačno skopirate na svoj računalnik in jo uporabljate 30 dni/OK 18.7.16/

Memsource; pred nakupom lahko preizkusite program/OK 8.9.16/

memoQ; preizkusno verzijo programa lahko brezplačno skopirate na svoj računalnik in jo uporabljate 45 dni/OK 8.1.14/

forum uporabnikov programa memoQ/OK 8.1.14/

program za delo s pomnilniki prevodov Meta Texis– osnovna verzija je brezplačna/OK 18.7.16/

prosto dostopen program za delo s pomnilniki prevodov OmegaT/OK 20.12.17/

Opentm2 – odprtokodni program za delo s pomnilniki prevodov/OK 7.7.10/

brezplačna verzija Tradosa – deluje 30 dni/OK 8.3.13/

brezplačni webinarjiin za delo s programi SDL Trados/OK 30.11.17/

Reševanje težav v zvezi s Tradosovimi programi

zbirka znanja za SDL Trados/OK 4.9.12/;

Trados – predstavitve, seminarji(Tuomas Kostiainen)/OK 18.7.16/

blog Paula Filkina o SDL-ovih izdelkih/OK 8.7.13/

TTXpress– Wordov makro za pretvorbo zapisa TTX - RTF (na ta nacin lahko v Wordu uporabimo funkcijo "sledenje spremembam" tudi za datoteke, prevedene s Tag Editorjem)/OK 26.8.10/

uvoz dvojezičnih Wordovih dokumentov v memoQ/OK 6.4.12/

Pisanje programov za delo s Tradosom

prehod z Wordfasta na Tradosin program za funkcijo "odpri prejšnjo prevodno enoto" (avtor: Bharg Shah)/OK 25.7.12/(vecinoma) brezplačne aplikacije za Trados Studio in novejši/OK 30.11.17/

TMlookup– pripomoček za iskanje po velikih pomnilnikih prevodov in glosarjih (vir: Farkas Translations)/OK 23.5.18/

Document cleaner– pripomoček za čiščenje slabo oblikovanih dokumentov pred prevajanjem/OK 12.12.12/

CodeZapper– program ocisti smeti iz Wordovih dokumentov, kar je koristno pri računalniško-podprtem prevajanju (avtor: David Turner)/OK 24.8.11/

Wordfast: poceni program za delo s pomnilniki prevodov, združljiv s Tradosom/OK 19.5.10/

brezplačno izobraževanje za WordFast/OK 21.9.17/

Word fisher– preprost program za lažje prevajanje/OK 26.8.10/

Lilt– združitev pomnilnika prevodov in strojnega prevajanja; enostaven uporabniški vmesnik; žal ne deluje za slovenščino, ideja je pa super/OK 13.1.16/

predstavitev – prosojnice/OK 6.4.16/

spletni seminar/OK 6.4.16/

Pripomočki za delo s pomnilniki prevodov

še ena rezervna lokacija

Anchovy– pretvorba iz zapisa CSV v TMX/OK 23.5.18/

Olifant– program za vzdrževanje pomnilnikov prevodov/OK 11.2.10/;  

Rainbow utilities/OK 22.5.15/;

SuperTMXMerge – pripomoček za delo z datotekami TMX/OK 21.1.14/

Heartsome TMX editor– program za urejanje pomnilnikov prevodov; pretvorba dvojezične datoteke v TMX .../OK 31.5.17/

Poravnavanje:

LF Aligner– odprtokodni poravnalnik (dober algoritem, nekoliko slabši uporabniški vmesnik)/OK 8.10.13/;   /OK 30.3.15/

Wordfastov spletni poravnalnik- poravnavanje besedil dolžine od 4000 do 320.000 znakov/OK 30.3.17/

poravnavanje besedil dolžine do 20.000 znakov(SystemQ)/OK 21.1.13/

brezplačno poravnavanje(YouAlign)/OK 23.5.18/

Odgovori na jezikovna in prevajalska vprašanja

Prevajanje

Če v doslej naštetih slovarjih niste našli iskane besede, vam bodo morda lahko pomagali drugi prevajalci; slovenski se zbirajo na

forumu prevajalcev/OK 14.12.11/

in na tem forumu/OK 14.12.11/

mojster prevodov– zbirka napačnih prevodov/OK 13.7.17/

Slovenščina

Terminologišče (odgovori na terminološka vprašanja); Vir: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU)/OK 5.8.20/

Jezikovna svetovalnica; Vir: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU)/OK 5.8.20/

odgovori na jezikovna vprašanja o slovenščini; vir: ŠUSS/OK 6.7.10/

praktični spisovnik– šola strokovnega ubesedovanja (avtor: Miran Hladnik)/OK 17.2.11/

Wikipedija– prosto dostopna enciklopedija v slovenščini (vsebuje več kot 150.000 člankov)/OK 17.11.16/

oblikoslovni oznacevalnik (tagger) za slovenščino(projekt "Sporazumevanje v slovenskem jeziku")/OK 24.6.11/

oblikoskladenjski razclenjevalnik (parser) za slovenščino(projekt "Sporazumevanje v slovenskem jeziku") – /OK 30.3.15/

ToTaLe– morfosintaktični analizator in lematizator (vir: IJS)/OK 18.4.13/

Strojno prevajanje

pregled programov za strojno prevajanje(avtor: John Hutchins)/OK 6.4.12/

primerjava brezplačnih strojnih prevajalnikov/OK 11.11.10/

prevajalni sistem Presis – strojno prevajanje slovenskih besedil v angleščino(vir: Amebis)/OK 24.5.13/

Google translate– strojno prevajanje med bolj razširjenimi jeziki/OK 6.10.17/

QTranslate/OK 18.9.13/

Google translate client/OK 10.4.12/

GT4T– Google Translate, Bing translator, MyMemory in orodje za delo z glosarji združeni v enem programu/OK 25.7.12/

Bing – Microsoftov strojni prevajalnik/OK 15.4.10/

prevajalnik Systran; prevaja dokumente na spletnem strežniku med različnimi jeziki/OK 8.3.13/

Promt-Onlineprevaja med različnimi jeziki, izgovori izvorno besedilo/OK 6.4.16/

seznam prevajalnikov/OK 6.11.14/

SL-EN slovarji in korpusi/OK 25.9.15/;

slovarji v drugih jezikih za Gizo/OK 30.12.13/

API-ji za strojno prevajanje/OK 21.1.13/

izkušnje prevajalca s strojnim prevajanjem/OK 6.10.17/

Pripomočki

Preverjanje kakovosti prevodov:

Xbench/OK 13.2.13/;  

o Xbenchu(PowerPoint)/OK 22.5.15/;  

o Xbenchu(You Tube)/OK 22.5.15/

Check mate/OK 31.12.12/

Seznami pripomočkov za prevajalce:

software localization tools(Wikipedia)/OK 16.1.15/

Tapor – pripomočki za obdelavo besedil(kolokacije, konkordance, krajšave, primerjava dveh besedil, seznam besed, sinonimi, statistična obdelava, pretvorba iz zapisa Word in PDF .../OK 19.11.13/

pripomočki za prevajalce(vir: Maxprograms)/OK 6.10.17/

pripomočki za delo z besedili/OK 20.12.17/

Translatum/OK 16.1.15/;

uporaba prevajalskih pripomočkov/OK 16.1.15/

Tool Kit – mesecni bilten o pripomočkih za prevajalce(avtor: Jost Zetzsche)/OK 10.2.16/

21 pripomočkov za lažje delo prevajalcev(avtorica: Alessandra Martelli)/OK 29.9.16/

črkovalniki

slovnični pregledovalnik Besanaza slovenščino (vir: Amebis)/OK 2.10.12/

spletni črkovalnik(tudi preverja, če je besedilo morda plagiat)/OK 8.7.13/

črkovalnik za angleščino(do 20.000 znakov)/OK 14.7.17/

še eden/OK 16.1.15/

črkovalnik Ginger/OK 25.3.13/

večjezični črkovalniki/OK 31.5.10/

črkovalniki za 29 jezikov/OK 22.5.15/

črkovalnik za zahodnoevropske jezike/OK 2.10.12/

Hunspell– prosto dostopen črkovalnik za različne jezike/OK 2.10.10/

analiza napak pri črkovanju/OK 17.2.11/

Apsic comparator– porocilo o lektorjevih popravkih/OK 20.12.17/

MS Word:

nasveti in triki za delo z Wordom/OK 6.4.16/

bližnjice/OK 2.10.10/

bližnjica za kopiranje neformatiranega besedila/OK 16.1.15/;

alternativna rešitev/OK 16.1.15/

vse o črkovalniku/OK 31.1.17/

uporabimo iskano besedilo v nizu za zamenjavo/OK 11.2.10/

najdi in zamenjaj v več dokumentih/OK 11.2.10/;

podoben program/OK 16.1.15/

še eden/OK 29.9.16/

razni pripomočki za Word/OK 16.1.15/

podrobna navodila za funkcijo "išci in zamenjaj" v Wordu/OK 7.4.10/

UnFrameodstrani okvirje iz besedila in jih pretvori v obicajno besedilo/OK 8.3.13/

kako razširim menije v Wordu in dodam ukaze v orodno vrstico/OK 17.2.11/

več kot 500 makrov za poenostavitev dela z Wordom/OK 29.9.16/

Change tracker– program za ugotavljanje sprememb med dvema verzijama dokumentov (tudi dvojezičnih)/OK 18.4.13/

posebni znaki v različnih jezikih/OK 7.4.10/:

dodatek za MS Windows: pretvorba besedila iz cirilice v latinico in obratno/OK 30.11.17/program Microsoft Keyboard Layout Creator vam omogoca, da razporedite tipke na tipkovnici po svojih željah(vir: Microsoft)/OK 6.10.17/

zaslonska tipkovnica za posebne znake v jezikih/OK 21.4.17/;ista ideja, drugačna izvedba/OK 20.12.17/

Googlova virtualna tipkovnica/OK 20.12.17/

Gogglova tipkovnica za Windows, Android in Chrome/OK 30.8.13/

Lexibar/OK 23.5.18/

typeit/OK 6.11.14/

Pretvorba med različnimi formati datotek (DOC, DOCX, HTM, PDF, PPT, RTF, TXT, XLS):

zelo dober brezplačen pretvornik iz tekstnega PDF-ja v doc(možne so tudi pretvorbe drugih zapisov)/OK 19.6.18/

še eden(Formswift)/OK 21.9.17/

brezplačno delo s PDF-ji (pretvorba, združevanje, cepitev ...)/OK 6.12.18/

pretvorba DOCX v DOC/OK 9.8.17/

dober brezplačen pretvornik dokumentov med različnimi zapisi/OK 23.6.16/Free on-line OCR/OK 14.2.18/OCR na spletu(vir: Abby)/OK 10.3.16/

Youconvertit/OK 6.5.11/

Free OCR: PDF - DOC/OK 17.2.11/

FreePDFconvert: PDF v DOC, RTF ali XLS/OK 7.7.10/

ozgrid/OK 16.1.15/

PDF aid: DOC, XLS, PPT, HTML - PDF, slika - PDF, združevanje PDF-jev, razbijanje PDF-jev/OK 2.10.12/

PDFtoExcel: PDF v XLS (hitra pretvorba, brez reklam)/OK 29.9.16/

PDFtoWord: PDF v DOC/OK 26.8.10/

Smart Free PDF: DOC v PDF/OK 23.5.18/

Zamzar/OK 26.8.10/

PDFConverter.com/OK 8.7.16/

pretvorbe formatov, OCR, združevanje in cepitev PDF-ov .../OK 22.3.12/

Wordfast+ tools, npr. pretvorba iz PDF v DOC/OK 18.7.16/

TransPDF– pretvorba iz PDF v XLIFF za prevajanje v programu za delo s pomnilnikom prevodov (pravi pretvornik za prevajalce)/OK 9.8.16/

Auto Unbreaksamodejno odstrani znake za nov odstavek – uporabno, če iz PDF datoteke dobite zapis, v katerem se vsaka vrstica konca z znakom za nov odstavek /OK 16.4.14/

Tracker– ima enake funkcije kot Adobe Acrobat, a je bistveno cenejši/OK 29.6.12/

odstranitev zaščite iz PDF datotek(datoteko lahko potem shranimo kot besedilo)/OK 30.3.15/;  

podoben program/OK 9.8.16/

datoteko PDF razdeli na več manjših datotek(deluje do velikost 50 GB)/OK 13.1.16/

Pripomočki za delo z datotekami PDF

kako izvleci besedilo iz slik/OK 10.2.16/

Terminologija:

novice iz terminologije/OK 22.3.12/

EAFT – EAFT – European Association for Terminology/OK 22.3.12/

terminologija kot storitev/OK 30.12.13/

navodila za izdelavo glosarjev v Multitermu(Darja Fišer)/OK 7.7.10/

Wordov makro za pretvorbo Multitermovega zapisa XML v CSV/OK 18.4.13/

Wordov makro za pretvorbo zapisa CSV v Multitermov zapis XML/OK 6.4.12/

T-manager– urejevalnik terminologije (avtor: Rafael Guzman)/OK 20.12.17/

Xbench– pripomoček za iskanje terminologije in preverjanje kakovosti prevodov/OK 13.2.13/

blog o terminologiji/OK 2.10.12/

predstavitev terminologije v Evropskem parlamentu/OK 18.4.13/

terminološki viri v Evropskem parlamentu/OK 31.5.12/

lušcenje terminologije:

iz slovenskih besedil(avtorica: Špela Vintar)/OK 10.6.10/

iz besedil v EN, ES, FR, IT in PT(Termostat)/OK 13.9.13/

terminološke zbirke/OK 12.12.12/Excel je zelo uporabno orodje za urejanje strukturiranih podatkov; če ga ne znate uporabljati, se ga lahko preprosto naucite/OK 11.4.14/

program za prevajanje podnapisov/OK 8.7.13/

Cat"'"s Craddle – pripomoček za prevajanje spletnih strani– med prevajanjem na ekranu odstrani oznake HTML/OK 16.1.15/

programi za analizo besedil/OK 11.2.10/;

Stanford POS taggerza angleščino/OK 11.2.10/

lematizator (itd.) za angleščino/OK 11.2.10/

štetje besed v Excelu/OK 29.6.12/

Search everything – program za hitro iskanje datotek in map/OK 16.10.10/

izgovorjava besed v različnih jezikih/OK 24.5.13/

Linux za prevajalce/OK 24.5.13/

Dict in GoldenDict – pripomočka za lažje delo s slovarji v Linuxu/OK 24.5.13/

dvočrkovne oznake jezikov po ISO 639/OK 6.10.17/

izgovor besed v različnih jezikih/OK 11.9.13/

Wordnet v različnih jezikih(avtor: Samuel Chong)/OK 10.2.15/

Splošni računalniški pripomočki:

najboljši brezplačni programiOK 25.7.12/

najboljši brezplačni spletni programi in storitveOK 13.1.11/

Iskanje

Intelli Web Search– zelo poenostavi iskanje po spletnih virih/OK 17.2.15/;

kratek opis funkcij programa IWS/OK 17.2.11/;

parametri za iskanje po spletnih virih/OK 31.12.12/

Goldendict – iskanje po več slovarjih hkrati/OK 6.4.16/

Multifultor– alternativa za IWS (avtor: Rolf Keller)/OK 23.5.18/; prikaz uporabe/OK 24.5.13/

iskanje za prevajalce – video/OK 8.7.13/

neuraden opis dodatnih iskalnih možnosti v Googlu/OK 2.10.11/

iskanje po glosarjih v ProZ/OK 25.7.12/

Enciklopedije

Wikipediav vseh jezikih/OK 17.11.16/

Wikipedija– slovenska (vsebuje več kot 150.000 člankov)/OK 17.11.16/

Manypedia– dvojezična Wikipedia/OK 2.10.12/

iskalnik po enciklopedijah/OK 8.7.13/

Članki

Integration of Terminological Resources(Miran Željko), objavljeno v ; Ed. by Jesenšek, Vida; Series: Lexicographica. Series Maior 144; 2013/OK 23.5.18/

Slator– članki o prevajanju/OK 6.4.16/

Fran - pameten in intuitiven?/OK 21.9.17/

prehod od tiskanih slovarjev k elektronskim(avtor: Rufus H. Gouws)/OK 9.8.16/

o korpusih za prevajalce(avtorica: Špela Vintar)/OK 21.9.17/;

PDF/OK 21.9.17/

Electronic lexicography in the 21st century(referati na konferenci eLex 2011, Bled, novembra 2011)/OK 21.1.14/;  

alternativna lokacija/OK 9.8.16/

eLex 2013, Talinn, Estonia, oktober 2013/OK 9.8.16/

eLex 2015, Herstmonceux Castle, VB, avgust 2015/OK 9.8.16/

eLex 2017, Leiden, Nizozemska, september 2017/OK 9.8.16/

Pripomočki za mobilne telefone

Termaniaza mobilne telefone z Androidom/OK 21.3.12/

slovarji PONS za Android/OK 25.9.15/

angleško-slovensko-nemški slovar XPza Androidne telefone (vir: Liveclick)/OK 28.8.15/

angleško-slovenski slovarji na tržnici Google playza Androidne telefone/OK 28.8.15/

slovarji, enciklopeije in tezavri za več jezikovza mobilne telefone z Androidom, za iPhone, Kindle, Nook in Windows phone/OK 10.2.15/

American Heritage English Dictionary/OK 21.9.17/

večjezični slovar za mobilne telefone(XHTML)/OK 31.5.10/

slovarji Look Way Upza mobilne telefone/OK 5.1.12/

DictionaryForMIDs– prosto dostopni večnamenski slovarji za mobilne telefone in druge naprave; s programom lahko tudi ustvarimo lastne slovarje, če imamo podatke v strukturirani obliki/OK 6.11.14/

angleško-srbska terminološka zbirka Evronim na mobilnem telefonu/OK 6.11.14/

špansko-angleški slovar/OK 18.4.13/

Microsoftov prevajalnikza Android – deluje tudi brez internetne povezave/OK 9.8.16/

hacker"'"s keyboard – dobra dodatna tipkovnica za Android: smerne tipke; deluje ctrl-c/ctrl-v; cirilica in druge pisave/OK 13.1.16/

pretvorba fotografije v Wordov dokument (OCR)(za IOS)/OK 17.11.16/programi za pretvorbo fotografije v Wordov dokument (OCR)(za Android)/OK 17.11.16/; /OK 17.11.16/

Goljufije, uperjene proti prevajalcem

PROZ/OK 25.7.12/  

payment practices

/OK 21.12.10/

prevajalski goljufi(vir: Proz)/OK 25.7.12/

JRDias/OK 13.1.16/  

twitter/OK 6.11.14/

delo za jezikoslovce/OK 30.3.17/